ทำนายฝัน 'ย่างเนื้อ'

ฝันเห็น ฝันว่า ย่างเนื้อ ฝันว่าย่างเนื้อบนเตา คุณจะได้รับความเดือดร้อนจากการที่หวังดีกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูง ญาติพี่น้องล้วนนำพาความเดือดร้อนมาให้ ช่วงนี้ควรหลบหน้าผู้คนเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมจะดีที่สุด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ย่างเนื้อ'

ฝันว่าย่างเนื้อบนเตา คุณจะได้รับความเดือดร้อนจากการที่หวังดีกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูง ญาติพี่น้องล้วนนำพาความเดือดร้อนมาให้ ช่วงนี้ควรหลบหน้าผู้คนเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมจะดีที่สุด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ เดินรอดราวผ้า ของที่ระลึก เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ทะเลาะกับภรรยา ตัดผม ราหู ลูกเห็บตก กินเนื้อมะพร้าว ได้ลาภ แมลงวัน เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ช่างเหล็ก องค์กฐิน ทะเลาะกับคนรัก ฟาก จักรพรรดิ ค้อน นกกางเขน เงื่อน ทะเลาะ เนื้อหนัง ปากเปื่อย เท้าด้วน นกกำลังจิกกัน วัง หวีเสนียด เลื่อยไม้กระดาน กระท่อมริมทะเล มีคนขอโทษ เที่ยวซ่อง มารดา ลูกข่าง เชือดคอสุกร แก้ว นางเงือก จับสายสิญจน์ ข่าวลือ มาลัย ขลุ่ย กระสุนปืน ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด พริกไทย ศัสตราวุธ กินอาหารเจ มดหรือแมลง ถวายของแด่พระสงฆ์ ตกเลือด พริก เครื่องบินบังคับ จำปีหรือจำปา เลี้ยงกระต่าย ฝั่ง ทำตัวเองบาดเจ็บ ขี้เกียจ แร้งกินซากศพ หินก้อนใหญ่ ประตูบ้านคนอื่น พานเงิน ลำธาร ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ฟ้าร้อง เที่ยวชมงานรื่นเริง ทุเรียน ฆ่านกกระจิบ โต๊ะ ตกลงไปในบ่อ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ยิงธนู ชอล์ก ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ อยู่ในอาการผิดหวัง สถานี กระต่าย ผิวพรรณ คอบิด นอนกับสาวสวย ลอยกระทง นํ้าพุขนาดใหญ่ กินอุจจาระ แก่นจันทร์ เฒ่าหัวงู ถือกรรไกร กินไก่ มือตัวเอง กินหัวสุกร เมาสุรา มุดรั้วลวดหนาม ธารน้ำตก ตารอบตัว ร้องตะโกน ฉุด ญาณ เนกไท สตรี ถูกสัตว์กัด กองไฟ ไข่เป็ด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM