ทำนายฝัน 'รดน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า รดน้ำ ฝันว่าได้รดน้ำต้นไม้ ทำนายว่าจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การ งานเพราะมีผู้สนับสนุน มีชื่อเสียง และในด้านการเงินคล่องตัวดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รดน้ำ'

ฝันว่าได้รดน้ำต้นไม้ ทำนายว่าจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การ งานเพราะมีผู้สนับสนุน มีชื่อเสียง และในด้านการเงินคล่องตัวดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มหาสมุทรมีพายุ นอนบนที่นอน นอนกลับหัว ครุฑ ซี่โครงหัก นอนกับนางงาม ตัวเองเป็นโจร กรง ไม้ไผ่ นอนบนเสื่อ พญานาค คนหามวอผ่านหน้า คู คลอง ปากเน่า ถวาย คดีฟ้องร้องกัน แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย เป็ด ให้มีดแก่คนอื่น ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ครู งานวัด ตีงู ดึงเชือก ไมโครโฟน คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ งูขดเป็นวงกลม นุ่งผ้าสีม่วง ฉาบ ภูเขาไปกำลังระเบิด ขอบฟ้า เดินเข้าออกประตูกว้างๆ เห็นประตูเมือง นกขมิ้น สนามหญ้า หมาหอน เช็คเด้ง เครื่องดนตรี เทวาลัย ไม้กวาด ซื้อปลาทอง ที่พึ่ง ภรรยา มีความปรารถนา ผักกาด กางเขน (นก) ชกต่อย สูบบุหรี่ ขาหัก อาจารย์ กระดิ่ง การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น เป็นคนผอมบาง ฤดูหนาว แสตมป์ ภรรยาออกจากบ้าน ตัดนิ้วมือตัวเอง ทะเลาะกับเพื่อน น้ำมัน ทะเลที่เงียบสงบ พายเรือกับคนอื่น สละราชสมบัติ กระสอบข้าวสาร แหวนแต่งงาน ซื้อเต่า ภรรยาเสียชีวิต เล่นฟองสบู่ ลับมีด มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน อู่เรือ แผ่นดินแยกออกจากกัน จดหมาย ฆ่าเสือ ถูกเปลื้องผ้า กำนัน เด็กทารก ข้าวสาร จมน้ำ บัว พระจันทร์ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง สารภี เดินเล่นบนหาดทราย ตลาด นอนในเรือ ห่านฟ้า ตะเกียงที่จุดแล้ว กวาง เห็นไม้กระดาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ป่าเขา ไก่แจ้ ผจญภัย บันไดเลื่อน ดอกซ่อนกลิ่น ไฟฟ้า เปื้อน จุฬามณี ดื่มนม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM