ทำนายฝัน 'ยกโทษ'

ฝันเห็น ฝันว่า ยกโทษ ฝันว่าทำผิดแล้วได้รับการยกโทษ ให้ระวังตัวจะมีผู้มาประจบสอพลอและนำโทษมาให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ยกโทษ'

ฝันว่าทำผิดแล้วได้รับการยกโทษ ให้ระวังตัวจะมีผู้มาประจบสอพลอและนำโทษมาให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ข่าวดี บ้านคนอื่น แก้วแตก นั่งรถหรู เขียนหนังสือ ได้รับรางวัล สู้กับเหยี่ยว ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กระถางหลุดมือแตก เครื่องเรือน มือ งมของในลำคลอง ไว้หนวดยาว เณรหน้าไฟ รังผึ้ง ทาแป้ง หลุมอสรพิษ เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ทัพพี อาบน้ำ สัปเหร่อ ญาติทำความผิด จลาจล ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ฟันหลุด ฟ้ายามเมฆครึ้ม ธุลี ได้ยินเสียงปืน ทะเลาะกับภรรยา ชู้รัก สวมเสื้อสีดำ เงินปากผี ได้ยินเสียงกระดิ่ง กิ้งก่า เข้าประตูไม่ได้ ปีศาจหลายตน หุ่นยนต์ ถวายพระด้วยดอกบัว ตัวเองแก่ ความรักระหว่างคน 3 คน ตกใจ ผมร่วง เขื่อน ขึ้นต้นไม้ สมโภช หวีไม้ เนื้อหนัง ตัวเองถูกธรณีสูบ กินอาหาร เพลิง จับก้อนกรวด ก้อนทราย จับปลา ประกายไฟ บ่อน้ำใหญ่ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) พระอาทิตย์ กระหายน้ำ ฮูก (นกฮูก) มังกร พริก ไฟไหม้ปราสาท ฉ้อโกง โกนผม ตกทะเล ปั่นด้าย กระทง ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด จุดเทียนชัย ปลิง ตะปู เดินอยู่ในป่า นุ่งผ้าใหม่ ดื่มน้ำชา ภรรยาเปลือยกาย พนัน ลายมือ ไส้เดือน ปากเจ็บ เปรต ฟันปลอม ล้างหวี นั่งอยู่ในกองอุจจาระ พรวนดิน เปลี่ยนเสื้อผ้า สวน ดอกราตรี ชกมวย ฝังทั้งเป็น ได้ยินเสียงระฆัง ทำนบ ฝังศพ วิมาน วัด ผลไม้ หิมพานต์ (ป่า) งูรัด กระต่ายขูดมะพร้าว เล่นน้ำสงกรานต์ ผู้ถือศีล พิมเสน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM