ทำนายฝัน 'ยิงปืน'

ฝันเห็น ฝันว่า ยิงปืน ฝันว่ายิงปืน ทำนายว่าหากเป็นหญิงจะได้พบเนื้อคู่ หากเป็นชาย จะมีบุญวาสนาสูงขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ยิงปืน'

ฝันว่ายิงปืน ทำนายว่าหากเป็นหญิงจะได้พบเนื้อคู่ หากเป็นชาย จะมีบุญวาสนาสูงขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ เห็นปีศาจกินคน หญิงโสเภณี พระสถูป กินโรตี มุดรั้วลวดหนาม ขัดแย้ง ซองจดหมายสีแดง ฟันงอกขึ้นมาใหม่ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ซาวข้าว กำแพงเมือง เซรุ่ม ปอด หิมะตกถูกตัว เห็นคนเปิดประตู ค่ำมืด ลากสัตว์ ย่าง ตู้นิรภัย นกนางนวล หมาหอน ใส่ต่างหู พายเรือ แปรงฟัน ขนคิ้ว ตกจากเครื่องบิน ครกสาก กุญแจ ตกใจจนสะดุ้ง ถุงเงิน-ถุงทอง ขุดหาทรัพย์สมบัติ ปัสสาวะรดที่นอน ฝังศพ สถานีขนส่ง กินเกินขนาด ไม้ขีดไฟ คบบัณฑิต แกะเปลือกหอยรับประทาน ประกาศนียบัตร ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน โจร สงฆ์ เต่า ถูกเฉือนเนื้อ ฉี่ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ แกงการู ขนกา คนมีเขา สร้อยข้อมือ อาบน้ำฝน ช้องผม สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยอดตึกสูงทรงกลม โดนแทง สร้าง หมากัด ซองจดหมายสีชมพู หุ่นยนต์ ด่า เรือล่ม เก็บมุ้ง นกพิราบ หมอก มาเฟีย ทำโรตี บัวหลวง ตกปลา ตะกร้อ ตะกวด จับปลาช่อน มือ ไหว้เจ้า หยก เรือนแพ อาจารย์ ฮอกกี้ กรวยจราจร ควันไฟ ธงบนบ้าน สำลี แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน กลืนดวงอาทิตย์ ตกงาน ยากจน ฟาก มีความปรารถนา นกเค้าแมวหรือนกฮูก เก็บของมีค่าได้ ถ้ำ กำไลข้อเท้า เห็นกระดุม ทำลายโซ่ตรวน ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ปฏิเสธหมายเรียกประชุม กระป๋องนม ประกาศข่าวดี ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย นั่งราชรถ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM