ทำนายฝัน 'ยอดตึกสูงทรงกลม'

ฝันเห็น ฝันว่า ยอดตึกสูงทรงกลม คุณจะได้รับข่าวดีจากผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จะมอบของขวัญที่มีค่าให้ หรือมีโชคทางด้านธุรกิจ การงานเจริญก้าวหน้า หรือได้รับโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ยอดตึกสูงทรงกลม'

คุณจะได้รับข่าวดีจากผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จะมอบของขวัญที่มีค่าให้ หรือมีโชคทางด้านธุรกิจ การงานเจริญก้าวหน้า หรือได้รับโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หิมพานต์ (ป่า) เครื่องบิน ล่องแพ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ มดรุมเป็นกลุ่มๆ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ดวงจันทร์ ไถนา เดินอยู่กลางทุ่งนา น้ำล้นเขื่อน ยืนบนลังไม้ ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ผักที่ยังคงปลูกในดิน มัคคุเทศก์ ถั่วงอก ถูกโกง ตกหลังม้า ประกายไฟ ค้าขายต่างเมือง หญิงแต่งชุดสีดำ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง เดินอยู่ในป่าช้า จับลูกเสือ ช้างไล่กวด เรือ กรวยกรอกน้ำมัน จับปิ้ง นายกรัฐมนตรี ฉ้อโกง กวางดำ บ่อน้ำ คนร้องไห้ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ขา ปล่อยออกจากคุก เล่นเกมส์ ปล่อยเต่า ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ เครื่องพิมพ์ดีด นั่งรถหรู กิ้งก่า ชามแตก แก้ผ้า สารภาพต่อหน้าเพื่อน ภรรยานอกใจ เลี้ยง ตู้หนังสือ กุ้งมังกร ไฝ กงเกวียน นุ่งผ้าใหม่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จับสายสิญจน์ จันทร์เพ็ญ กินลูกอม บุตร ดวงอาทิตย์ขึ้น ตีแมลงวันตาย เล่นตะกร้อ ฝนหยุดตก สวมรองเท้าใหม่ ขบวนแห่ ตะเพียน ปาก มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ประกาศข่าวการตาย จักรเย็บผ้า สกปรก แมลงภู่ นุ่งชุดหลากหลายสีสัน หมาตาย ข้อมือหัก มุ้งหมอน ดราฟต์ ปล่องไฟ ถ่านไฟ โกศ ท้องเสีย เณรหน้าไฟ กินอาหาร เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ถูกไล่ออกจากงาน อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นาเกลือ คนตายมาหา ปีศาจหลายตน ขนนกสีขาว จักรพรรดิ เครื่องแต่งกาย เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ งูใหญ่ ได้เงิน ไม้กางเขน หินก้อนใหญ่ ยกของหนัก ตกใจจนสะดุ้ง ประกาศนียบัตร ของโบราณ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM