ทำนายฝัน 'ยกโทษ'

ฝันเห็น ฝันว่า ยกโทษ ฝันว่าทำผิดแล้วได้รับการยกโทษ ให้ระวังตัวจะมีผู้มาประจบสอพลอและนำโทษมาให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ยกโทษ'

ฝันว่าทำผิดแล้วได้รับการยกโทษ ให้ระวังตัวจะมีผู้มาประจบสอพลอและนำโทษมาให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยิงนก ตะเกียง นาฬิกาข้อมือ ตู้กับข้าว ไฟนรก พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี สีฟ้า ลาภ สะอึก ตามทวงหนี้ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ครัว กินกล้วย ดูละคร เป็นคนปรุงอาหาร ทาสี ล้างเท้า พรวนดิน ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ น้ำผึ้ง กัลยาณิวัฒนา ฝั่ง กิ่งก่าวิ่งไปมา หนาม สู้กับเสือ แล้วชนะ หัวไก่ ถูกโจรชิงทรัพย์ ถูกโยนลงทะเล ล้มลงไปในหลุมลึก ถือดอกบัวในมือ จับลูกเสือ ย่าง โลงศพ แขนขาด ทัพพี หมอก ไฟ เปลี่ยนเสื้อผ้า ชักลาก ได้รับรางวัล เงาะป่า ยกทรง มีความปรารถนา ภรรยาเสียชีวิต ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก หักธนู เกาะ เล่นฟุตบอล ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ของที่ระลึก ธงบนเรือ ช้องผม ซุกซ่อนตัว หญิงแต่งชุดสีดำ กกไข่ คบคนพาล ดาบ หวีผม แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ดับเทียน ภาชนะแตกร้าว หญิงแต่งชุดสีเขียว อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ตกเขา ภาษา เสี่ยงเซียมซี พี่น้อง ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ปลูก แผ่นดิน แหวนหาย ห่มผ้า เด็กพิการ ช้อนปลา มีขาเดียว ซ่อง ขอนไม้ นองเลือด ตัดหนวดตัวเอง นอนบนกองฟาง นั่งมองน้ำตกกับคนรัก พระจันทร์เดือนหงาย เวที แขก ขุดหาทรัพย์สมบัติ ตาบอด แมวข่วน มะพร้าว ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ รักใครบางคนมากๆ เดินลุยกองไฟ หนังสือ นั่งใต้ต้นไทร กัดลิ้น ของขวัญ ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ น้ำค้าง คนแต่งชุดสีดำล้วน กางเกง น้ำพุ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM