ทำนายฝัน 'รถเข็นศพ'

ฝันเห็น ฝันว่า รถเข็นศพ ฝันเห็นรถศพ หรือ ขบวนรถศพแห่ผ่านหน้า คุณกำลังจะมีข่าวดี หรือได้โชคลาภจากทางไกล หรือ การเสี่ยง หากฝันว่าเข็นรถเข็นศพ คนผิวสองสีจะนำโชคมาให้ อยู่ทางทิศตะวันออก โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่จะหายดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รถเข็นศพ'

ฝันเห็นรถศพ หรือ ขบวนรถศพแห่ผ่านหน้า คุณกำลังจะมีข่าวดี หรือได้โชคลาภจากทางไกล หรือ การเสี่ยง หากฝันว่าเข็นรถเข็นศพ คนผิวสองสีจะนำโชคมาให้ อยู่ทางทิศตะวันออก โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่จะหายดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชายชรา จักรเย็บผ้า ภูเขา ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ตับไต โฆษณา ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ไม้เท้า ดวงอาทิตย์ดับ ผ้าพันแผล มุดรั้วลวดหนาม ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ จับหมู ถั่วฝักยาว มองดูเหว ตักบาตร โล่ ความร่าเริง เศรษฐี สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ธำมรงค์ ออกจากบ้าน พระอรหันต์ ประกาศนียบัตร แผ่นดินไหว ถูกแทง ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง เอทีเอ็ม นางเงือก เผาไม้กระดาน ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ รักใครบางคนมากๆ เป็นแม่ยาย เดินทางกลางทะเลทราย ได้ยินเสียงกลอง เหยียบขี้ ดื่มน้ำฝน น้ำแข็ง ไลน์ ( LINE ) เครื่องแบบทหาร ศีรษะมีเหา เดินเล่นบนหาดทราย บริโภคเนื่อสุกร นอนกับสาวสวย ตกน้ำร้อน มีฤทธิ์ ไส้เดือน ขี่นางโค เห็นที่นารกร้าง กิ่งก่าวิ่งไปมา บ้านมีช่องโหว่ กรงสัตว์ ผ้าเช็ดตัว ลุยโคลน ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า นั่งบนเตียง ฝักดาบ เสือ สายนาฬิกาข้อมือขาด กระสุนปืน ต้นไม้เหี่ยวเฉา ดมกลิ่นดอกไม้ กินดิน เพศสัมพันธ์ เข้าเฟสบุคไม่ได้ รดน้ำต้นไม้ กัดลิ้น มารดา บ้านเก่า ดับกองไฟ เลือกตั้ง พร้า เดินช้าๆ หุ่นโชว์เสื้อ เห็นกระดุม หมูตาย อยู่ในถ้ำ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ รถไฟฟ้า เผาศพ เรียก ตกบ่ออุจจาระ เพื่อน ภรรยามีครรภ์ พรวน สร้างบ้าน นาค สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ความรัก ทูตชาวต่างชาติ ฆ่าโค หินก้อนใหญ่ เบี้ย รังผึ้ง ก้น โบว์ดำผูกเสาบ้าน สู้กับเสือ แล้วชนะ หวีหัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM