ทำนายฝัน 'รถไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า รถไฟ ฝันเห็นรถไฟ คุณจะได้พบเพื่อน หรือเครือญาติที่ไม่ได้พบกันมานาน ในเร็ววันนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รถไฟ'

ฝันเห็นรถไฟ คุณจะได้พบเพื่อน หรือเครือญาติที่ไม่ได้พบกันมานาน ในเร็ววันนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถอยหลัง สังกะสี ก้ามปู ศีรษะ เนกไท อยากมีเงิน ผึ้งบินรอบรังของมัน ทำนบ งานโกนจุก ยา ปล่อยนกกระเรียน นางกวัก กาบินเข้ามาในบ้าน ฤดูหนาว หูขาด เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด สัตว์เลี้ยง ฆ่าหมี ตุ๊กแก ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ผ้าไตรจีวร ฮิปโปโปเตมัส ไม้กางเขน ช่วยคน ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน จับเงิน ขี่หมู มีดหาย นรก ไฝ พระอาทิตย์ แพทย์ รักตัวเอง คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง กาน้ำ โดนแทง ลาวาภูเขาไฟ ซื้อเต่า กินเนื้อคนอื่น ภรรยาสวมเสื้อแพร นกบิน สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ฌาน เครือญาติ บิณฑบาต คนตายมาหา ตำหนัก ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ซองจดหมายสีฟ้า หน้าไม้ เหงื่อ ทาส เซิ้งบั้งไฟ ตะกวดขึ้นบ้าน พานทอง หุงข้าว กวาง แสงสว่าง ฆ่ากระต่าย ฆาตกรรม นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย เจว็ด สีแดงชาด ข่าวดี ไวโอลิน แทะกระดูก ผู้ชายตบผู้หญิง แฝด แก้ม กระบอกไม้ไผ่ เรียก ขนกา เสื่อไม้ไผ่ ขุดถ่านหิน กินเลี้ยง หน้า จานแตก แกะเปลือกหอยรับประทาน เตาไฟ กางเกง บ้านใหม่ กัดลิ้นตัวเองขาด เดินอยู่ในความมืด ศาล ทะเลสาบ ดื่มน้ำมะพร้าว นั่งบนอาสนะสงฆ์ สามง่ามสำหรับแทงปลา ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง เสื้อครุย ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ธงชัย มองนํ้าตกกับคนรัก มาลัยดอกไม้ ไหว้พระ ควาย ไผ่ ถอดรองเท้า สวมชุดเจ้าสาว ล้มลงไปในหลุมลึก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM