ทำนายฝัน 'รถศพ'

ฝันเห็น ฝันว่า รถศพ หญิงชายใดฝันเห็นรถบรรทุกศพ หรือ ขบวนรถแห่ศพผ่านหน้า ทำนายว่า จะได้รับข่าวดี หรือโชคลาภจากทางไกล หรือ ลาภจากการเสี่ยงดวง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รถศพ'

หญิงชายใดฝันเห็นรถบรรทุกศพ หรือ ขบวนรถแห่ศพผ่านหน้า ทำนายว่า จะได้รับข่าวดี หรือโชคลาภจากทางไกล หรือ ลาภจากการเสี่ยงดวง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ข้าวในนา กินปลาหมึก ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ตัวเองเป็นคนวิกลจริต หว่านข้าวในนา กินโรตี ปากเปื่อย ปลาฉลาม ม้านั่ง รังผึ้ง งมของในลำคลอง ยกยอ ดื่มน้ำหวาน เชี่ยนหมาก ถูกโกง หมีกัด โกรธ ของเน่าเสีย สระผม คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ปลาทอง ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ก้ามปู นกกำลังจิกกัน พระจันทร์เดือนหงาย พระพุทธเจ้า ฝนตกปอยๆ คนตาย ถูกทรมาน กิ้งก่า นกกระจอก คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น จับก้อนกรวด ก้อนทราย เจดีย์ ฤกษ์ดี ได้รับเงินบริจาค ช่วยคน เด็กผู้ชายสู้กัน คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง งูจงอาง ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ตัวเองถูกธรณีสูบ ลากฉุด คนตกน้ำกำลังจะจม คนมีเขา ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย เหาะเหิน บั้งไฟ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด โบดำผูกคอตนเอง ธง ใช้ผ้าคลุมหัว เมือง แผล ถูกขัง ผักกาด เครื่องแบบตำรวจ ได้เสื่อใหม่ จับปลา มาลัย ธงสามเหลี่ยม รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก หมูกลายเป็นคน มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ไพ่ รดน้ำต้นไม้ ข่าวดี ถูกจี้ กริช ขนกา กระดาษเปื้อนหมึก ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง เท้าเจ็บ ร้องไห้ ใช้กระเทียมทำอาหาร หายใจอึดอัด ข้อมือหัก ยิงปืน กิ๊บติดผม ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน โคลน จมูกหาย หิมะเกาะบนกิ่งไม้ นุ่งผ้าสีแดง กลัว ฟาง ลูกเห็บ รบกวน ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก เมฆสีขาว ช้อน ขายของ ต่อ กุ้งมังกร การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ เครื่องบินบังคับ นาเกลือ กษัตริย์เสด็จมาหา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM