ทำนายฝัน 'ยมทูต'

ฝันเห็น ฝันว่า ยมทูต ฝันเห็นยมทูต คุณจะได้รับโชคลาภจากการงานหรือการค้า มิตรรักจะแปรพักตร์ไปเป็นอื่น การงานจะได้เพื่อนฝูงคอยช่วยเหลือทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น หากฝันว่าเป็นยมทูต การงานที่คิดไว้จะเป็นผลสำเร็จ แต่ต้องใช้เวลานานวันหรือค่อยเป็นค่อยไป ระวังเรื่องเดือดร้อนอันเกิดจากเพศตรงข้าม มีดวงที่จะต้องเดินทางระยะนี้ทำให้มีโอกาสห่างเหินกับคนรักได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ยมทูต'

ฝันเห็นยมทูต คุณจะได้รับโชคลาภจากการงานหรือการค้า มิตรรักจะแปรพักตร์ไปเป็นอื่น การงานจะได้เพื่อนฝูงคอยช่วยเหลือทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น หากฝันว่าเป็นยมทูต การงานที่คิดไว้จะเป็นผลสำเร็จ แต่ต้องใช้เวลานานวันหรือค่อยเป็นค่อยไป ระวังเรื่องเดือดร้อนอันเกิดจากเพศตรงข้าม มีดวงที่จะต้องเดินทางระยะนี้ทำให้มีโอกาสห่างเหินกับคนรักได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รถบรรทุกศพ ไวโอลิน เฉาก๊วย อาบน้ำในทะเล แหวนหาย แม่ แฝด แพรพรรณ นาก ลุยไฟ ครีบปลา ตัวเองถูกประหาร รัศมี ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น เจ็บปวดตามร่างกาย ปัสสาวะรดกำาแพง หญิงแต่งชุดสีขาว บัตรเชิญ เณรหน้าไฟ ได้เข้าร่วมในสงคราม ลิง เงา ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ประทัด แม่หม้าย ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ปวดท้อง สุนัขคาบหม้อ เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ลูกแก้ว ขี่ม้า แล้ว ตกม้า หญิงโสเภณี ถีบจักรเย็บผ้า แมลงวัน ภรรยามีลูก ปอก จรวดไฟ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ไทร ย้ายบ้าน ปัสสาวะรดที่นอน หมู ถูกเรียกตัวมาประชุม เสื่อไม้ไผ่ กำนัน ออกจากบ้าน ใช้ผ้าคลุมหัว ของหาย เดินบนฟ้า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประตูบ้าน ขัดแย้ง สวน มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา จูบ ศีล พี่น้องทุบตีกัน กินไก่ งานแต่งงาน มิตรสหาย วิทยา ปากกา ปืนใหญ่ ดาวอับแสง พายเรือตามลำพัง กะปิ ชกต่อย ล้มลงไปในหลุมลึก ชอล์ก เปิดเผยความลับกับเพื่อน ขโมยเงิน เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด รดน้ำต้นไม้ นั่งรถ แร้ง ดื่มกาแฟ ปัดกวาดฝุ่น ลูบท้องหญิงตังครรภ์ พูดโทรศัพท์มือถือ รถจักรยาน นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ถูกโกง ลักขโมย แสดงละคร กษัตริย์ ผึ้งมากมาย ฝาหม้อตกลงพื้น ยอดโดม เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ประกาศข่าวดี ซื้อผ้าขาว ถูกตีหู ตะขาบกัด เณรหางนาค ลำธาร งานมงคล กินรีหรือกินนร ควาย พระพุทธเจ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM