ทำนายฝัน 'รดน้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า รดน้ำ ฝันว่าได้รดน้ำต้นไม้ ทำนายว่าจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การ งานเพราะมีผู้สนับสนุน มีชื่อเสียง และในด้านการเงินคล่องตัวดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'รดน้ำ'

ฝันว่าได้รดน้ำต้นไม้ ทำนายว่าจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การ งานเพราะมีผู้สนับสนุน มีชื่อเสียง และในด้านการเงินคล่องตัวดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งม นั่งเรือข้ามแม่น้ำ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ครก ปล้น หมูตาย หวีเสนียด ห่าน ดวงอาทิตย์ดับ ตอไม้ อมตะ นอน งานบวชเณร ล้างเท้าตัวเอง ซาวข้าว ถูกคนเตะ สวดมนต์ ไทร เห็นกระดุม กีฬา เด็กพิการ กอด พี่น้อง ราชา กินเลือด พาน คลอดลูก ขโมย เพศสัมพันธ์ ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ได้ยินเสียงกลอง ผนัง งานวัด บริโภคเนื่อสุกร ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ แม่นํ้า เงาะป่า ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง เสื้อครุย ลูกแก้ว ฟันบนตนเองหัก กอดภรรยา ดื่มสุรา ตำรวจตั้งด่าน ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน งานแต่งงาน มุ้งขาด ลำน้ำ ผลไม้ ลูกจัน รถบรรทุกศพ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ปราสาท ขโมยอาหาร สู้กับเหยี่ยว สถานีขนส่ง ปัดกวาดฝุ่น กระดาษข่อย เดินบนฟ้า สุนัขคาบหม้อ หมากรุก นกแร้ง เดินละเมอ เผาศพ ตีคนอื่นด้วยเชือก เครื่องเรือน ดูละคร งมหาของ น้ำเต้า แจกันคู่ ใบมีดโกน นั่งราชรถ เดินอยู่ในความมืด ฝันว่าส่งพัสดุ จอบหรือเสียม หญิงทุบตีกัน ส้วม กรวดทราย ซุบซิบนินทา หญิงชรา จมูก เสวียน เกลียดคนต่างชาติ ทารก ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ได้ยินเสียงระฆัง กินสายบัว เก็บเงินได้ หวีผม ไฟ งูกัด กระจกแตก ตบแต่ง นางเงือก มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ โกหก ช้างตกมัน ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ปล้นสะดม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น