ทำนายฝัน 'ยิงปืน'

ฝันเห็น ฝันว่า ยิงปืน ฝันว่ายิงปืน ทำนายว่าหากเป็นหญิงจะได้พบเนื้อคู่ หากเป็นชาย จะมีบุญวาสนาสูงขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ยิงปืน'

ฝันว่ายิงปืน ทำนายว่าหากเป็นหญิงจะได้พบเนื้อคู่ หากเป็นชาย จะมีบุญวาสนาสูงขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทำน้ำหก สายสนตะพาย ตะกร้าไม้ เดินลุยกองไฟ องค์พระ รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส แคร่ ม่านกั้นกำบังสายตา ไถ่ถอน กินเกินขนาด ตู้นิรภัย คลอดบุตร พระธาตุ แสงสว่าง เด็กอุ้มปลา ล้างเท้า สละราชสมบัติ กำแพงโบราณ คางคก ผู้หญิงตั้งครรภ์ ด้วง พระจันทร์เดือนหงาย มงคล จักจั่น ทำนาย ระย้า เครื่องแบบทหาร ตราสัง เจ้าที่ น้ำแข็ง เครื่องแบบตำรวจ เดินสะดุดหกล้ม แหวนแต่งงาน มีฤทธิ์ ทะเบียนบ้าน นํ้าพุที่พุ่งสูง นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด กุหลาบ กินอุจจาระ ขุดถ่านหิน รักตัวเอง เกลียดคนอื่น บิดามารดา โต๊ะทำงาน เดือน ธุรกิจ หูแหว่ง เก็บมุ้ง นม ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ได้ยินเสียงกลอง ดาวตกจากท้องฟ้า ขับรถยนต์ กระโปรง เก็บองุ่นรับประทาน ซองจดหมายสีฟ้า นอนบนเตียง หีบปิดอยู่ ตรอกซอกซอย นุ่งผ้าสีม่วง เสื้อผ้า บ้านตัวเอง การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ปล่อยนกกระเรียน อุจจาระ ตกช้าง ไฟไหม้ในท้องฟ้า ไม้กวาด ขนลุก ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด แมวออกลูก กุญแจ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง นั่งรถ ได้ยินเสียงกระดิ่ง ผิวพรรณ ตะกร้าหวาย อทิตยาทรกิติคุณ ต้องโทษ ฟัน ตาลปัตร ฉาบ อยู่ในกระท่อม ฝาหม้อ กินเลือด สามง่ามสำหรับแทงปลา ตู้หนังสือ พายเรือกับคนอื่น ก่อสร้าง ช่วย ตัดหนวดตัวเอง พี่น้อง นกร้อง ดนตรี ผัดหน้า รบชนะ ถูกมัดมือมัดเท้า ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ลา ( สัตว์ ) ถูกโกง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM