ทำนายฝัน 'รถพยาบาล'

ฝันเห็น ฝันว่า รถพยาบาล ฝันเห็นรถพยาบาลที่มีคนเจ็บอยู่เต็มไปหมด ความปรารถนาจะเป็นจริง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รถพยาบาล'

ฝันเห็นรถพยาบาลที่มีคนเจ็บอยู่เต็มไปหมด ความปรารถนาจะเป็นจริง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บูชา น้ำฝน ปิดผนึกซองจดหมาย กระโดดจากที่สูง ไฝ โพธิ์ ตักทรายเข้าบ้าน แส้ ช่างเหล็ก พระอาทิตย์ ฆ่าวัว กุลี แหวนทอง ฝนตั้งเค้า เดินเป็นวงกลม จมูกขาด ตีเหล็ก โคมไฟหรือโคมตะเกียง ทอดทิ้งครอบครัว วิ่งออกกำลังกาย งวงช้างรัดตัว ตะกร้าไม้ เฆี่ยนตีผู้อื่น หน้า ช่างตัดผม ตู้เหล็กใส่เอกสาร แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ใส่ต่างหู ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ เดินเล่นในสวนสวย กระดาษสี กินคอลลาเจน นุ่งผ้าสีแดง ค้างคาว ความรังเกียจ ถ่ายขี้ กองดิน ตีแมลงวันตาย ไฟไหม้ต้นไม้ ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก รักสามีตัวเอง ตบมือ งง คนในบ้านทุบตีกัน ตรอกซอกซอย น้ำท่วม คนมีดวงตาสีดำ มีคนเกลียด ศพ หัวล้าน บ้านพัง งาช้างวางคู่กัน พวงกุญแจ เครา แกะ ทำตัวเองบาดเจ็บ นั่งรถไฟ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก หิมะตกถูกตัว ทำนาย ผม เป็นบ้า เครื่องศาสตราวุธ ถูกทำโทษ ประกาศข่าวดี พระบรมรูป นักเรียน ดิน สู้กับเหยี่ยว คำนับ กองกระดูก กาบินเข้ามาในบ้าน ฝาแฝด พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ นั่งบนอาสนะสงฆ์ ปลาฉลาม ขนมปัง ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ หาบอุจจาระกลับบ้าน รักเพื่อน รบกวน กรงนก ตกบ่อมีหนอน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไก่ออกไข่ คนเกี่ยวข้าว สิริวัณณวรีนารีรัตน์ น้ำมัน ลากฉุด สนามหญ้า โบว์ดำผูกเสาบ้าน เดินบนฟ้า ฆ่าควาย พลักก้อนหิน กระดิ่ง พานเงิน ผลักของหนัก ต่อสู้กับปีศาจ ถาดอาหาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM