ทำนายฝัน 'รดน้ำต้นไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า รดน้ำต้นไม้ ฝันว่าได้รดน้ำต้นไม้ คุณจะมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ ช่วยเหลือทั้งด้านการงานและ การเงิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รดน้ำต้นไม้'

ฝันว่าได้รดน้ำต้นไม้ คุณจะมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ ช่วยเหลือทั้งด้านการงานและ การเงิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทอดทิ้งคนรัก ช่างไม้ ถูกโกง คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ไต่ลวด เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ปาก ผัดหน้า ช่วย ดักนก ฉีกกระดาษ กงล้อ องคมนตรี ฝนหยุดตก ศพถูกมัดตราสัง ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ บวชภิกสุนี ผ้าเช็ดหน้า ตักทรายเข้าบ้าน ญาติกำลังจะตาย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซื้อปลาหมึก เดินตากแดด จอก การสร้างโบสถ์ โต๊ะ ผู้หญิงหัวล้าน ข่มขืนคนอื่น กระดานดำมีข้อความ กินยา นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ไม้กวาด เจ็บป่วย กษัตริย์ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ เครื่องแต่งกาย ซ้อมรบ เงาะ ผู้ชายมีผมน้อย ดูละคร เคารพ คำนับ ตับไต เขียด ถั่วงอก น้ำผึ้ง อรุณ สังข์ แม่นํ้า ถูกสัตว์กัด ปลา ไถนา อยากมีเงิน ตีคนอื่นด้วยเชือก เชี่ยนหมาก กระบอกไม้ไผ่ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง แตกร้าว ดม ทำให้คนอื่นตกใจ วิ่งหนีผู้ร้าย ถูกสวมกุญแจมือ ธารน้ำตก ไวโอลิน ท่อนซุง ขับรถยนต์ ต้นไม้ ตุ้มหูหาย ทำอะไรแปลกๆ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ขอบฟ้า ขี่สัตว์ เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด คบคนพาล ตกจากเครื่องบิน ขนมปังกรอบ ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา น้ำมันก๊าด จับสุกร ปลาทองที่ตายแล้ว เป่าลูกโป่ง ฟาก ดื่มน้ำชา กะเหรี่ยงคอยาว กระทำรุนแรงต่อตัวเอง งมหอย สายนาฬิกาข้อมือขาด ครัว ชนกระบือ ปัสสาวะรดที่นอน โกศ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ลอยคอ ขี่ควาย แล้ว ตกควาย กินก้างปลา เดินเป็นวงกลม ดับตะเกียง เสื่อไม้ไผ่ ผู้ถือศีล ชัยชนะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM