ทำนายฝัน 'ยิงปืน'

ฝันเห็น ฝันว่า ยิงปืน ฝันว่ายิงปืน ทำนายว่าหากเป็นหญิงจะได้พบเนื้อคู่ หากเป็นชาย จะมีบุญวาสนาสูงขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ยิงปืน'

ฝันว่ายิงปืน ทำนายว่าหากเป็นหญิงจะได้พบเนื้อคู่ หากเป็นชาย จะมีบุญวาสนาสูงขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ต้นกก ลูกจัน เพื่อนตาย รถบรรทุกศพ พายเรือตามลำพัง เลือดออกทางช่องคลอด นักสืบ โซ่ตรวน หมากัด กิ้งก่า เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ เป็นแม่ยาย ปลิงดูดเลือด ลายมือ กินองุ่น ถวายพระด้วยดอกบัว ไฝ ภรรยาออกจากบ้าน ทอดสมอ ญาติกำลังจะตาย ไก่ฟ้า ตกเลือด ฤดูฝน เดินอยู่ในความมืด ไม้พลอง งูจงอาง ตาข่าย ดาวตกที่หลังคาบ้าน พรม กำไลข้อเท้า นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ภรรยามีครรภ์ จุดดอกไม้ไฟ เดินขึ้นที่สูง ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ก่อกองทราย ฟันปลอม เครื่องขยายเสียง ลาวาภูเขาไฟ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ นุ่งผ้าขาด ประตูกำลังถูกไฟไหม ตกกระ งูเลื้อย ปลาฉลาม ถ้ำ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า พายุ ถูกฉ้อโกง สารภาพต่อหน้าเพื่อน สร้าง น้ำพุสวยงาม ชนกระบือ เจว็ด ตัวเองถูกประหาร กงสุล เด็กพิการ ยิงนก เงินโบราณ ไข่มุก ลอยกระทง ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ความลับ เหี้ย เล่นตะกร้อ บ้านใหม่ คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง นอนเล่นกลางดิน ผ้าขี้ริ้ว เล่นน้ำสงกรานต์ ไอ กระเป๋าเงิน ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ มหาสมุทรมีพายุ เพื่อนอยู่ห่างไกล ตัดหัว มะนาว ช่างเงินทอง ลำน้ำ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ขาขาด ทันตแพทย์ ขนมอร่อย ผึ้ง กีฬา หม้าย สังกะสี พระจันทร์เดือนหงาย ทับทิม ไทร ทุบตีภรรยา เมา กระเป๋าเดินทาง ข้าวสาร หว่านข้าวในนา กินผลมะม่วงเปรี้ยว กุฏิพระ ทัพพี ไส้ไหลจากท้อง กระดาษสี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM