ทำนายฝัน 'รถยนต์'

ฝันเห็น ฝันว่า รถยนต์ ฝันว่าได้นั่งรถยนต์ไปในที่ต่างๆ สถานที่แปลกตา ทำนายว่าจะ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีขึ้น จะได้เดินทางไกลไปในที่เคยไป หรือ ได้ไปต่างประเทศ การงานที่คิดทำจะสำเร็จสมความตั้งใจ จะมีโชคลาภ จากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รถยนต์'

ฝันว่าได้นั่งรถยนต์ไปในที่ต่างๆ สถานที่แปลกตา ทำนายว่าจะ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีขึ้น จะได้เดินทางไกลไปในที่เคยไป หรือ ได้ไปต่างประเทศ การงานที่คิดทำจะสำเร็จสมความตั้งใจ จะมีโชคลาภ จากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น เด็กผู้ชายสู้กัน วิ่งออกกำลังกาย อินทรี ทาแป้ง กำไลข้อเท้า ปีศาจ ผ่าท้อง ถังขยะ น้ำพุ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ตะไบเหล็ก สุนัข ขี่คอคน ว่าว อยากตาย เห็นคนโดนแทง ระฆัง ถูกมัดมือมัดเท้า ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน สามีตาย เทียนไข กระจกหลากสี นุ่งผ้าสีแดง กุมารทอง นอน ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย เท้าขาด อยู่ในอาการผิดหวัง เงินหาย สร้างบ้าน หวีไม้ ดอกซ่อนกลิ่น โกนผม ครกสาก กินผลไม้ กระจกแตก คนร้าย พระจันทร์ สบู่ กระเป๋า เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ แป้งผัดหน้า ปฏิมา ถังน้ำ เสี่ยงเซียมซี ช่วยคน สมุด ตะกวด เดินทางในป่ารก ชะลอม ขนมชั้นหลากสี เอามีดฟันเท้าตัวเอง ดื่มสุรา สูบบุหรี่ ตั้งครรภ์ นักเรียน เที่ยวซ่อง เดินเล่นในสวนสวย หัวไก่ บดเมล็ดกาแฟ ตัวเองเป็นกรรมกร งูกินสัตว์ ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ฤดูหนาว ถาด ไผ่ ปราสาทเก่าแก่ อมตะ จับเงิน ฆ่าควาย ปากกา แหวนหาย คางคก เล่นน้ำฝน กล่าวคำอำลาญาติ เถ้าแก่ ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน เงาะป่า ได้ยินเสียงดนตรีไทย เครื่องขยายเสียง ได้รับของมีค่า กุ้งมังกร เดินอยู่กลางทุ่งนา ดูซีรี่ย์ กระติกน้ำร้อน จาน ธรณีสูบ นายกรัฐมนตรี ภาพ เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด สมอเรือ อาบน้ำฝน กระท่อมริมทะเล กระโดดลงจากต้นไม้ ญาตินํ้าตาตก รัศมี จับปลา นอนบนเตียง เลิกกับแฟน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM