ทำนายฝัน 'ยกโทษ'

ฝันเห็น ฝันว่า ยกโทษ ฝันว่าทำผิดแล้วได้รับการยกโทษ ให้ระวังตัวจะมีผู้มาประจบสอพลอและนำโทษมาให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ยกโทษ'

ฝันว่าทำผิดแล้วได้รับการยกโทษ ให้ระวังตัวจะมีผู้มาประจบสอพลอและนำโทษมาให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กัลยาณิวัฒนา บ้องไฟ เลือดไหล เมฆหมอก ยา ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น เด็ดพริกออกจากต้นพริก แผ่นดินแยกออกจากกัน ช่วย ยืนบนลังไม้ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทีปังกรรัศมีโชติ หิมะตกในฤดูร้อน จระเข้ ไหว้เจ้า เขาวงกต โทรศัพท์มือถือหาย ภรรยามีครรภ์ เรียก ล้างเท้าตัวเอง ตู้ไปรษณีย์ กินปลาหมึก สุนัข ทำขวดแตก ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ตัวเองเป็นกรรมกร เล่นตะกร้อ ประเทียบ ขโมยขึ้นบ้าน ถล่ม ฉิ่งฉาบ กินเลี้ยง แฮนด์บอล จุดไฟแล้วดับ ตักบาตร ร่องน้ำ หญิงชรา น้ำตา ปากเปื่อย ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ช้างเหยียบ ซื้อกระโปรง งวงช้างรัดตัว ศาลา นำฟองน้ำมาล้างจาน ทำลายโซ่ตรวน ทหารเข้าบ้าน หน่อไม้ ฉี่รดกำแพง เข็มเย็บผ้า พู่กัน ซอ หวีผม เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ถูกคนเตะ ป้อมปราการ ทวิตเตอร์ กินโทสต์ เมายา คนหามวอผ่านหน้า เพศสัมพันธ์ นั่งราชรถ กระสอบข้าวสาร กางเกง ถากไม้ นักประพันธ์ เงาะ ปลูกบ้าน โค่นต้นไม้แก่ ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว แล่นเรือผ่านเกาะ ขวัญ ศรีนครินทราบรมราชชนนี ถูกเปลื้องผ้า โทษ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ตกช้าง กุ้งยักษ์ ลุยไฟ ขนม สัปทน นั่งบนเสื่อ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ยุ้งข้าว บิดามารดา ต่างหู จันทรคราส ใส่ต่างหู เต่าทอง ล่องแพ นางกวัก แฝด ฟันบนตนเองหัก ข่าวลือ เสาเรือน บ้า ฌาปนกิจ ปฏิกูล บวชชี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM