ทำนายฝัน 'ยื้อแย่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ยื้อแย่ง ฝันว่าตนเองได้ยื้อแย่งของกับคนอื่น ทำนายว่าจะได้รับข่าวดี จากทางไกล และหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ยื้อแย่ง'

ฝันว่าตนเองได้ยื้อแย่งของกับคนอื่น ทำนายว่าจะได้รับข่าวดี จากทางไกล และหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกกระจอก เพศสัมพันธ์ ประกันตัว มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน เงินหาย นกเกาะหลังงู ดับกองไฟ ตะกร้อ กล้องยาสูบ ฟันบนตนเองหัก ยิงนก เข่า ดาวอับแสง ญาติมิตร ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม จรวดไฟ ทองคำก้อน บวชชี ขาหัก กินอาหารเจ แม่นํ้า คดข้าวเย็นกิน แก้ผ้า พัชรกิติยาภา ทวิตเตอร์ หวีหัก จับขโมย ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ฟาก ทูต ได้รับของที่ระลึกจากญาติ มังกร เคี้ยวดิน เดินร่วมทางกับโจร หิ่งห้อย สัมผัสกรวดทราย ถูกตำหนิ สุนัขเข้ามาเลีย รักใครบางคนมากๆ ถูกยิงด้วยธนู สร้อยข้อมีชำรุด เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ซื้อปลาหมึก งานบวช ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เด็กกำลังดูดนม กะปิ บิลเลียด ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ตีแมลงวันตาย กระสุนปืน ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ถูกสวมกุญแจมือ ดารา คบไฟ ยา เกลือ หญิงแต่งชุดสีเขียว พระพรหม ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ดำน้ำ สุริยคราส ลาภ ตกงาน ถูกสุนัขเห่า แทะกระดูก สีฟ้า กระดาษข่อย ภูเขาไฟ กระดานดำว่างเปล่า ผ้าโพกหัว นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ปากเน่า ถล่ม นั่งบนเสื่อ ฝนตกระหว่างเดินทาง เจดีย์ทรุดโทรม ซื้อของโบราณ ถลกหนัง ซื้อกระโปรง ของเน่าเสีย เครื่องขยายเสียง เชิงตะกอน ขี่ม้า ได้กลิ่นธูป อรุณ ต้นไม้เหี่ยวเฉา นกเค้าแมวหรือนกฮูก สิงโต แสตมป์ ที่พึ่ง นกขมิ้น ขลุ่ย ฝูงกบ จำนวนมาก หนู หญิงแปลกหน้า ตัวเองถูกประหาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น