ทำนายฝัน 'ยุ้งข้าว'

ฝันเห็น ฝันว่า ยุ้งข้าว ฝันเห็นยุ้งข้าวเต็มฉาง ทำนายว่า จะได้รับความสุข สุขภาพทางร่างกายจะแข็งแรงขึ้น ที่ป่วยจะหาย ฐานะการเงินจะดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ยุ้งข้าว'

ฝันเห็นยุ้งข้าวเต็มฉาง ทำนายว่า จะได้รับความสุข สุขภาพทางร่างกายจะแข็งแรงขึ้น ที่ป่วยจะหาย ฐานะการเงินจะดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเองถูกธรณีสูบ จรวด ต่างหู ท่าเรือ ไข่เป็ด รักสามีตัวเอง ป้อมปราการ เมฆสีดำ เทวดา เพื่อนที่ตายไปแล้ว ยกโทษ เขื่อน ซ่อง คนขาพิการ ทะเลาะกับเพื่อน ถาดดอกไม้ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก แข่งวิ่ง มดรุมเป็นกลุ่มๆ บดเมล็ดกาแฟ กิ๊บติดผม ตกบ่ออุจจาระ จมูกหาย ด้วง ทหาร ซอ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ประตูบ้านคนอื่น ผึ้งทำรังในบ้านของเรา กอด น้ำแข็ง ศาลพระภูมิ ภิกษุ นอน ผู้หญิงชักมีด กระท่อมริมทะเล ไหล่เจ็บ มาลัย อนุสาวรีย์ หาบอุจจาระกลับบ้าน ตามทวงหนี้ นาข้าวรกร้าง แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ตกทุกข์ได้ยาก ปากเจ็บ ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ได้รับแก้วเป็นของขวัญ เถาวัลย์ นุ่งผ้าขาว ซื้อของโบราณ เฆี่ยนตีผู้อื่น ภูเขาไฟ ฝน ข้าวในนา ที่นอน โถส้วม ใบมีดโกน เห็นตัวเองในกระจก เรือนแพ โลงศพ ประดาน้ำ ลากฉุด กรรไกร เสื่อไม้ไผ่ ถูกล็อตเตอรี่ งม เสื้อขนสัตว์ ได้รับของมีค่า ทำนาไม่ได้ผลดี นาค กระทะ แกะสลักรูปปั้น ราชสีห์ จมน้ำ กินผลไม้แฝด เห็นไม้กระดาน กระจกหลากสี ขื่อคา สู้กับเสือ แล้วชนะ เผาขยะ รถไฟ ฌาปนกิจ ยันต์ โบดำผูกคอตนเอง ภรรยามีครรภ์ เกิดสงคราม อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) คลื่นน้ำ ยมทูต สีแดงชาด ภรรยาสวมเสื้อแพร พญานาค คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก แฮนด์บอล ขวาน นั่งรถหรู ฝ่าเท้า ยกยอ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น