ทำนายฝัน 'ยกโทษให้ใครบางคน'

ฝันเห็น ฝันว่า ยกโทษให้ใครบางคน ฝันว่ายกโทษให้ใครบางคน คุณเก็บความลับที่ทำให้คุณเจ็บปวดอยู่ลึกๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ยกโทษให้ใครบางคน'

ฝันว่ายกโทษให้ใครบางคน คุณเก็บความลับที่ทำให้คุณเจ็บปวดอยู่ลึกๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ กลืนเมฆ ผ้าพันแผล แมลงสาบ ผนังบ้าน ขบวนแห่ศพ กล้วยแขก ถูกเรียกตัวมาประชุม รวงข้าว เด็กพิการ กางเกง ถูกเสือกัด นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ท้องฟ้าสีแดง ออร์แกน เกือก วันเกิด กองดิน ฟันดาบ นั่งบนแคร่หาม งูใหญ่ สารภาพต่อหน้าเพื่อน ธำมรงค์ ถูกฟันคอขาด เสื่อขาด เพื่อนตาย ความผิด เผาไม้กระดาน ตู้อาหาร นุ่งผ้าขาว ทาแป้ง ต่อสู้กับสัตว์ร้าย งง สร้อยข้อมือ สัปทน เชือก ซุบซิบนินทา ไม้กวาด เดินร่วมทางกับโจร การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ นอน โกรธ ตัดผมสั้น ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ดอกซ่อนกลิ่น ฌาปนกิจ ฟ้าแลบ เถาวัลย์ เห็นคนโดนแทง กงสุล กลัว จูบเด็กเล็ก ลิง นายกรัฐมนตรี ผู้หญิงตบผู้ชาย ซื้อปลาหมึก ทำนบ ยักษ์ งมปู ตะกวด หวีไม้ รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส กรวยจราจร สวมชุดเจ้าสาว เห็นผี ตำหนัก ปอกเปลือกไข่ กระโปรงใหม่ ขโมย เอทีเอ็ม หญิงแต่งชุดสีเขียว มุ้งขาด ไต่เขา เขียด ไฟไหม้ ต้นไม้ยืนต้นตาย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เต้าหู้ โบดำผูกเสาบ้าน ม้าเตะ กระดาษสีขาว กระซิบกับเพื่อน นำฟองน้ำมาล้างจาน ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ถูกกรรโชกทรัพย์ ลูกเต๋า เอสเอ็มเอส ( SMS ) ปราศจากอํานาจ จอบหรือเสียม กิ่งก่าวิ่งไปมา มะนาว ตัวเองเป็นชู้ ฟ้าที่สดใส พระบรมรูป จุดไฟแล้วดับ กรน เงินปากผี ผลักประตู ถูกโยนลงทะเล กัลยาณิวัฒนา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM