ทำนายฝัน 'รถยนต์'

ฝันเห็น ฝันว่า รถยนต์ ฝันว่าได้นั่งรถยนต์ไปในที่ต่างๆ สถานที่แปลกตา ทำนายว่าจะ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีขึ้น จะได้เดินทางไกลไปในที่เคยไป หรือ ได้ไปต่างประเทศ การงานที่คิดทำจะสำเร็จสมความตั้งใจ จะมีโชคลาภ จากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รถยนต์'

ฝันว่าได้นั่งรถยนต์ไปในที่ต่างๆ สถานที่แปลกตา ทำนายว่าจะ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีขึ้น จะได้เดินทางไกลไปในที่เคยไป หรือ ได้ไปต่างประเทศ การงานที่คิดทำจะสำเร็จสมความตั้งใจ จะมีโชคลาภ จากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถุงเท้า ขึ้นศาล ขัดแย้ง เกิดความรู้สึกผิด ไอศกรีม จักรยาน พานเงิน ขับรถ กำลังขับรถ หวีไม้ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ถ่ายรูป แมวดำ ดื่มสุรา ถั่ว ถนน จมูกหาย เรียก ได้ฟังเรื่องตลก ลาภ แสงสว่าง แสง ย้ายบ้าน ใบมีดโกน ร้านค้า ขนตา ภรรยานอกใจ ปรบมือ ฉลาม ขี่หมู บริโภคเนื่อสุกร เล่น pubg งานฉลอง งาช้างวางคู่กัน เรือแล่น ล้างเท้า กินคอลลาเจน ภาพวาด มีคนเกลียด ก้างปลา ขี่กระบือ ฌาน กระสอบข้าวสาร ช้อนปลา ทั่ง ใช้ผ้าคลุมหัว ภาพ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา นุ่งผ้าใหม่ ผึ้งต่อย เสือ แสดงละคร ภูเขาไฟ ฆ่าควาย กระทำรุนแรงต่อตัวเอง มหาสมุทร สวมแหวน ตักน้ำ ระดู ทางม้าลาย อุ้มเด็กทารก ฤาษี ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ แสงบนท้องฟ้า น้ำตา ถ้วยชาม หอก บันไดกว้างๆ หมอก น้ำพุ เซิ้ง ข้าวเปลือก กระติกน้ำร้อน ละทิ้งบ้าน กล่องดนตรี เล่นน้ำสงกรานต์ ตีเหล็ก ตาลปัตร ทาขมิ้น เวียนเทียน เรือกำลังจม กระโดดลงจากต้นไม้ ขนนกสีดำ ญาตินํ้าตาตก ฮัจญ์ เดินไปบนเนินเขา จับปิ้ง เลือกผัก โลกแตก งอบ ใบลาน ประกาศข่าวการเกิด เดินบนฟ้า ไฟฟ้า โครงกระดูกมนุษย์ ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ขา ขี้เถ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM