ทำนายฝัน 'รดน้ำต้นไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า รดน้ำต้นไม้ ฝันว่าได้รดน้ำต้นไม้ คุณจะมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ ช่วยเหลือทั้งด้านการงานและ การเงิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รดน้ำต้นไม้'

ฝันว่าได้รดน้ำต้นไม้ คุณจะมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ ช่วยเหลือทั้งด้านการงานและ การเงิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขนทรายเข้าวัด กระต่ายขูดมะพร้าว ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน เดินเล่นบนหาดทราย ดอกมะลิ ภูเขา ว่าว ขี่หมู ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ถีบจักรเย็บผ้า ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ แช่ง จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กล้วยแขก รางรถไฟ ผีตายโหง ผู้หญิงถือมีด โกศ หญิงแปลกหน้า ถูกไล่ออกจากงาน จุดเทียน ป่าเขา ท่องเที่ยวต่างประเทศ สามเณร ถากไม้ เห็นประตูบ้านตัวเอง เด็กกำลังดูดนม ขี่โคอศุภราช จดหมาย นอน ฮิปโปโปเตมัส มุ้งหมอน หวีเสนียด กระบอกสูบลม สนามกีฬา หมอก เต้าหู้ กงเกวียน ตุ๊กตา ตะกร้าหวาย กินลิ้น นักบุญ ผ้าขี้ริ้ว สำลี ตกใจ โต๊ะหมู่บูชา สมุด ตัวเองบ้า ฟ้าร้อง คนแปลกหน้า รถเมล์ บาดเจ็บ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ กองไฟ ฆ่าหมัด ลูกเห็บ ใช้ยาเสพติด ฟาง การผ่าตัด กอไผ่ เลือดไหล ดาวตกที่หลังคาบ้าน กินผลมะม่วงเปรี้ยว อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) เครื่องลายคราม หน้าอก คนบ้า แคร่หาม งมหอย ไปยังเมืองนรก ธารน้ำ นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม เปลือก ผู้ถือศีล โต๊ะทำงาน คนแต่งชุดสีดำล้วน ของหวาน ขนมชั้น ตกลงไปในบ่อ ราวตากผ้า โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) คนร้าย กระปุก คอมพิวเตอร์ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย จำนอง คำนับ กุ้งทะเล ได้รับรางวัล พูดคุยกับคนต่างชาติ สัตว์เลี้ยงตาย ได้เข้าร่วมในสงคราม แมลง แฟนนอกใจ ฟ้าที่สดใส ได้ยินเสียงกระดิ่ง ส้มตำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM