ทำนายฝัน 'ยมทูต'

ฝันเห็น ฝันว่า ยมทูต ฝันเห็นยมทูต คุณจะได้รับโชคลาภจากการงานหรือการค้า มิตรรักจะแปรพักตร์ไปเป็นอื่น การงานจะได้เพื่อนฝูงคอยช่วยเหลือทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น หากฝันว่าเป็นยมทูต การงานที่คิดไว้จะเป็นผลสำเร็จ แต่ต้องใช้เวลานานวันหรือค่อยเป็นค่อยไป ระวังเรื่องเดือดร้อนอันเกิดจากเพศตรงข้าม มีดวงที่จะต้องเดินทางระยะนี้ทำให้มีโอกาสห่างเหินกับคนรักได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ยมทูต'

ฝันเห็นยมทูต คุณจะได้รับโชคลาภจากการงานหรือการค้า มิตรรักจะแปรพักตร์ไปเป็นอื่น การงานจะได้เพื่อนฝูงคอยช่วยเหลือทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น หากฝันว่าเป็นยมทูต การงานที่คิดไว้จะเป็นผลสำเร็จ แต่ต้องใช้เวลานานวันหรือค่อยเป็นค่อยไป ระวังเรื่องเดือดร้อนอันเกิดจากเพศตรงข้าม มีดวงที่จะต้องเดินทางระยะนี้ทำให้มีโอกาสห่างเหินกับคนรักได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกน้ำร้อนลวก กระโดดจากที่สูง กระถางหลุดมือแตก ร่างกายตัวเอง ตัวเองถูกธรณีสูบ ไฟไหม้ในท้องฟ้า ตกบ่ออุจจาระ ฆ่าไก่ กระถาง ลากสัตว์ ลูกๆ ทำความผิด ญาติเสียชีวิต คอมพิวเตอร์ ท่องเที่ยวต่างประเทศ เด็กผู้ชาย ส่องกระจก ขันตักน้ำ นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ กรวยกรอกน้ำมัน ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ปีก อุ้มเด็กทารก ม้าสีขาว ใช้ยาเสพติด เก็บดอกบัว ได้รับของมีค่า ปีศาจที่มีเขาและหาง เครื่องบินตก ฉมวก ควันไฟ นกกาเหว่า ถูกคู่รักกักตัว กระดาษสี ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กอดรัด นอน แมลง ฝา ฟัน ภิกษุ มีปากเสียงภายในครอบครัว หนามตำ แช่ง เรือโยง ฉิ่งฉาบ ภาษา แกะสลักรูปปั้น เวียนเทียน ปราสาทเล็กๆ หัวนก ถูกเฉือนเนื้อ ธูปเทียน นั่งบนอาสนะสงฆ์ ถังขยะ ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ไหล่ จำปีหรือจำปา ชลธาร ผดุงครรภ์ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ดาบ ปลิงหลายตัว ตกเหว น้ำหอม สุสาน รังดุม กรวยจราจร คิดถึง กิ๊บติดผม บ้านเก่า ดื่มน้ำฝน กงเกวียน กริช รัฐประหาร ตกงาน กระโดดจากหน้าต่าง หนังสือ จมูกหาย จน ฟูก เล่นการพนัน ปล่องเมรุ กินข้าว ชะลอม ถูกสุนัขเห่า ทอง ถั่วงอก ชาวประมง เท้าเจ็บ พูดคุยกับเจ้านาย ตะกวดขึ้นบ้าน ตะขาบกัด ลำคลอง เมาสุรา วิดน้ำ ฉี่รดกำแพง นกแก้ว ถูกขัง สวมชุดเจ้าสาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM