ทำนายฝัน 'ยื้อแย่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า ยื้อแย่ง ฝันว่าตนเองได้ยื้อแย่งของกับคนอื่น ทำนายว่าจะได้รับข่าวดี จากทางไกล และหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ยื้อแย่ง'

ฝันว่าตนเองได้ยื้อแย่งของกับคนอื่น ทำนายว่าจะได้รับข่าวดี จากทางไกล และหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นาเกลือ มิตรสหาย ซักผ้า มดหรือแมลง ไฟไหม้ป่า เห็นคนเปิดประตู นาฬิกา ร่ม มดเต็มบ้านเมือง ตู้รับจดหมาย แบกหีบ กงเกวียน จับกัง แพรพรรณ กระโดดลงจากต้นไม้ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ขี่ม้า แล้ว ตกม้า แม่นํ้า อุปกรณ์ทำครัว บริโภค ค้นหา หญิงแต่งชุดสีดำ มู่ลี่ โต๊ะหมู่บูชา จับปิ้ง พระแก้วมรกต ตะกวด จุฬามณี ถุงมือ กระดาษสี ขนกา เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ฝาแฝด มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ขา มีฤทธิ์ หญิงแต่งชุดสีแดง บวช กะปิ เสาตกน้ำมันในบ้าน โดนดึงผม ปลอกหมอน ม้าสีขาว กอดกะเทย ทาก เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ตัวเองเป็นกรรมกร ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก กุ้งมังกร ตกเขา รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ได้เสื่อใหม่ บ่อน้ำใหญ่ กอดอก เดินทางไปทิศตะวันออก เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ กกไข่ ทำขวัญ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง พระ สายสะพาย ฟุตบอล เล่นฟองสบู่ คูคลอง ประเจียด หลงป่า จักจั่น ก้างปลาติดคอ ฟันโยก แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ด้วง กินอาหาร กรอบรูป นุ่งชุดแดง ปีนเขา ปล่อยเต่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ สมอเรือ ด่า เดินอยู่ในป่า ตัวเองถูกฉีดยา เหาะเหิน หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ถอดเครื่องประดับ ขี่วัว ตั๊กแตน มีคนนำเงินมาให้ ถูกหนูกัด พายเรือ ฉากกั้น ผมร่วง หุงข้าว กินเต้าหู้ เต่าทอง พรวน เดินหลงไปในป่าละเมาะ ซองจดหมายสีฟ้า งม รถเมล์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM