ทำนายฝัน 'ยางรถ'

ฝันเห็น ฝันว่า ยางรถ ฝันเห็นยางล้อรถยนต์ทิ้งอยู่กลางทาง ทำนายว่า จะได้รับข่าวจากทางไกลของญาติมิตร หรือตนเองจะได้เดินทาง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ยางรถ'

ฝันเห็นยางล้อรถยนต์ทิ้งอยู่กลางทาง ทำนายว่า จะได้รับข่าวจากทางไกลของญาติมิตร หรือตนเองจะได้เดินทาง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ร่มหัก ครอบครัว เหี้ย ฉากกั้น น้ำตก สวน กระต่ายน้อย แมลง เห็นบ่อร้าง ชนะ ถูกลูกปลุกให้ตื่น นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ชู้รัก นกกระเรียน ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ยางรถ ทาเล็บ ศีล โสมสวลี นกแก้ว ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก กินผลมะม่วงเปรี้ยว ของโบราณ กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ยืนบนลังไม้ นั่งอยู่ในกองขี้ ซักผ้าขี้ริ้ว ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กระโปรง สัตว์เลี้ยง ตักน้ำราดตนเอง กุญแจหาย ขี่โคอศุภราช ฉีกจดหมายรัก ไวโอลิน จุดไฟ ฉลาด กอดรัด ขโมยอาหาร ตกจากที่สูง ภาวนา เฒ่าแก่ ใส่บาตร วิดน้ำ ซอ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ปฏิเสธการดื่มเหล้า ยา จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด เจ็บปวด หญิงแต่งชุดสีแดง ใบลาน กรงนก ดอกซ่อนกลิ่น ฝุ่นฟุ้งกระจาย เนกไท หุ่นยนต์ ซุกซ่อนตัว หญิงชู้ สวมแหวน ที่ฝังศพ เชี่ยนหมาก น้ำเต้า แมลงสาบ เครื่องเรือน ถากไม้ เลือดออกทางช่องคลอด น้ำหอม นอนบนเตียง ม้าสีขาว หาบอุจจาระกลับบ้าน มีคนนำเงินมาให้ ขวัญ ปากเจ็บ ด้วง ชี แก้ว สตางค์ ช้อนทอง แว่นตาเลนส์สีดำ กาบินเข้ามาในบ้าน รับประทานอาหาร เท้าขาด ฆ่าใครบางคน ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า พระปรางค์ ราชา โต๊ะรับประทานอาหาร ตะเกียง ไฟนรก ได้ลาภ พูดคุยกับเจ้านาย นำฟองน้ำมาล้างจาน ผู้หญิงตั้งครรภ์ เศร้าโศก สิงโต ช้างไล่กวด ตาย เคารพ คำนับ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น