ทำนายฝัน 'รดน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า รดน้ำ ฝันว่าได้รดน้ำต้นไม้ ทำนายว่าจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การ งานเพราะมีผู้สนับสนุน มีชื่อเสียง และในด้านการเงินคล่องตัวดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รดน้ำ'

ฝันว่าได้รดน้ำต้นไม้ ทำนายว่าจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การ งานเพราะมีผู้สนับสนุน มีชื่อเสียง และในด้านการเงินคล่องตัวดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระพุทธรูป จุดเทียนชัย กระทำรุนแรงต่อตัวเอง กระซิบ ดื่มน้ำหวาน กังวล กำลังขับรถ ขโมยเงิน สวะ ฉลองพระบาท ร้องรำทำเพลง เขื่อน กุ้งยักษ์ บาดเจ็บ ร้องเพลง กินไก่ เก็บผลมะม่วง แขก นํ้าวน เสาตกน้ำมันในบ้าน สติ ราชา ช้างตกมัน เก็บของมีค่าได้ ไหว้พระราหู ไล่จับผีเสื้อ ไต่เขา แม่มด สถานี โอลิมปิก เขาวงกต กินโรตี สารภาพต่อหน้าเพื่อน เสี้ยนหนาม เขียด ถูกกลั่นแกล้ง นุ่งชุดขาว ปีศาจที่มีเขาและหาง ตีงู ผนัง ก้อนหินตก ได้รับต่างหู ขา ลูกข่าง โบสถ์สกปรกรกรุงรัง วงกต กระเป๋า ดึงเชือก ตะกวด มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี กินเนื้อมนุษย์ แขนหัก กินเนื้อคนอื่น จุฬามณี ศาล พระบรมรูป ไม้กวาด ซื้อกระโปรง พิมพ์ จาระบี ขี้ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง พวงมาลา ใช้ผ้าโพกศีรษะ กีฬา สุนัขคาบหม้อ ร่องน้ำ ถังขยะ แมลงสาบ เจ็บฝ่าเท้า กวาง ศัสตราวุธ กิ้งก่า รูปภาพของเครือญาติ เรือกำลังจม เกา น้ำหอม ตาบอด ถูกโกง ผม คางคก กรวยกรอกน้ำ ธำมรงค์ ผู้ชายมีผมน้อย เดินถอยหลัง ถือไต้ หรือ คบไฟ ข่าวดีจากลูก กล้วยแขก ท่าเทียบเรือ คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง แหวน นั่งบนเสื่อ ทิวเขา สายสนตะพาย ภรรยาทิ้ง บ้านมีช่องโหว่ พัชรกิติยาภา จอมปลวก ยกยอ ผ่าท้อง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM