ทำนายฝัน 'ยอดตึกสูงทรงกลม'

ฝันเห็น ฝันว่า ยอดตึกสูงทรงกลม คุณจะได้รับข่าวดีจากผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จะมอบของขวัญที่มีค่าให้ หรือมีโชคทางด้านธุรกิจ การงานเจริญก้าวหน้า หรือได้รับโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ยอดตึกสูงทรงกลม'

คุณจะได้รับข่าวดีจากผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จะมอบของขวัญที่มีค่าให้ หรือมีโชคทางด้านธุรกิจ การงานเจริญก้าวหน้า หรือได้รับโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระปรางค์ ผ้าแพร เจ็บปวดตามร่างกาย ฟัก ดื่มกาแฟ ไฟนรก ขาเป๋ ขอบคุณ หนามตำ คิ้วตัวเองดกดำ กลางคืน รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ได้ตีกลอง ตะกร้าไม้ รักภรรยาตัวเอง ครุฑ ตบมือ ทำนาไม่ได้ผลดี กษัตริย์ หน้าต่าง ป่า ตักทรายเข้าบ้าน ขอโทษผู้อื่น นุ่งชุดขาว โฆษก ภรรยา แมงป่อง หายใจอึดอัด ถ่านไฟ หญิงแต่งชุดสีขาว ประกาศข่าวการตาย เตียง ดับกองไฟ ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน แกะ เถียงกับคน เปื้อน นั่งรถ รถเข็นศพ ริมฝีปาก นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ วิ่ง กล้วย ธนูหลายดอก ถุงเงิน-ถุงทอง อุจจาระ เกิดสงคราม น้ำพริก กระเป๋าเงิน รถยนต์ หมอดูดูลายมือ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว โกหก แสงสว่าง เดินทาง ไฟไหม้ป่า กระบอกสูบลม บวงสรวง กินกล้วย กินเต้าหู้ ตู้นิรภัย ผ้าพันคอ กินองุ่น เปลี่ยนเสื้อผ้า นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ทับทิม ทำให้คนอื่นตื่น เกาทัณฑ์ กินลิ้น ไม้พลอง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี งูขดเป็นวงกลม กล้วยไม้ ประหาร ลักขโมย ต้นโพธิ์ ทำขวัญ กระดานดำมีข้อความ แหวนหาย สติ ขวดน้ำ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน เดินกะโผลกกะเผลก ถูกกักตัว ถีบจักรเย็บผ้า นกกาเหว่า มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา แจวเรือ เครื่องชั่ง มีหางงอก แท่น ขี่โคอศุภราช ค่ำคืน ทันตแพทย์ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ทะเลาะกับเพื่อน กะละมัง เลี้ยง ดาดฟ้า เล่นน้ำสงกรานต์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM