ทำนายฝัน 'ยอดโดม'

ฝันเห็น ฝันว่า ยอดโดม ฝันเห็นยอดโดม คุณจะได้รับข่าวดีจากผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จะมอบของขวัญที่มีค่าให้ หรือมีโชคทางด้านธุรกิจ การงานเจริญก้าวหน้า หรือได้รับโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ยอดโดม'

ฝันเห็นยอดโดม คุณจะได้รับข่าวดีจากผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จะมอบของขวัญที่มีค่าให้ หรือมีโชคทางด้านธุรกิจ การงานเจริญก้าวหน้า หรือได้รับโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซุง นกนางนวล คลอดลูก นัยน์ตา ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ทันตแพทย์ ฉาบ ถูกข่มขืน คนเมา ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ชกมวย นั่งบนเตียง เปลือก แร้ง หญิงชรา ปฏิเสธหมายเรียกประชุม กุหลาบ โคเข้าบ้าน ลม คราด ปอกเปลือกไข่ ชักว่าว พระโพธิสัตว์ ถูกยิงด้วยธนู เครา ราวตากผ้า แกงการู ได้ยินเสียงระฆัง มีคนขอโทษ คนตกน้ำกำลังจะจม ทะเบียนบ้าน นั่งบนเสื่อ ซ่อนหา ผิวพรรณ ดีใจ ทะเลทราย ถูกคนเตะ ฟันบนหัก พังประตู ม้า เก็บของมีค่าได้ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ไม้กางเขน หนู เกาหัว ตะปู ขี่นางโค ปลาเงินปลาทอง เครื่องบูชา สายสร้อย เด็กนอนบนเตียง มีหลายหู หมัดกัด โลกแตก นุ่งชุดหลากหลายสีสัน กลด เมฆลอยนิ่ง ขนคิ้ว โอ่ง เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ทำนาได้ผลผลิตดี น้ำมัน เที่ยวชมงานรื่นเริง หมู ผู้หญิงโพกผ้า ฝา ปรบมือ ยมทูต ฝูงคนจำนวนมาก ร่ม ธารน้ำ กินน้ำผึ้ง ตกปลากับคนรัก เดินอยู่ในความมืด โจรปล้นบ้าน ไฟไหม้บ้าน ตารอบตัว มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระสังฆราช กระต่ายขูดมะพร้าว ยิ้ม คบไฟ กินถั่วต้ม ฉลาม ขนกา ฉุด แท่น ป้อมปราการ ชนกระบือ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ดื่มสุรา คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ถ่านไฟ สตางค์ กระซิบ ซื้อขาย กวนอิม กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ขายไม้กระดาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM