ทำนายฝัน 'รถพยาบาล'

ฝันเห็น ฝันว่า รถพยาบาล ฝันเห็นรถพยาบาลที่มีคนเจ็บอยู่เต็มไปหมด ความปรารถนาจะเป็นจริง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รถพยาบาล'

ฝันเห็นรถพยาบาลที่มีคนเจ็บอยู่เต็มไปหมด ความปรารถนาจะเป็นจริง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สร้อยข้อมีชำรุด ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ภิกษุ หลงทาง กระดิ่ง เกิดสงคราม เป็นแม่ยาย ฉี่รดกำแพง ฆ่ากระต่าย บัวหลวง กระจาด ตัวเลข หญิงแต่งชุดสีขาว เป่าลูกโป่ง เข้าไปในโรงพยาบาล จับกัง ตาลปัตร นั่งเล่น ไฟนรก ไข่มุก โต๊ะรับประทานอาหาร เดินเล่นบนหาดทราย เปิดร้านค้าขายสินค้า ภูเขาไปกำลังระเบิด กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง อาบน้ำ เผาขยะ ครกสาก มีดตกน้ำ ช่อดอกไม้ พวงมาลัย เอทีเอ็ม สระผม บ้านตัวเองสวยงาม นำฟองน้ำมาล้างจาน โอ่ง กระสอบข้าวสาร หอยที่มีเนื้อเต็ม ประกาศการแต่งงานของตนเอง ได้รับแก้วเป็นของขวัญ กระบี่ ตัวเองตายไปแล้ว ข่มขืนคนอื่น โบดำผูกเสาบ้าน ทอดแห ตกทะเล กรวดทราย ชักว่าว ได้รับของมีค่า หางไก่ ใส่บาตร ประดาน้ำ บังสูรย์ ปราสาทเก่าแก่ โซ่ เลี่ยมฟันทอง หุงข้าว ล้างบ้าน จับก้อนหิน นอนบนที่นอน เจ็บปวด ไฟไหม้ต้นไม้ ขุด ไกด์ กระถางสามขา เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ได้ตีกลอง โบสีดำ หญิงทุบตีกัน บ้านคนอื่น กีตาร์ ดอกไม้ไฟ คนตกน้ำกำลังจะจม มดหรือแมลง ฟันบนตนเองหัก ผู้หญิงพายเรือ เห็นเหรียญสตางค์ ดิน ถอดเสื้อ ช้างไล่กวด ถูกเปลื้องผ้า ตู้ไปรษณีย์ รางรถไฟ แผนผัง ยานพาหนะ ผึ้งมากมาย กินนก ปากเหม็น งานวัด ถูกโยนลงทะเล ผัดหน้า พี่น้อง เสี้ยนตำเท้า อนุสาวรีย์ คนกำลังจะตาย วิ่ง กกกอด การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น แมลงภู่ บาดแผล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM