ทำนายฝัน 'รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่'

ฝันเห็น ฝันว่า รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ คุณจะหมดเคราะห์ และ หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าเป็นคดีความจะชนะศัตรู คนรักจะคอยเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่'

คุณจะหมดเคราะห์ และ หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าเป็นคดีความจะชนะศัตรู คนรักจะคอยเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จับกระต่าย อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ของกำนัล งู พ่อตาย มุ้งขาด คอมพิวเตอร์ ตะกร้อ ลูกปัด ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน คนตายมาหา หมอดูดูลายมือ เห็นรองเท้าเก่า กุหลาบ เพศสัมพันธ์ พระสถูป ลำธาร ไฟไหม้ผม กระรอก หญิงแต่งชุดสีแดง ทอผ้า ถลกหนัง เครื่องบินบังคับ ตับไต ช้างไล่กวด ขี่เสือ ฆ่างู ฤดูฝน ถือกรรไกร แขนหัก โบดำผูกคอตนเอง พังประตู ไหว้เจ้า หาบขี้กลับบ้าน สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เล่นตะกร้อ ฝันว่าส่งพัสดุ ได้รับแก้วเป็นของขวัญ รถเข็นศพ หยก สีบรอนซ์ ถูกฉ้อโกง สวมแหวน กระทะ ทอดทิ้งลูกๆ ชอล์ก ใช้ยาเสพติด กระดานดำมีข้อความ เก็บองุ่นรับประทาน กล้วย แผ่นดินไหว อุ้มลูกสุนัข จับก้อนกรวด ก้อนทราย งานบวช ล้างบ้าน ซักผ้าขี้ริ้ว น้ำผึ้ง ฟันปลอม นอนกลางวัน ฝังศพคนที่รู้จัก ซองจดหมาย บัว ตัดผม ถูกลูกปลุกให้ตื่น นกพิราบ ขี่ม้า ผ้าม่าน เมฆสีขาว น้ำมันก๊าด กษัตริย์ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) เปิดผนึกซองจดหมาย คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โกศ ให้หวีคนอื่น ฉิ่ง ถอดรองเท้า อ่างล้างหน้า กรวดทราย ภาพยนตร์ แบกเสา นางเงือก ขนมเข่ง แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ขนนกสีขาว พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ช่างตัดผม ถูกน้ำร้อนลวก ฆ่านกกระจิบ ที่ฝังศพ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ รถไฟ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ โครงกระดูก รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง นุ่งผ้าขาด จุดเทียน มาลัยดอกไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM