ทำนายฝัน 'ยา'

ฝันเห็น ฝันว่า ยา ฝันว่าได้กินยาน้ำ คุณจะหายจากโรคภัย ถ้ากลืนยาเม็ด จะต้องได้ย้ายที่อยู่ ฝันว่าให้ยาคนอื่นกิน จะเกิดเรื่องที่ไม่น่าพอใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ยา'

ฝันว่าได้กินยาน้ำ คุณจะหายจากโรคภัย ถ้ากลืนยาเม็ด จะต้องได้ย้ายที่อยู่ ฝันว่าให้ยาคนอื่นกิน จะเกิดเรื่องที่ไม่น่าพอใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระเป๋า ขี้เถ้า แมว ปลูกพริก เรือน ปราสาท นำฟองน้ำมาล้างจาน เครื่องดักนก ชกมวย ลูกแก้ว เสื้อผ้า เณรหางนาค กรวยจราจร ย้อมผม เปลือย เหาะดั้นเมฆ สูบบุหรี่ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เล่นตะกร้อ ใช้ผ้าคลุมหัว มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ปัสสาวะ จน สายสนตะพาย นอนในเรือ หนู ตู้ ธรรมจักร บ้านตัวเอง เดินทางในป่ารก คบไฟ ปากเน่า ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ก้างปลาติดคอ เที่ยวบ่อนการพนัน กางร่ม ดื่มน้ำจากแก้ว กล่องดนตรี บดเมล็ดกาแฟ แสงบนท้องฟ้า นอนบนพื้นน้ำ เท้าด้วน งานวัด เห็นกล้วย บ้านตัวเองสวยงาม โกนผม แมลงวัน เสียจริต เล่นเกมส์ หวีหัก แต่งงาน พระราชินี จับสายสิญจน์ ชนกระบือ ทำแท้ง ครีบปลา ตกน้ำร้อน ปอ ตัวเองเป็นโจร คดีฟ้องร้องกัน เห็นคนโดนแทง ขนมเข่ง ปราศจากอํานาจ สัปทน ฆ่าตัวตาย เสียสติ ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง บันไดสูง หมีกัด มีคนสวมแหวนให้ ถีบจักรเย็บผ้า พิมพ์ กรงสัตว์ กวนอิม ลากเกวียน หมากัด ตัวเองมีปีก ถูกเปลื้องผ้า ป่าช้า เข่า จูบ เดินบนฟ้า ขบวนแห่ศพ เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ไก่กกไข่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ขาเป๋ เครื่องจักรทำงานได้ดี ถูกพายุพัดพาไปไกล น้ำตา ถ้ำมืด จุดดอกไม้ไฟ เห็นตากระจกสีขาว กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน หญิงแต่งชุดสีเขียว แคร่หาม สร้าง โยคี ขาขาด ตีแมลงวันตาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM