ทำนายฝัน 'รดน้ำต้นไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า รดน้ำต้นไม้ ฝันว่าได้รดน้ำต้นไม้ คุณจะมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ ช่วยเหลือทั้งด้านการงานและ การเงิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รดน้ำต้นไม้'

ฝันว่าได้รดน้ำต้นไม้ คุณจะมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ ช่วยเหลือทั้งด้านการงานและ การเงิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มดเต็มบ้านเมือง ว่าว ทางรถไฟ เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ดาว ขนมอร่อย นกอยู่ในรัง กินพระจันทร์ ข่วน วิวาท แผนผัง ทันตแพทย์ เขื่อนแตก ปัสสาวะรดที่นอน ก้อนหินตก ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ฉิ่งฉาบ โพธิ์ กินขนม เต้าหู้ กล้วยเน่า ศัสตราวุธ คนตายมาหา ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ เลือกตั้ง ห่มผ้า กรวยจราจร ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ สวมแหวน ไฮโล อาเจียนเป็นหนอง ขโมย ถางหญ้า กรรไกร ส้วม ซาบซึ้งใจ ถูกคู่รักกักตัว กินรีหรือกินนร ลักขโมย ทหาร ปม ตู้เหล็กใส่เอกสาร จับกุ้ง แม่นํ้า เห็นกองไม้กระดาน ปฏิทิน ใช้ผ้าโพกศีรษะ ถูกตัดมือ แฉลบ อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น เลี้ยง ถอนผมหงอก เฉาก๊วย มหรสพ พานเงิน ทำนบ ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ตาบอด เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง เซียมซี รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ตกเลือด ทำให้คนอื่นตื่น ขา นกต่อสู้กัน โซ่ตรวน ชกคนที่จมูก ตาข่าย เกลียดคนอื่น ซื้อผ้าขาว ปราสาทเล็กๆ รถเข็นศพ ลูกแก้ว กินอาหารเจ หุงข้าว งานมงคล เรือจอด กัดคน แมงมุม แมลงปอ โดนดึงผม กล่าวคำอำลาญาติ หย่า แมลงภู่ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ หวีงา นักประพันธ์ คนรักได้รับบาดเจ็บ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ กงล้อ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง หญิงแต่งชุดสีฟ้า โบว์ดำผูกเสาบ้าน ศาลา ล็อกประตู ฝาแฝด ขี้เกียจ รังนก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM