ทำนายฝัน 'ยา'

ฝันเห็น ฝันว่า ยา ฝันว่าได้กินยาน้ำ คุณจะหายจากโรคภัย ถ้ากลืนยาเม็ด จะต้องได้ย้ายที่อยู่ ฝันว่าให้ยาคนอื่นกิน จะเกิดเรื่องที่ไม่น่าพอใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ยา'

ฝันว่าได้กินยาน้ำ คุณจะหายจากโรคภัย ถ้ากลืนยาเม็ด จะต้องได้ย้ายที่อยู่ ฝันว่าให้ยาคนอื่นกิน จะเกิดเรื่องที่ไม่น่าพอใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มงคล คนอื่นทำพลาด ลูกเห็บ สงฆ์ เก็บองุ่นรับประทาน ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ถูกผีหลอก เกิดสงคราม ไก่ฟ้า นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง พ่อหม้าย เสื้อขนสัตว์ ให้ความกรุณา โฆษณา ขอโทษ เสาเรือน กินพระจันทร์ เดินบริเวณวัด หอยที่มีเนื้อเต็ม คนรักนอกใจ ขโมยเงิน ขนมปังกรอบ ลูกแก้ว กระโดดจากหน้าต่าง สังข์ ชนไก่ นกกาเหว่า ถือดอกบัวในมือ ตอไม้ ไก่แจ้ บาทหลวง หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ได้เป็นเจ้าสาว ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ถุงเงิน-ถุงทอง กระซิบกับเพื่อน ภูเขา น้ำเหลือง ขลุ่ย กระต่ายวิ่ง แมลงภู่ เงาตัวเองในกระจก โรงแรม ฝูงกบ จำนวนมาก เฟซบุ๊ก ( Facebook ) คนตายในบ้าน ส่องกระจก อาหารบูดเน่า เคารพ คำนับ ปลาเงินปลาทอง ลอยคอ สบู่ กระโปรง ข่าวดี ทะเลาะกับคนรัก เท้าเจ็บ เลือดออกเต็มตัว อุ้มลูกสุนัข หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) นอนบนที่นอน พูดสนทนา ไฟนรก วิ่ง เมฆสีเลือด จูบเด็กเล็ก ผ้าห่มหนาๆ แมวดำ ท้องฟ้าสดใส ศิลปิน จูบสัตว์เลี้ยง จันทรคราส เปิดร้านค้าขายสินค้า เห็นรองเท้าเก่า เก็บเงินได้ มงกุฎ งูเผือก แตงโม ถูกหวายรัด บ้านตัวเอง ถ่านไฟ กระโดด ตัวเองเป็นคนวิกลจริต รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ได้ยินเสียงปืน บิดามารดา ทุบตีภรรยา บิลเลียด หมูกลายเป็นคน สิงโต ฐานทัพทหาร ตารอบตัว แส้ อมตะ กระจก น้ำพุที่พุ่งสูง กินไก่ พี่น้องทุบตีกัน นั่งอยู่ในกองอุจจาระ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ กินนก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM