ทำนายฝัน 'ยกของ'

ฝันเห็น ฝันว่า ยกของ ฝันว่ายกของหนักแล้วเดินไป ทำนายว่าจะมีลาภผล และเคราะห์ ร้ายจะหมดไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ยกของ'

ฝันว่ายกของหนักแล้วเดินไป ทำนายว่าจะมีลาภผล และเคราะห์ ร้ายจะหมดไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกมัดมือมัดเท้า ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ดมกลิ่นดอกไม้ นก เปลือก น้ำพุที่พุ่งสูง ยันต์ งานศพ ประตู เชิงตะกอน กระดาษสี ตำรวจ ดาวตกจากท้องฟ้า ไก่ออกไข่ งูเขียว ทวด สวมเสื้อสีเหลือง ช้องผม ปลาหมึก ตุ้มหูหาย หน้า ผักกาด ทาส ตัวเองมีผมหงอก เกาทัณฑ์ ของหวาน ฟัน โทรศัพท์ รับประทานเครื่องเทศ ถูกยิงด้วยธนู แก้ว โทษ กินกระต่าย ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ รังผึ้ง เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ เครื่องดนตรี ต้นกก ตั้งท้อง ปากเปื่อย แผล ถูกฟันคอขาด ขัดแย้ง เครื่องขยายเสียง ฉีกกระดาษ น้ำค้าง ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ขึ้นต้นไม้ กระสือ รักกับนักบินหญิง ชนกระบือ เจ้าที่ ตาย ถ้วยชาม หิมะตกอยู่เรื่อยๆ องค์กฐิน ฟองน้ำ เห็นบ่อร้าง ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก กระป๋องนม ฮาเร็ม ภรรยาเปลือยกาย ถ่อเรือ โรงแรม ช่างแกะสลัก ยานพาหนะ สายสนตะพาย มรดก บอลลูนตก กรง สาหร่าย วิ่ง ปลิง ตะกวดขึ้นบ้าน ภาพวาด ขี้เกียจ มหรสพ ดื่มนม พริก หวีเสนียด ผีตายโหง เขาวงกต ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน กีฬา สู้กับเสือ แล้วชนะ เดินเร็วๆ ซ่อง เตียง ล่าสัตว์ เห็นถนนที่ขรุขระ คัมภีร์ ตะขาบ ถูกตัดมือ เล่นน้ำฝน นกร้อง แสตมป์ นาข้าวรกร้าง พระบรมรูป พัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM