ทำนายฝัน 'รถไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า รถไฟ ฝันเห็นรถไฟ คุณจะได้พบเพื่อน หรือเครือญาติที่ไม่ได้พบกันมานาน ในเร็ววันนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รถไฟ'

ฝันเห็นรถไฟ คุณจะได้พบเพื่อน หรือเครือญาติที่ไม่ได้พบกันมานาน ในเร็ววันนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นั่งรถ ขนสัตว์ อยู่ในอาการผิดหวัง พังประตู ปล่องเมรุ กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง เห็นกระดุม ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ภาวนา ข้าวเปลือก ถูก แตน-ต่อ ต่อย มงคล ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก เป็นใบ้ จับปลาตะเพียน ขาขาด จับสุกร เมฆสีแดง อุปกรณ์ทำครัว คางคก ช่างไม้ แหวนแต่งงาน เม่น สูบบุหรี่ ฉลาด ได้รับของมีค่า ลุยไฟ หน้าอก ยกของหนัก คลอดลูก แมวสีสวาท วงล้อกำลังหมุน ล้มเหลว ดับเทียนชัย มุดรั้วลวดหนาม ตกเขา เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ตะกร้าไม้ งวงช้างรัดตัว ซื้อปลาทอง นำเที่ยว บิน (สูงขึ้น) ถูกสัตว์กัด มุดใต้ถุน เก็บกวาดบ้าน กำลังขับรถ ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ โจร ถั่วลิสง นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ปลอบโยน งาช้างวางคู่กัน เจ้าที่ ถอนฟัน ทอดแห แสงนีออน รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส มวยผม กระจาด คบคนพาล ปลาเงินปลาทอง ฉุด กินพริก พานทอง ไว้ทุกข์ กระเทย รังดุม ค่ำคืน เดินละเมอ ระเบิด อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น กิ้งก่า ได้เป็นเจ้าสาว ประตูบ้าน กระดาษเปื้อนหมึก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ไฟนรก ฆ่าควาย ชนไก่ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ประตูที่ปิดตาย มีความปรารถนา เผาขยะ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) แดด คบไฟ ก่อสร้าง ปล่อยสัตว์ ตู้เย็น ตัวเองตายไปแล้ว ฝังศพคนที่รู้จัก กินเต้าหู้ จอมปลวกกลางถนน เชือดคอสุกร ขโมยเงิน สร้อย ขนคิ้ว บังสูรย์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM