ทำนายฝัน 'ยื้อแย่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ยื้อแย่ง ฝันว่าตนเองได้ยื้อแย่งของกับคนอื่น ทำนายว่าจะได้รับข่าวดี จากทางไกล และหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ยื้อแย่ง'

ฝันว่าตนเองได้ยื้อแย่งของกับคนอื่น ทำนายว่าจะได้รับข่าวดี จากทางไกล และหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มรกต ยานพาหนะ เมฆกลางแดด กระโปรงใหม่ เดินรอดราวผ้า แกะเปลือกหอยรับประทาน เณรหน้าไฟ ศีล สร้อยทองคำ กระโปรงเก่า ตกจากดาดฟ้า เครื่องบินบังคับ พ่อหม้าย เสี่ยงเซียมซี ยิงนก โบสถ์ เล่นไพ่ ถูกฟันคอขาด มหาสมุทร นุ่งผ้าขาด ชลธาร มีปากเสียงภายในครอบครัว เมฆสีเลือด ความรักระหว่างคน 3 คน เดินทางไกล ตีคนอื่นด้วยเชือก ต่อสู้กับเด็ก ระบำ นั่งใต้ต้นไทร สร้อย โยงเรือ เปิดเผยความลับกับเพื่อน รบชนะ น้ำฝน หลงทาง หัวเราะ กำนัน หยก เห็นตัวเองในกระจก กำแพง ตัดเล็บ ขวดแก้ว บันได ตะเกียงที่จุดแล้ว แบกหีบ ไต่ลวด ศีรษะ กุ้งยักษ์ ยกโทษ เคี้ยวดิน เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ชะนี สามีตาย หญิงแต่งชุดสีเขียว ขันตักน้ำ ได้กลิ่นธูป เสื่อขาด พวงมาลัย ฟัน เท้าด้วน กลด โล่รางวัล โครงกระดูกสัตว์ ดึงเชือก รั้ว ซ่อน มู่ลี่ ขนลุก ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ผึ้งมากมาย ส้มตำ เพชรพลอย แข่งวิ่ง ผม กินโรตี กรวยจราจร กลัว พระพุทธเจ้า นกเขา เสื้อกันฝน ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ได้รับรางวัล กำลังขับรถ แร้งกินซากศพ ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ราวตากผ้า อาบน้ำในทะเล ภรรยามีครรภ์ กองกระดูก จองหอง กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ไก่ฟ้า ภาพวาด ต่อสู้กับปีศาจ ทำให้คนอื่นตื่น เครื่องปั้นดินเผา คลอดลูก ธุรกิจ นั่งนับลูกประคำ ตกบ่อลึก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM