ทำนายฝัน 'ยิ้ม'

ฝันเห็น ฝันว่า ยิ้ม ฝันถึงการยิ้ม คุณจะหายจากความเจ็บปวด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ยิ้ม'

ฝันถึงการยิ้ม คุณจะหายจากความเจ็บปวด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตกจากที่สูง ถูกจับ หักธนู ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง พญานาค พระพุทธรูป ลับ กงสุล ตัวเองถูกธรณีสูบ ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน คราด หญิงเปลือยกาย ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ เจว็ด ตัดผมสั้น ฆ่าผึ้ง ด่า กะโหลก กระต๊อบ เฉาก๊วย ลอยกระทง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นํ้าพุขนาดใหญ่ เห็นรองเท้าเก่า พายเรือ งวงช้างรัดตัว ขี่สัตว์ เกา สถานี เมฆสีแดง ข้าวเปลือก ซื้อกระโปรง ทาขมิ้น ภาพวาด ร่างกายตัวเอง กินไก่ ประกันตัว บ้านคนอื่น ตำรวจ ตกลงไปในบ่อ บ้านพัง โถแป้ง เพื่อนที่ตายไปแล้ว ผ่าท้อง ข้าวในนา งูเขียว ของหาย ตัวเองเป็นโจร กินพริก นั่งบนแคร่หาม ได้เป็นเจ้าสาว เรือนแพ ฟันหลุด มาลัย ชายชรา ผู้หญิงตั้งครรภ์ ตัวเองเป็นชู้ ถูกตัดมือ เล่นเกมส์ กรงสัตว์ ครอบครัว คนขี้โม้ อนุสาวรีย์ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส เครื่องบูชา เห็นคนเดินละเมอ รบกวน คลอดลูกก่อนกำหนด ธุลี ดีใจ เด็กเกิดใหม่ เกลียดคนต่างชาติ ถูกฉุด เดินอยู่ในสุสาน เทียนชัย โรคร้าย แผนผัง กางเกง ญาติ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ยกโทษ แก้ผ้า แมวสีขาว ถูกกลั่นแกล้ง นม รักกับนักบินหญิง ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ พู่กัน ไถนา ประเจียด นอนอยู่บนแผ่นดิน คนตาย ไม้ขีดไฟ เครื่องแบบทหาร ตกใจจนสะดุ้ง ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ออร์แกน ฉัน ( กิน ) ถนน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM