ทำนายฝัน 'รถจักรยาน'

ฝันเห็น ฝันว่า รถจักรยาน ฝันเห็น หรือได้ขี่รถจักรยาน คุณจะมีโอกาสปรับเปลี่ยนการงาน หรือโยกย้ายสายงาน คณจะหมดเคราะห์ และ มีโชคตามมาภายหลัง หากฝันว่ารถจักรยานเสีย จะพ้นเคราะห์ ที่เจ็บก็จะหายคลายทุกข์ จะมีโชคลาภ หากฝันว่ารถจักรยานของตัวเองเกิดอุบัติเหตุ งานที่มีการเจรจา จะต้องใช้เวลาอีกสักระยะ จึงจะสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รถจักรยาน'

ฝันเห็น หรือได้ขี่รถจักรยาน คุณจะมีโอกาสปรับเปลี่ยนการงาน หรือโยกย้ายสายงาน คณจะหมดเคราะห์ และ มีโชคตามมาภายหลัง หากฝันว่ารถจักรยานเสีย จะพ้นเคราะห์ ที่เจ็บก็จะหายคลายทุกข์ จะมีโชคลาภ หากฝันว่ารถจักรยานของตัวเองเกิดอุบัติเหตุ งานที่มีการเจรจา จะต้องใช้เวลาอีกสักระยะ จึงจะสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แผนผัง เฒ่าแก่ ตะขาบกัด ไปยังเมืองนรก ประดาน้ำ นกต่อสู้กัน ผ้าขี้ริ้ว เช็ค ( Cheque ) เจ็บปวด หุงข้าว ตกจากดาดฟ้า จูบเด็กเล็ก เกา นุ่งผ้าขาด รังผึ้ง ดาวอับแสง ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ตู้นิรภัย บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี สร้างบ้าน ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ หอยที่มีเนื้อเต็ม ญาณ สวน คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด สุนัข ชอล์ก รับประทานเครื่องเทศ กรวยใบตองใส่ดอกไม้ เห็นกล้วย เรือ ใยแมงมุม นกบิน สงฆ์ โล่รางวัล ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ฝน ยอดตึกสูงทรงกลม เดินเรือ นกคุ่ม แว่นตาเลนส์สีดำ กินโทสต์ ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ธารน้ำตก รางรถไฟ ทำนาไม่ได้ผลดี กระเป๋าเดินทาง เดินเป็นวงกลม สวมชุดเจ้าสาว งวงช้างรัดตัว พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ฆาตกร ได้ยินเสียงกระดิ่ง ดอกซ่อนกลิ่น ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ข้อมือหัก ฝักดาบ ตะกวดขึ้นบ้าน ของกำนัล มดหรือแมลง ไว้หนวดยาว ช้าง กระจกหลากสี ตกปลากับคนรัก กินเนื้อหมู แมลงปอ เจ้าเมือง เห็นเหรียญสตางค์ องค์กฐิน เชื้อเชิญ มีด เดินขึ้นภูเขา ถาดดอกไม้ พ่อตาย ลำคลอง มีดเหน็บที่เอว ฆ่าศัตรู ปลาหมึก ล้มลงไปในหลุมลึก นักประพันธ์ เกลียดคนต่างชาติ บาทหลวง ขวัญ ศาลา คอบิด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฝาหม้อตกลงพื้น เป็นคนผอมบาง ออร์แกน ฆ่าไก่ จันทร์เพ็ญ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ บิณฑบาต ถุงใส่เงิน ฉีกกระดาษ เป็นประจำเดือน ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ท่อน้ำ ลิ้นแข็ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM