ทำนายฝัน 'รถไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า รถไฟ ฝันเห็นรถไฟ คุณจะได้พบเพื่อน หรือเครือญาติที่ไม่ได้พบกันมานาน ในเร็ววันนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รถไฟ'

ฝันเห็นรถไฟ คุณจะได้พบเพื่อน หรือเครือญาติที่ไม่ได้พบกันมานาน ในเร็ววันนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆ่าเต่า ไว้หนวดยาว นายกรัฐมนตรี ถูกผีหลอก ตัวเองกลายเป็นนก ต้นโพธิ์ เรือนแพ มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี สนามกีฬา ตัดหัว พรม ขนคิ้ว จาน อาเจียน นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ กะโหลก เห็นประตูปิด มีดตกน้ำ อทิตยาทรกิติคุณ สวมเสื้อสีดำ กินอาหารเจ ขอบคุณ หมาตาย แฉลบ ถลกหนัง ภาชนะแตกร้าว เป็นโจทก์ในศาล ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ทำแว่นตาแตก เครื่องแบบทหาร นม กระท่อมริมทะเล ถูกต่อต่อย กระแต เห็นกองไม้กระดาน เกิดสงคราม องค์พระ ชกมวย พ่อหม้าย เหยียบขี้ ฝูงคนจำนวนมาก ของเล่น ตกน้ำ ล้มเหลว ฆ่าผึ้ง อ่างน้ำ ลำธาร ทวิตเตอร์ ทำนาเกี่ยวข้าว มดเต็มบ้านเมือง ธุรกิจ ถูกฆ่า แดดเผาผิวหนังจนเกรียม จอมปลวกกลางถนน ลากฉุด ตบมือ ปัดกวาดฝุ่น ไหล่ มรดก ไม้พลอง ปลา ฟาง เลือดออกทางทวาร ตะโพน เฮลิคอปเตอร์ สุรา กางร่ม เดินรอดราวผ้า ถูกกรรโชกทรัพย์ ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ตกทะเล เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ซื้อของโบราณ ของที่ระลึก งูกินสัตว์ นุ่งผ้าสีชมพู งมของในลำคลอง คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ สถานีขนส่ง ตำรวจ ขนนกสีดำ ที่นอน รูปภาพของเครือญาติ ความรักระหว่างคน 3 คน ไข่เป็ด ดูหนัง รดน้ำต้นไม้ ตัวเองบ้า เครื่องจักรทำงานได้ดี ปล่องไฟ มโหรี ดนตรี ฮองเฮา (ราชินี) ผึ้งบินรอบรังของมัน ฟ้อนรำ ถลกหนังสัตว์ โรงพยาบาล พังประตู กุ้ง ขลุ่ย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM