ทำนายฝัน 'ยาพิษ'

ฝันเห็น ฝันว่า ยาพิษ ฝันว่าได้ดื่มยาพิษจนตาย ทำนายว่าจะหมดเคราะห์และจะได้ใน สิ่งที่หวัง มีฐานะการเงินดีขึ้น และมีหน้าที่การงานที่เจริญก้าวหน้าขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ยาพิษ'

ฝันว่าได้ดื่มยาพิษจนตาย ทำนายว่าจะหมดเคราะห์และจะได้ใน สิ่งที่หวัง มีฐานะการเงินดีขึ้น และมีหน้าที่การงานที่เจริญก้าวหน้าขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โถส้วม ตัดหนวดตัวเอง เดินลุยกองไฟ ผ้าขี้ริ้ว นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ เครื่องบิน อยากตาย ลับ ทะเล ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด สีดำ ยันต์ เลือดไหล ถูกตะปูตำเท้า น้ำพุ ตะกวด พี่น้องทุบตีกัน ถ้วยกาแฟ ลาภ ซื้อไม้กระดาน ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ นก ห่าน ไมโครโฟน รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย บิน (สูงขึ้น) เห็นผี เตียง ปีนป่ายภูเขา บิน (ตกลง) คดข้าวเย็นกิน กิ่งก่าวิ่งไปมา ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ อวัยวะเพศ มโหรี เป็นแผลที่คอ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ คบคนพาล เศษอาหาร ฝีขึ้นตามร่างกาย ฟองสบู่ โทรศัพท์มือถือหาย ขึ้นต้นไม้ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ จาระบี ดื่มน้ำมะพร้าว ท้องเดิน ฉิ่งฉาบ ตกใจ กระดานดำมีข้อความ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ใบไม้ ทุเรียน พร้า มุ้งขาด ลูกข่าง ได้ยินเสียงระฆัง กังหัน สายสนตะพาย ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ตู้นิรภัย เบาะ ยากจน ฟันงอกขึ้นมาใหม่ มือ จอก นอนบนกองฟาง แมลงปีกแข็ง ช่วยคน กระซิบกับเพื่อน ทาก บ้านไฟไหม้ สุนัขคาบหม้อ ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ฐานทัพทหาร โบว์ดำผูกเสาบ้าน ร่วมงานทอดกฐิน แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน เกือก ฝนตั้งเค้า ช้อนทอง กรงนก ทหาร ช่างแกะสลัก ฝังศพคนที่รู้จัก ถือกรรไกร ถีบจักรยาน เน็ตไอดอล ฉาบแตก หิ้วกระเป๋า ถูกไล่ออกจากงาน บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น เสือตาย เกาทัณฑ์ ดื่มยาพิษ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM