ทำนายฝัน 'ยกทรง'

ฝันเห็น ฝันว่า ยกทรง ฝันเห็นยกทรง หรือได้สัมผัสจับต้องยกทรง คุณจะพลัดพรากจากสิ่งที่ตนรัก มีคนมาหลอกลวงทำให้เสียใจ ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค ควรหมั่นทำบุญตักบาตร ทำความสะอาดห้องพระ อย่าปล่อยให้ดอกไม้บูชาพระเหี่ยวเฉา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ยกทรง'

ฝันเห็นยกทรง หรือได้สัมผัสจับต้องยกทรง คุณจะพลัดพรากจากสิ่งที่ตนรัก มีคนมาหลอกลวงทำให้เสียใจ ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค ควรหมั่นทำบุญตักบาตร ทำความสะอาดห้องพระ อย่าปล่อยให้ดอกไม้บูชาพระเหี่ยวเฉา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ศรีนครินทราบรมราชชนนี เมฆสีแดง กินหอยนางรม ฝักดาบ เป็นโจทก์ในศาล แต่งตัว สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) กินอาหารเจ นักประพันธ์ จับปิ้ง กะละมัง เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ประตูบ้านคนอื่น เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ นอนเล่นกลางหาดทราย นุ่งชุดหลากหลายสีสัน สร้อยทอง ถัง ฌาปนกิจ ซ่อน คนขาพิการ ธูปเทียน ตกปลากับญาติ สงคราม ถ่ายรูป เพื่อนที่จากไปไกล ชะลอม เซิ้งบั้งไฟ อดทน เขียด ความมืด คลอดบุตร ฝี งมของ ผม หญิงแปลกหน้า ฝูงกบ จำนวนมาก ไหว้พระราหู เทียนไข กระดาษสีขาว ฆ่าเป็ด พระพุทธรูป เป็นใบ้ โคมไฟหรือโคมตะเกียง ประดิษฐ์ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก คันศรหรือคันธนู ญาติตาย ถูกเฉือนเนื้อ นั่งรถหรู เศษอาหาร วิดน้ำ ทิวเขา ภาชนะ เลือกตั้ง ก้อนหิน นักบุญ ทำแท้ง ทาส ทดน้ำ รัศมี เลี้ยง ดาวตกที่หลังคาบ้าน เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ฉากกั้น หลงทาง จำนอง ผนังบ้าน ใบมีดโกน เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ถูกกลั่นแกล้ง เข็มเย็บผ้า กุฏิพระ เชื้อเชิญ ไก่กกไข่ ขนมจีน ปราสาทเล็กๆ เครื่องเรือน ภิกษุณี เปลื้องผ้าตัวเอง เจ้านาย หมูกลายเป็นคน ทอดทิ้งภริยา เชิงตะกอน กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง งู กบฎ ช้องผม นอนเล่นกลางดิน มหาสมุทร ฆ่าวัว นาเกลือ ข้อเท้าเจ็บ ร้องรำทำเพลง เชิงเทียน ดื่มน้ำชา โกนผม พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า โง่ เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM