ทำนายฝัน 'ยื้อแย่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ยื้อแย่ง ฝันว่าตนเองได้ยื้อแย่งของกับคนอื่น ทำนายว่าจะได้รับข่าวดี จากทางไกล และหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ยื้อแย่ง'

ฝันว่าตนเองได้ยื้อแย่งของกับคนอื่น ทำนายว่าจะได้รับข่าวดี จากทางไกล และหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไฝ อิฐ เป็นแม่ยาย สายสะพาย อดตาย ตอไม้ หญิงแปลกหน้า กล้วยเน่า แฟนนอกใจ สวมเสื้อสีดำ เงา เชือกรัดคอ ภาพวาด แมลง คราส มีผู้นำม้ามาให้ ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ฮัจญ์ กระดุมหาย ผู้หญิงโพกผ้า กัลยาณิวัฒนา ธนู กกไข่ หนอนไต่ตามร่างกาย ทะเลสาบ โคไล่ขวิดคน เหาะดั้นเมฆ แสงบนท้องฟ้า ดับไฟ ปลวก เวที ขี่หมู กรรไกร เมือง กินลิ้น ผึ้งต่อย พรวนดิน ดอกราตรี ตกหลังม้า มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ กำแพงเมือง ถูก แตน-ต่อ ต่อย นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ผมถูกตัดให้สั้น ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ คนรักได้รับบาดเจ็บ ได้กลิ่นของบูดเน่า โฆษก ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ กำแพงเมืองจีน คนหามวอผ่านหน้า ขี่ควาย กระต่ายขูดมะพร้าว ตัดผมใหม่ ท่าเทียบเรือ ริมฝีปาก ผ้าม่าน คนขาพิการ กำแพงโบราณ ดับเทียน เอสเอ็มเอส ( SMS ) จุดไฟแล้วดับ เรือน เดินเรือ ถอดเสื้อ ม้าสีดำ หมา มาลี ปากเหม็น ชกต่อย ศัตรู กษัตริย์ มวยผม เก็บดอกบัว บัวหลวง มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง เงื่อน ชะนี ถีบจักรยาน จับหนอน หมากฝรั่ง นม ฆ่าสุนัขบ้า เบาะ ขนลุก เลือดออกทางช่องคลอด ปลาหมึก ขื่อคา น้ำพริก ลม ค้างคาว มดเต็มบ้านเมือง ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ขายตู้ ขายโต๊ะ หน้าไม้ ปล้น ถวายข้าวพระ ลำคานเสียงฉาบ สู้กับเหยี่ยว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM