ทำนายฝัน 'ย้อมผม'

ฝันเห็น ฝันว่า ย้อมผม ฝันว่าย้อมผมตัวเอง ทำนายว่า วิถีการงานในหน้าที่ต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไป ที่ดีจะกลายเป็นร้าย ที่ร้ายจะกลายเป็นดี การเงินจะมีทางรับจ่ายมากขึ้น แต่จะเป็นไปทางดีมากกว่าทางร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ย้อมผม'

ฝันว่าย้อมผมตัวเอง ทำนายว่า วิถีการงานในหน้าที่ต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไป ที่ดีจะกลายเป็นร้าย ที่ร้ายจะกลายเป็นดี การเงินจะมีทางรับจ่ายมากขึ้น แต่จะเป็นไปทางดีมากกว่าทางร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กุ้งยักษ์ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด นุ่งผ้าสีม่วง นกนางแอ่น ตนเองทำความผิด เส้นด้าย ประหาร พาน ฝาหม้อ ยางรถ เสื้อขนสัตว์ ผดุงครรภ์ ช้างตกมัน กินเนื้อวัว สมอเรือ อุ้มลูกสุนัข ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ว่ายน้ำในมหาสมุทร ขี่เสือ ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ทองคำก้อน ปล่อยปลาดุก ขนคิ้ว เนกไท แจวเรือ โดนแทง เห็นคนโดนแทง เอามีดฟันเท้าตัวเอง ถูกตะปูตำเท้า ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ปรบมือ ฉิ่งฉาบ ปอกเปลือกไข่ ผ้าพันคอ สถานี ปัสสาวะ ถั่ว สวมเสื้อสีเหลือง ผู้ชายมีผมน้อย ขบวนแห่ พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง แส้ แมวข่วน ซุกซ่อนตัว ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด เช็ค ( Cheque ) เจ้า ตกใจเพราะเห็นผี อากาศบริสุทธิ์ เห็นกล้วย กินเนื้อคนอื่น เก้าอี้ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด สร้าง ควันไฟ ผ้าพันแผล สามีนํ้าตาตก น้ำท่วม เมฆสีเลือด งานพิธีต่างๆ นุ่งผ้าขาด นกกำลังจิกกัน หวีหัก ลากเกวียน ตกเลือด ของลับ เงา กระต่ายวิ่ง เป็นประจำเดือน ภาพยนตร์ โฉนดที่ดิน พระนาคปรก เล่นไพ่ งมของ ปอก แหวนหาย กินปลาหมึก ปีนป่ายภูเขา ทะเลาะกับแม่ยาย งูขดเป็นวงกลม ทำผ้าเช็ดหน้าหาย แหวนทอง สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พูดสนทนา ถูกทรมาน ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ เล่นตะกร้อ ปฏิกูล ถูกตี ทวิตเตอร์ ถูกลูกปลุกให้ตื่น พระวิหาร ภิกษุณี น้ำฝน ได้ยินเสียงปี่พาทย์ พระสังฆราช นกอินทรี เป่าขลุ่ย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM