ทำนายฝัน 'รดน้ำต้นไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า รดน้ำต้นไม้ ฝันว่าได้รดน้ำต้นไม้ คุณจะมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ ช่วยเหลือทั้งด้านการงานและ การเงิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รดน้ำต้นไม้'

ฝันว่าได้รดน้ำต้นไม้ คุณจะมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ ช่วยเหลือทั้งด้านการงานและ การเงิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เล่นน้ำสงกรานต์ จานแตก โกนขนหน้าแข้ง ตะกวดขึ้นบ้าน ขี่สัตว์ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ เต้าหู้ เป็ดว่ายน้ำ กรวดทราย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด การตายของเพื่อน บ้านใหม่ กิ้งก่า ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ฮวงซุ้ย ชุดว่ายน้ำ โดนดึงผม เปิดร้านค้าขายสินค้า ได้ยินเสียงกระดิ่ง แก้ม กระดูกแตก นุ่งโจงกระเบน ซองจดหมาย ไว้ทุกข์ ฝังทั้งเป็น พลับพลา ชี ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ฆ่านกกระจิบ จิ้งจก งูเผือก ส้มตำ จักจั่น ล้างเท้า สตางค์ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ดาดฟ้า ดอกกุหลาบ ฝา ขี่วัว องคมนตรี ขื่อคา หมา ไหล่ ตัวเองมีชื่อเสียง แบกเสา เพชรพลอย ทำกาแฟหก ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ไหว้พระ ขนสัตว์ ไม้ไผ่ นอนกรน ฤดูฝน ตู้เย็น อาบน้ำฝน กาน้ำร้อน กริช ป่าไผ่ แจวเรือ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว คนตกนรก เณรหางนาค โขลงช้าง บ้า แข่งวิ่ง ทุเรียน ดูหนัง ผู้หญิงโพกผ้า ผู้หญิงถือมีด แขก ฉี่ อุ้มลูกหมา เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว โถแป้ง พูดกับกลุ่มชน กางเกง ตกเขา นอนอยู่บนแผ่นดิน แสงนีออน ค้นหา นอนบนฟูก กฐิน มะลิ ฝนตกหนัก ยอดตึกสูงทรงกลม เซิ้งบั้งไฟ กะปิ ลูกๆ ทำความผิด สวดมนต์ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น แมงมุม ดวงตรา เปิดผนึกซองจดหมาย ประกายไฟ ปล่อยนกกระเรียน ประหาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM