ทำนายฝัน 'ยกโทษ'

ฝันเห็น ฝันว่า ยกโทษ ฝันว่าทำผิดแล้วได้รับการยกโทษ ให้ระวังตัวจะมีผู้มาประจบสอพลอและนำโทษมาให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ยกโทษ'

ฝันว่าทำผิดแล้วได้รับการยกโทษ ให้ระวังตัวจะมีผู้มาประจบสอพลอและนำโทษมาให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระถางหลุดมือแตก นุ่งผ้าสีม่วง ดูละคร เถาวัลย์ สำลี บัว แช่ง ทุเรียน บันไดเลื่อน ประตูบ้านคนอื่น กินลูกอม เซียมซี ผลไม้ ปืนใหญ่ เงาตัวเองในกระจก รุ้งกินน้ำ สาหร่าย เมฆสีดำ กินก้างปลา โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ผ่าท้อง ถูกสุนัขเห่า ตกเลือด มโหรี ผู้หญิงตบผู้ชาย งง งูจงอาง เต้านม หิมะตกถูกตัว ปากเน่า ขี่โคเข้าเมือง คนกำลังถ่ายรูป ไฟไหม้ปราสาท สายสร้อย กวาด ทุ่งโล่ง อ้อย จอบหรือเสียม กาบินเข้ามาในบ้าน บุญ ขนมจีน มารดา ปัดกวาดฝุ่น แฉลบ ยมทูต เที่ยวบ่อนการพนัน โยงเรือ เหงื่อ ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ช้อนทอง ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี สามเณร ข้าวในนา ล้มเหลว ถูกล็อตเตอรี่ เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ลูกกระพรวน บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง สูบ บัตรเชิญ ปอด ปลูกพริก ควันไฟ ซื้อไม้กระดาน กระบี่ กระดาษเปื้อนหมึก วิดน้ำ กำนัน หิ่งห้อย หมู เมฆสีขาว ทาแป้ง ถือกรรไกร คนในบ้านทุบตีกัน ฝนครึ้ม จับ ละลาย ไก่ชน ที่พึ่ง ขายของ เดินอยู่กลางทุ่งนา ได้รับของมีค่า กอด ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ รถเข็นศพ มีดตกน้ำ ดอกมะลิ สามีนํ้าตาตก หัตถกรรม ลูกแก้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ฉลาม สวมแหวน เว็จ กระแสน้ำ สารภาพต่อหน้าเพื่อน กระซิบ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ไวโอลิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM