ทำนายฝัน 'รถบรรทุกศพ'

ฝันเห็น ฝันว่า รถบรรทุกศพ ฝันว่าได้เห็นรถบรรทุกศพหรือเป็นรถขนศพ หรือเป็นขบวนแห่ ศพ ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใน หน้าที่การงานดีขึ้น มีข่าวดีจากญาติพี่น้องที่อยู่ไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รถบรรทุกศพ'

ฝันว่าได้เห็นรถบรรทุกศพหรือเป็นรถขนศพ หรือเป็นขบวนแห่ ศพ ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใน หน้าที่การงานดีขึ้น มีข่าวดีจากญาติพี่น้องที่อยู่ไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ด่า คนถูกฉีดยา ได้เสื่อใหม่ หูแหว่ง ตรอมใจ ดอกไม้ ได้เป็นเจ้าบ่าว ประเทียบ ลังไม้ ตู้เย็น แกะสลักรูปปั้น ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ งานบวช เรือโยง ล้างภาชนะเครื่องใช้ งมหาของ ถูกหวายรัด เห็นคนโดนแทง อักษรย่อ ปล้น มีหลายหู กวาด งูเผือก คนแปลกหน้า นักประพันธ์ หนาม ภรรยามีครรภ์ แสงบนท้องฟ้า หนอน ฮองเฮา (ราชินี) ฟักทอง ปลาทอง ปล่อยนก ไล่จับผีเสื้อ วิ่งหนีผู้ร้าย จน วิ่ง ศีล ลูบท้องหญิงตังครรภ์ มหาสมุทรมีพายุ ปล่องไฟ คนแคระ ปลูกบ้าน กินพระจันทร์ บัวสีขาว งมของในลำคลอง ทะเลที่เงียบสงบ จับปลาตะเพียน ช้างเหยียบ วิ่งออกกำลังกาย แก้บน นั่งรถ มาลี ซ่อนหา ระเบิด ทำตัวเองบาดเจ็บ ฮูก (นกฮูก) งม รากไม้ หุ่นโชว์เสื้อ ญาติเสียชีวิต ลายมือ ลูกแก้ว ตัวเองเป็นชู้ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง เหรียญ ฝี ข้าวเปลือก เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ต่อสู้ เสือตาย เห็นคนเปิดประตู ขี่นางโค คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ รับประทานเครื่องเทศ ขบวนแห่ศพ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เกลียดคนต่างชาติ ตัวเองกลายเป็นนก โดนดึงผม โลงศพ ชามแตก ตักทรายเข้าบ้าน บัว นั่งเรือ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า บรรพบุรุษ หนู ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น กางร่ม เห็นที่นารกร้าง เทศน์ หินก้อนใหญ่ แร้งเกาะหลังคาบ้าน รักตัวเอง ถลกหนังสัตว์ ผิวพรรณ ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ยางรถ กบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM