ทำนายฝัน 'ยากจน'

ฝันเห็น ฝันว่า ยากจน ฝันว่ากลายเป็นคนจน คุณจะมีลูกดก แต่หากคุณฝันว่ามีฐานะยากจน คุณจะมีฐานะร่ำรวย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ยากจน'

ฝันว่ากลายเป็นคนจน คุณจะมีลูกดก แต่หากคุณฝันว่ามีฐานะยากจน คุณจะมีฐานะร่ำรวย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สายนาฬิกาข้อมือขาด การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ระเบิด กระแต ตื่นขึ้นมาเอง ตกหน้าผา ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ กาน้ำ หมีกัด รถพยาบาล โลกแตก ช้อน นํ้าพุขนาดใหญ่ พัด อทิตยาทรกิติคุณ งูขดเป็นวงกลม เครื่องดักนก รูปภาพของเครือญาติ นอนบนกองฟาง สิริภาจุกาภรณ์ ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม กินอาหารเจ งานโกนจุก เปลหามคนเจ็บ ชักลาก สงฆ์ กระถาง เห็นประตูบ้านตัวเอง ธุลี อ่างล้างหน้า ถ้ำมืด อยู่ในกระท่อม ประโคม ผ้าสีดำ ประเทียบ นำเที่ยว จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บันไดเลื่อน เต้าหู้ ของขวัญ บริโภคเนื่อสุกร ขี่วัว งาช้าง ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว นักบุญ ปลวก ทาขมิ้น เครื่องบิน กงสุล บาทหลวง ยิงธนู ขายตู้ ขายโต๊ะ ขบวนแห่ ล้างภาชนะเครื่องใช้ ผีตายโหง กรรมกร ระฆัง การสร้างโบสถ์ แห่กฐิน นุ่งชุดแดง กินกล้วย บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น โฉนดที่ดิน เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ศัตรู บริโภค เชี่ยนหมาก เจ็บปวดตามร่างกาย หญ้า เหยี่ยว กลอง ฝาด ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ต้นกัลปพฤกษ์ ได้ลาภ ประตูกำลังถูกไฟไหม ซุง สะอึก โคกินหญ้า ได้ยินเสียงกบ ตะกวดขึ้นบ้าน ผนังบ้าน ไก่ออกไข่ แผ่นดิน คนร้องไห้ รักภรรยาตัวเอง มาลัย ผิงไฟ โรคร้าย ครัว ของลับ อนุสาวรีย์ คนรักได้รับบาดเจ็บ เครา หมูกลายเป็นคน ฝนครึ้ม กำแพงเมือง ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ กินผัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น