ทำนายฝัน 'รดน้ำต้นไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า รดน้ำต้นไม้ ฝันว่าได้รดน้ำต้นไม้ คุณจะมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ ช่วยเหลือทั้งด้านการงานและ การเงิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รดน้ำต้นไม้'

ฝันว่าได้รดน้ำต้นไม้ คุณจะมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ ช่วยเหลือทั้งด้านการงานและ การเงิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จิ้งจก แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ได้ยินเสียงดนตรีไทย เกวียน ขายไม้กระดาน ดาบ อดตาย กินข้าว เศร้าโศก ตะเกียงที่จุดแล้ว ถูกกรรโชกทรัพย์ องคมนตรี ปืน วิ่งออกกำลังกาย ค่ำคืน ลูกปัด สะพายย่าม ฤกษ์ไม่ดี คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กระดาษเช็ดมือ องค์กฐิน ข่าวร้าย แมลงวัน โจรปล้นบ้าน ปลาหมึก ปล้นสะดม ทอดสมอ งวง เงา โน๊ตบุ๊ก พิมพ์ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ตู้ไปรษณีย์ กำไลข้อเท้า จับปลาช่อน น้ำเต้า แผ่นดินแยกออกจากกัน เงินโบราณ กระต่ายน้อย อรุณ ล้มลงไปในหลุมลึก ปล่อยออกจากคุก นั่งอยู่ในกองอุจจาระ กุ้งยักษ์ เฒ่าแก่ พระนาคปรก กระดาษเปื้อนหมึก ซุกซ่อนของมีค่า คนหามวอผ่านหน้า กังหัน กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) พระพุทธรูป ติดคุก เห็นประตูปิด ฝนหยุดตก เจ้าบ่าว ฆ่าศัตรู กระเป๋าเดินทาง ปลวกขึ้นบ้าน เวียนเทียน เป็ดไก่ ปลูกต้นไม้ ทาสี ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น หมีกัด เครื่องจักรไม่ทำงาน ภรรยาเสียชีวิต เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก สำลี ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ช้างเหยียบ เจ็บป่วย ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ปล่อยเต่า ตัวเงินตัวทอง ขาหัก พลับพลา ก้างปลาติดคอ ดอกซ่อนกลิ่น คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด อนุสาวรีย์ เมฆสีแดง เดินทางกลางทะเลทราย ตกบ่ออุจจาระ ตกหน้าผา ภรรยามีลูก นักเรียน จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตับไต เลี้ยง ข้อมือหัก นั่งบนแคร่หาม คนกำลังเปลื้องผ้า ข้าวสาร ทรงกลด ยกของ เดินขึ้นที่สูง กางเขน หลงทาง โอลิมปิก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM