ทำนายฝัน 'รถพยาบาล'

ฝันเห็น ฝันว่า รถพยาบาล ฝันเห็นรถพยาบาลที่มีคนเจ็บอยู่เต็มไปหมด ความปรารถนาจะเป็นจริง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รถพยาบาล'

ฝันเห็นรถพยาบาลที่มีคนเจ็บอยู่เต็มไปหมด ความปรารถนาจะเป็นจริง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สีดำ ได้กลิ่นธูป ลายนิ้วมือ รถไฟ ทำขวัญ เสียเงิน มีดตกน้ำ ท้องฟ้าสีแดง ตักบาตร ทูตชาวต่างชาติ คูคลอง หูขาด วิทยา กลืนเมฆ เป็นแผลที่คอ สามีนํ้าตาตก เกิดความรู้สึกผิด กบฎ ไม้พลอง คนกำลังถ่ายรูป กวาง ดื่มน้ำหวาน งูเขียว ถูกตัดขา ครกสาก ผึ้งบินรอบรังของมัน กรวยจราจร ธง ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ปืน หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง กรรไกร อาบน้ำในมหาสมุทร รถเข็นศพ พนมมือ เป็นไข้ ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ประหารคนรัก นำพัดมาโบกตามร่างกาย เดินทางกลางทะเลทราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สลัก ล่าสัตว์ คนตายในบ้าน เฆี่ยนตีผู้อื่น ทำกับข้าว ทำบุญ ว่ายน้ำในมหาสมุทร ปลิง เหาะเหิน ลูกแก้ว กระซิบ นกยูง ข่าวร้าย มีหางงอก โจร นั่งบนอาสนะสงฆ์ ได้ตีกลอง ทำน้ำหก วงเวียน อีเมล ( Email ) เหยี่ยว รักเพื่อน ฉีกกระดาษ ปฏิมา กระต่ายขูดมะพร้าว ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ เห็นที่นารกร้าง เต้าหู้ ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ตกน้ำ ตนเองทำความผิด ดิน ย้ายบ้าน มีดบาด อยากมีเงิน ลูกอินทร์ บูชา คำนับ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ชามแตก สวมเสื้อสีขาว กล่าวคำอำลากับใครบางคน กระจก ตัวเองกลายเป็นนก จันทร์เพ็ญ ประดิษฐ์ ทุ่งนา หวีผม นอนกับสาวสวย หมาตาย แต่งตัว เครื่องบิน ฆาตกร ทำร้าย สมอเรือ เปลวไฟ ปีศาจหลายตน กรงสัตว์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM