ทำนายฝัน 'รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่'

ฝันเห็น ฝันว่า รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ คุณจะหมดเคราะห์ และ หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าเป็นคดีความจะชนะศัตรู คนรักจะคอยเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่'

คุณจะหมดเคราะห์ และ หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าเป็นคดีความจะชนะศัตรู คนรักจะคอยเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หลุมอสรพิษ ชุดว่ายน้ำ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ธูปเทียน โพธิ์ กระดาษเปื้อนหมึก เดินเล่นบนหาดทราย กลืนเมฆ จรเข้ ผักกาด เดินทาง ปลาทอง กะละมัง หอยที่มีเนื้อเต็ม ลำคลอง ให้ความกรุณา ปลิงดูดเลือด เปลือก ผมร่วง ฝาแฝด เขื่อน พูดคุยกับคนต่างชาติ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ แสงนีออน สนามหญ้า ผลักของหนัก โทรศัพท์ กีฬา ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก เพื่อน จุดเทียน ช้างเหยียบ ยางรถ ชู้รัก ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ พ่อตาย ดื่มน้ำฝน เพชรนิลจินดา ไก่กกไข่ อุ้มลูกหมา งูกินสัตว์ ปั่นด้าย แคร่หาม ศีล รักกับนักบินหญิง ประกาศนียบัตร ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น รัฐประหาร โยงเรือ ถูกผีหลอก ใบไม้ ปริญญาบัตร ตักทรายเข้าบ้าน ยิงธนู รังผึ้ง จักรพรรดิ มาเฟีย ฝูงคนจำนวนมาก พูดคุยกับเจ้านาย น้ำเหลือง หุ่นยนต์ อยู่ในอาการผิดหวัง ทดน้ำ เงาตัวเองในกระจก ประตูกำลังถูกไฟไหม เป็นบ้า นุ่งผ้าสีแดง เฟซบุ๊ก ( Facebook ) นุ่งผ้าสีชมพู ถนน ขโมยเงิน ฟังเทศน์ฟังธรรม ผลจันทร์ ( พืช ) เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด นกนางนวล ฝังศพคนที่รู้จัก ตาย ทอดทิ้งครอบครัว มีด ปม ฮิปโปโปเตมัส ตั้งท้อง มองดูเหว ตกกระ เล่นฟองสบู่ ฝาหม้อ อนุสาวรีย์ ศาล ฟันหลุด เห็นรองเท้าเก่า ฮอกกี้ กระท่อมในป่า น้ำฝน นอน สมุด ฮองเฮา (ราชินี) แสงบนท้องฟ้า เรือ น้ำพุสวยงาม เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM