ทำนายฝัน 'รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่'

ฝันเห็น ฝันว่า รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ คุณจะหมดเคราะห์ และ หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าเป็นคดีความจะชนะศัตรู คนรักจะคอยเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่'

คุณจะหมดเคราะห์ และ หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าเป็นคดีความจะชนะศัตรู คนรักจะคอยเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เข้าเฟสบุคไม่ได้ บัว ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) พาน ฮิปโปโปเตมัส จมูกแหว่ง ตกกองไฟ แหวนทอง เจ้าเมือง บ่อน้ำ อมตะ จิ้งเหลน โคเข้าบ้าน เงี่ยง ระเบิด ผ้าขาว พายเรือกับคนอื่น ถูกหนูกัด ฟองสบู่ ดวงตรา จับหมู แก้ว เก็บผลมะม่วง ห่มผ้า ประเทียบ ถูกมัดด้วยเชือก จรวด ตกหลังม้า นิล ไม้ไผ่ สนามหญ้า แมวสีขาว มิตรสหาย ไปยังเมืองนรก รวงข้าว เดินชนผนัง นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ คลอดลูกก่อนกำหนด กระซิบกับเพื่อน ผมร่วง ทัพพี ลากสัตว์ กระดาษเช็ดมือ คูคลอง ตีแมลงวันตาย เห็นคนโดนแทง ฝังศพ ขอทาน แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน บริโภคเนื่อสุกร ขี่โคอศุภราช ธำมรงค์ ตัวเองเป็นโจร ปากกา จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไม้พลอง ถูกล็อตเตอรี่ กินเต้าหู้ ฟ้าแลบ กระเทย ดื่มนม ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ทะเลาะกับภรรยา ติดเกาะ เก็บกวาดบ้าน เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ดับเทียนชัย ลอยกระทง เครื่องแบบทหาร ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน น้ำพุ แตร กินน้ำผึ้ง ข่มขืนคนอื่น ญาตินํ้าตาตก จูบ ลิ้นแข็ง หญิงแต่งชุดสีดำ อาเจียน สุนัขหอน ช้อนปลา เพชรนิลจินดา กุ้งยักษ์ ของเล่น ปี่ ลอยคอ งมของในแม่น้ำ น้อยหน่า ได้รับแก้วเป็นของขวัญ คิ้วตัวเองดกดำ เบี้ย ทิชชู กินเนื้อเป็ด ญาติทำความผิด พระแก้วมรกต เสี่ยงเซียมซี กระทะ ว่ายน้ำ เป็ดไก่ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM