ทำนายฝัน 'รถพยาบาล'

ฝันเห็น ฝันว่า รถพยาบาล ฝันเห็นรถพยาบาลที่มีคนเจ็บอยู่เต็มไปหมด ความปรารถนาจะเป็นจริง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'รถพยาบาล'

ฝันเห็นรถพยาบาลที่มีคนเจ็บอยู่เต็มไปหมด ความปรารถนาจะเป็นจริง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตามทวงหนี้ จับปลาช่อน มีคนเกลียด ปีนป่ายภูเขา โกศ เดือน นกกระเรียน จานชาม พู่กัน ถูกต่อต่อย เซียมซี บัตรเครดิต ข้าวในนา ซองจดหมายสีชมพู ฉีกกระดาษ ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ตกหน้าผา ฉากกั้น ซักผ้าขี้ริ้ว แกะเปลือกหอยรับประทาน ถูกหวายรัด ตกกระ แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ชามแตก พระโพธิสัตว์ มารดา ตะโพน เห็นกล้วย กระทำรุนแรงต่อตัวเอง นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ มีขาเดียว ธนูหลายดอก อีกา ตกบ่ออุจจาระ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ทวด พญานาค เดินเป็นวงกลม คนเกี่ยวข้าว นั่งเรือ ผักที่ยังคงปลูกในดิน คลอดลูกก่อนกำหนด งาช้างวางคู่กัน บ้านพัง ขุด ซื้อกระโปรง กกไข่ ถั่วลิสง ยา ฉลาด ธรรมจักร กินเลี้ยง ถูกวิ่งราวทรัพย์ จราจรที่สับสนวุ่นวาย ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน จันทร์เพ็ญ ตะขาบกัด จลาจล ได้ยินเสียงกระดิ่ง แม่ชี ปลิง ปลิงหลายตัว ฮูก (นกฮูก) เมฆสีเลือด ฟันงอกขึ้นมาใหม่ แทะกระดูก ตะเกียงที่จุดแล้ว ศาล อาเจียนเป็นหนอง เสื้อกันฝน มือ เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ เรือนแพ สละราชสมบัติ หลงทาง ตราสัง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร คัมภีร์ จำเลย ลมหายใจมีกลิ่นหอม งานศพ เห็นถนนที่ขรุขระ กินก้อนดิน ต่อสู้กับเด็ก กระเป๋าเดินทาง คบไฟ ผู้หญิงโพกผ้า ไฟ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ค้าขายต่างเมือง แขนขาด เสี่ยงเซียมซี กะปิ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มงคล ที่นอน ชัยชนะ ชงชาถวายเจ้าที่ สามเณร พรวน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM