ทำนายฝัน 'ย่าง'

ฝันเห็น ฝันว่า ย่าง ฝันว่าได้ย่างเนื้อบนเตาจนสุก ทำนายว่าจะเดือดร้อนเพราะญาติ พี่น้องที่เราไปช่วยเหลือ ช่วงนี้มีเคราะห์จึงไม่ควรเสี่ยงทำกิจการใด หรือไม่ควรเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ย่าง'

ฝันว่าได้ย่างเนื้อบนเตาจนสุก ทำนายว่าจะเดือดร้อนเพราะญาติ พี่น้องที่เราไปช่วยเหลือ ช่วงนี้มีเคราะห์จึงไม่ควรเสี่ยงทำกิจการใด หรือไม่ควรเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เล่นตะกร้อ มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ กล่องดนตรี งมของ เศรษฐี ทำตัวเองบาดเจ็บ ยื้อแย่ง ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน พูดสนทนา ขลุ่ย แร้งเกาะหลังคาบ้าน ภรรยามีครรภ์ งานโกนจุก แมวข่วน กรน ใส่บาตร เสื้อขนสัตว์ มีปากเสียงภายในครอบครัว พายเรือกับคนอื่น เทวดา ต่อสู้กับคนร้าย หญิงเปลือยกาย แคร่ เดินเป็นวงกลม ตำรวจ แก้วแตก โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) กำนัน เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ระฆัง กินผัก อาเจียนเป็นหนอง แก้บน กระโปรงเก่า สวมเสื้อสีดำ ลูกแก้ว เว็จ หัวล้าน ฟาก หน้าต่างพัง ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า กำลังขับรถ เครื่องขยายเสียง เพื่อน คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง พริกไทย ส่องกระจก กระสอบข้าวสาร ประกันตัว น้อยหน่า ถูกทรมาน เรือแล่น ฉ้อโกง กรรไกร ถลกหนัง เขื่อนแตก ถ้วยรางวัล เลือกตั้ง เปื้อน เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ นอนโรงพยาบาล เชือกรัดคอ มองนํ้าตกกับคนรัก จองจำ กรวยกรอกน้ำมัน ให้รางวัล บ้านตัวเองสวยงาม จอกใส่เหล้า ติดเกาะ ซองบุหรี่ รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ถาดดอกไม้ ทหารเข้าบ้าน นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ซื้อขาย การรับรางวัล ศีล ขี่ควาย แล้ว ตกควาย แบกเสา แตงโม กระเป๋าใส่เสื้อผ้า มีหลายหู ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ แต่งตัว เก้าอี้ แผล นกเกาะหลังงู ใต้ถุน ลากสัตว์ ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ สารภี ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง หางไก่ ฉัน ( กิน ) ขาหัก ปัสสาวะรดที่นอน เฒ่าแก่ กระดาษเปื้อนหมึก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM