ทำนายฝัน 'ยกโทษ'

ฝันเห็น ฝันว่า ยกโทษ ฝันว่าทำผิดแล้วได้รับการยกโทษ ให้ระวังตัวจะมีผู้มาประจบสอพลอและนำโทษมาให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ยกโทษ'

ฝันว่าทำผิดแล้วได้รับการยกโทษ ให้ระวังตัวจะมีผู้มาประจบสอพลอและนำโทษมาให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เช็คเด้ง วงเวียน ฮ่อยจ๊อ ของที่ระลึก เกลือ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ขนทรายเข้าวัด ฮองเฮา (ราชินี) การผ่าตัด ตู้อาหาร นั่งบนแคร่หาม มองดูเหว เปียก สวมเสื้อสีเขียว วิวาท ท่องเที่ยวต่างประเทศ ผึ้งต่อย มองนํ้าตกกับคนรัก ถูกเปลื้องผ้า ไกด์ ม้าสีขาว ฝุ่นฟุ้งกระจาย อดตาย คนตาย ถวายพระด้วยดอกบัว ร่มกางอยู่ ดื่มน้ำมะพร้าว เครื่องแบบตำรวจ ข่าวดี พระจันทร์เดือนหงาย นกอินทรี บิณฑบาต ตกเหว ลำธาร หมอก งมหอย โค่นต้นไม้แก่ ผู้หญิงถือมีด งมของ เห็นเหรียญสตางค์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไทร ถูกวิ่งราวทรัพย์ ก้อนหิน เป็นโจทก์ในศาล มือ นั่งอยู่ในกองขี้ ตะไบเหล็ก กุ้ง ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ฆ่าเป็ด มีดเหน็บที่เอว กระดุมหาย เฉาก๊วย ฌาปนกิจ เถ้าแก่ ดาวอับแสง พระจันทร์ นกคุ่ม เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ภรรยามีลูก วัง เณรหางนาค ทรัพย์สมบัติ เพศสัมพันธ์ ตีเหล็ก หนี้สิน ข่าวดีจากลูก ช่างแกะสลัก แพทย์ ฉาบ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ตัวเองมีปีก เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ตัวเองตายไปแล้ว รถพยาบาล หีบปิดอยู่ กินพริก ผู้หญิงตบผู้ชาย ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ หิ่งห้อย พูดกับกลุ่มชน นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง โลกแตก ฆ่าศัตรู ชุดว่ายน้ำ กล้วยแขก ภรรยาเสียชีวิต ดวงจันทร์ แชมพู ถูกฉุด ท้องเดิน ทำนาเกี่ยวข้าว พูดคุยกับคนต่างชาติ กินพระจันทร์ เถาวัลย์ กระสือ ต้นโพธิ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM