ทำนายฝัน 'ย้ายบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า ย้ายบ้าน ฝันว่าย้ายบ้านหรือย้ายห้องนอน ทำนายว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ของชีวิตที่ดีขึ้น มีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ย้ายบ้าน'

ฝันว่าย้ายบ้านหรือย้ายห้องนอน ทำนายว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ของชีวิตที่ดีขึ้น มีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทะเลที่เงียบสงบ ทรงกลด พระจันทร์ ของโบราณ เห็นคนเดินละเมอ ผิวพรรณ ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ งาช้างวางคู่กัน ฆ่าเต่า แมวดำ ผู้หญิงตบผู้ชาย หมัดกัด เทวาลัย มีคนนำเงินมาให้ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ก่อสร้าง ลำน้ำ ขบวนแห่ ซ่อนหา กระสุนปืน ภรรยาเสียชีวิต ตราสัง มองนํ้าตกกับคนรัก มีปากเสียงภายในครอบครัว ตัวเองมีปีก ฤกษ์ไม่ดี ขัดแย้ง กระท่อมร้าง ชามแตก ทำร้าย ผ้าไตรจีวร ช้าง เขื่อนแตก อากาศบริสุทธิ์ กินสายบัว กินถั่วต้ม พระราชินี เรือแล่น อุปกรณ์ทำครัว จำนอง ประกาศข่าวการเกิด ตลาด ช่างแกะสลัก กินขนม กิ้งก่า แห่กฐิน หญิงแปลกหน้า คิดถึง นํ้าวน มีฤทธิ์ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น แม่ชี เทียนชัย ชักลาก หิมะตกในฤดูร้อน ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ นั่งรถหรู จับปลาตะเพียน เหี้ย เซิ้งบั้งไฟ เป็ดว่ายน้ำ คำนับ จมูกหาย สบู่ ถือลูกแก้ว ฉีกกระดาษ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ หลงรักสามีคนอื่น พระพุทธเจ้า ขนนกสีดำ เงินโบราณ ขี้เกียจ งูใหญ่ งูกัด ขายตู้ ขายโต๊ะ ปีศาจ มงคล ขุดหาทรัพย์สมบัติ บรรพบุรุษ บันไดเลื่อน มิตรสหาย สุนัขหอน นอนกรน กอไผ่ ชกต่อย นำฟองน้ำมาล้างจาน ฟ้าร้อง โรคเรื้อน นกขมิ้น แส้ กระต่ายหลายตัววิ่ง หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ดื่มสุรา เพื่อนอยู่ห่างไกล เครื่องร่อน ฤกษ์ดี พระ ช่างเหล็ก เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ กรวยใบตองใส่ดอกไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM