ทำนายฝัน 'ยารักษาโรค'

ฝันเห็น ฝันว่า ยารักษาโรค ฝันว่ากินยาเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ ทำนายว่าจะมีสุขภาพ ดีขึ้น ไม่มีเคราะห์ร้ายใด ครอบครัวมีความสุข มีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ยารักษาโรค'

ฝันว่ากินยาเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ ทำนายว่าจะมีสุขภาพ ดีขึ้น ไม่มีเคราะห์ร้ายใด ครอบครัวมีความสุข มีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝนครึ้ม ทหาร กรงสัตว์ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ถุงมือ เครื่องบินตก เด็ดพริกออกจากต้นพริก แมวออกลูก ตำรวจตั้งด่าน กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ใบมีดโกน เข็มเย็บผ้า มองนํ้าตกกับคนรัก ต้นไม้เหี่ยวเฉา กีฬา ตกปลากับญาติ กงสุล กระเป๋าเดินทาง คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ละลาย ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ดอกราตรี ถีบจักรยาน น้ำพุขนาดใหญ่ ถ้วยกาแฟ กระดิ่ง ให้มีดแก่คนอื่น กินปลาหมึก ได้รับของที่ระลึกจากญาติ เห็นคนโดนแทง นั่งอยู่ในกองอุจจาระ เกาะ ตกจากดาดฟ้า ฝังศพคนที่รู้จัก ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ เป็นประจำเดือน แจวเรือ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง เอามือตบต้นขาตัวเอง ข้าวในนา ห่าน ตัดหนวดตัวเอง มังกร ถวายข้าวพระ ตกลงไปในบ่อ ทารกดูดนมคุณ สุนัข ยืนบนลังไม้ ดวงอาทิตย์มืดมัว เบี้ย ให้หวีคนอื่น ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ไกด์ โกรธ ศัสตราวุธ ขี่สุกร รัศมี กินผลไม้แฝด โบสถ์สกปรกรกรุงรัง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ตัวเองเป็นกรรมกร มะลิ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม กินลิ้น ทะเลาะกับเพื่อน หุ่น นกแขกเต้า เลี่ยมฟันทอง ผ้าห่มหนาๆ เดินลุยกองไฟ พูดกับกลุ่มชน ตู้นิรภัย กล้วย ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ตกลงมาจากอากาศ ไหว้พระราหู ฝ่าเท้า หิมะตกอยู่เรื่อยๆ จานแตก เงาะ เปลี่ยนมุ้งใหม่ บ้านตัวเองสวยงาม เก็บมุ้ง ซุง ตู้ไปรษณีย์ เชือก ย้ายบ้าน นั่งรถไฟ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ คูคลอง ร้องไห้ คำนับ ขนนกสีดำ เต้นรำ งานสังสรรค์ ถอดเครื่องประดับ ประกาศการแต่งงานของตนเอง กุหลาบ อดตาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM