ทำนายฝัน 'รถไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า รถไฟ ฝันเห็นรถไฟ คุณจะได้พบเพื่อน หรือเครือญาติที่ไม่ได้พบกันมานาน ในเร็ววันนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'รถไฟ'

ฝันเห็นรถไฟ คุณจะได้พบเพื่อน หรือเครือญาติที่ไม่ได้พบกันมานาน ในเร็ววันนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นอนบนเตียง ทอง โซ่ตรวน ดับเทียน โต๊ะหมู่บูชา ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ยุง ตะเกียงที่จุดแล้ว ปัสสาวะ ท่องเที่ยวในสวน กษัตริย์ ทะเลที่เงียบสงบ ไฮไฟว์ ( hi5 ) ข่าวลือ ใช้ยาเสพติด ตีคนอื่นด้วยเชือก ขวดยา ผลจันทร์ ( พืช ) กินน้ำผึ้ง ทิวเขา หีบศพ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ตู้รับจดหมาย แร้งกินซากศพ ไกด์ นอนโรงพยาบาล เงินปากผี โทรศัพท์ คนแต่งชุดสีดำล้วน เปรต ตื่นขึ้นมาเอง ผลักประตู ผมร่วง หาบอุจจาระกลับบ้าน ประกันตัว เหงื่อ เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ขุดดิน ถีบจักรเย็บผ้า ได้รับรางวัล รบชนะ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ดื่มสุรา นักบวช บันไดกว้างๆ น้อยหน่า ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น เก็บองุ่นรับประทาน ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ นาก ได้สวมแว่นตาดำ คงกระพันชาตรี ต้นไม้เขียวชอุ่ม ฤดูฝน ไส้ไหลจากท้อง ต่อสู้กับคนร้าย อาบน้ำฝน กลด ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ตับไต กางร่ม ถูกเสือกัด แลบลิ้น ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ นุ่งผ้าขาว ฉีกกระดาษ ลูบท้องหญิงตังครรภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ดวงตรา กระโปรงใหม่ เห็นตัวเองในกระจก ตัดต้นไม้ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ทะเลสาบ คนแฝดตัวติดกัน เก็บกวาดบ้าน นกกางเขน ปากเปื่อย บริโภค มู่ลี่ ดอกซ่อนกลิ่น ฤาษี แดดเผาผิวหนังจนเกรียม จดหมาย ดอกมะลิ ถั่วลิสง รีดนมโค เด็กพิการ พรวนดิน แมงมุม เดินลุยกองไฟ พระพุทธเจ้า ลา ( สัตว์ ) พระ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ปืน เว็จ มีโชคลาภ อทิตยาทรกิติคุณ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM