ทำนายฝัน 'ยิงกา'

ฝันเห็น ฝันว่า ยิงกา จะพบความสบายใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ยิงกา'

จะพบความสบายใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เลือกผัก ทราย ยอดตึกสูงทรงกลม เชิงเทียน สงฆ์ ฝนตกปอยๆ ซองจดหมายสีแดง ไฟไหม้บ้าน เบี้ย เครื่องบิน เจดีย์ พูดคุยกับโจร ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ถอนผมหงอก แป้ง พระสถูป เขี้ยวสัตว์ แผล ใช้ยาเสพติด ดื่มน้ำ บวชภิกสุนี ท่าเทียบเรือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ถ้วยรางวัล ตัวเองมีผมหงอก จมูกแหว่ง ลังไม้ นอนบนที่นอน กินผลมะม่วงเปรี้ยว กินนก ฝุ่นฟุ้งกระจาย ทะเลาะกับคนรัก เลือดออกทางทวาร บ้านร้าง แก้ว ประตูบ้านคนอื่น ตัดหนวดตัวเอง ปากเปื่อย เห็นประตูบ้านตัวเอง เลิกมุ้งขึ้น กรวยจราจร ถอนฟัน ปล่อยออกจากคุก ราหู หัวไก่ กระสุนปืน ทำผ้าเช็ดหน้าหาย แทะกระดูก ประตูที่ปิดตาย เศรษฐี ความมั่งคั่ง เด็กพิการ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ทาแป้ง ของหวาน เดินชนผนัง ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ถือดอกบัวในมือ ทำขวัญ โคกินหญ้า สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ปอ ขวด ขึ้นบันได ขึ้นเขา เสี้ยนตำเท้า ทารกแรกเกิด เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ราชา อาเจียน รับประทานเครื่องเทศ นั่งรถ ปราสาทเล็กๆ ซองบุหรี่ ตกงาน ทำตัวเองบาดเจ็บ รถเมล์ งา ธรณีสูบ พระพรหม กกไข่ ส้มตำ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ กอดกะเทย เศษอาหาร วิดน้ำ กระเทย เห็นคนโดนแทง ขี่คอคน แบกหีบ ญาตินํ้าตาตก ทะเลทราย ไข่เป็ด ภรรยาเสียชีวิต ธงบนเรือ ลำน้ำ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก เพลิง นักบวช ตลาด ซื้อปลาทอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM