ทำนายฝัน 'รถไฟฟ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า รถไฟฟ้า ฝันว่าได้นั่งรถไฟฟ้า ให้คุณระวังเรื่องการใช้อารมณ์ให้ดีห้ามเดินทางไกล ถ้ากำหนดวันไว้แล้ว ให้เลื่อนออกไปก่อน ของที่หายจะได้คืน และได้ลาภจากผู้ใหญ่ หากรถไฟฟ้าที่ตัวเองนั่งเกิดอุบัติเหตุ ระวังจะมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งกับคนใกล้ชิด การงานที่กำลังเริ่มทำนั้นจะมีอุปสรรคขัดขวาง แต่จะเป็นผลสำเร็จ ถ้าไม่ท้อถอยเสียก่อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รถไฟฟ้า'

ฝันว่าได้นั่งรถไฟฟ้า ให้คุณระวังเรื่องการใช้อารมณ์ให้ดีห้ามเดินทางไกล ถ้ากำหนดวันไว้แล้ว ให้เลื่อนออกไปก่อน ของที่หายจะได้คืน และได้ลาภจากผู้ใหญ่ หากรถไฟฟ้าที่ตัวเองนั่งเกิดอุบัติเหตุ ระวังจะมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งกับคนใกล้ชิด การงานที่กำลังเริ่มทำนั้นจะมีอุปสรรคขัดขวาง แต่จะเป็นผลสำเร็จ ถ้าไม่ท้อถอยเสียก่อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินเนื้อไก่ ประโคม ได้กลิ่นเครื่องเทศ แส้ เดินลุยกองไฟ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี คิ้วตัวเองดกดำ ตกใจจนสะดุ้ง หมากัด กำไลแตกหัก กินพระจันทร์ สุนัขหอน ฐานทัพทหาร แคร่หาม เฆี่ยนตีผู้อื่น ผู้ชายตบผู้หญิง เดินทางก่อนกำหนด ลำธาร ต้นกัลปพฤกษ์ นุ่งผ้าใหม่ พระวิหาร ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ วัด ถูกประณาม นั่งบนลังไม้ ทะเล พูดโทรศัพท์มือถือ สงฆ์ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ตัวเองมีชื่อเสียง นั่งรถหรู นกเขา กุลี ธรณีสูบ ศีรษะล้าน ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น สวะ ลักขโมย บ้านไฟไหม้ ตุ้มหูหาย เฆี่ยน ฉาบแตก ศาล จักรยาน เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง เหาะดั้นเมฆ หักธนู จอกใส่เหล้า ถล่ม อมตะ พญาอินทรี ถอดรองเท้า ผู้ชายผมยาว กลางคืน กินข้าวบนใบบัว ถ่ายรูป กัดลิ้น มองดูเหว กุ้งแห้ง แทะกระดูก ไฟไหม้ป่า พลอยหลากสีสัน พัด ความรัก ปีศาจหลายตน ข่วน ตู้กับข้าว เก็บมุ้ง ถือดอกบัวในมือ เครื่องขยายเสียง ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ตัดผมใหม่ ถูกเสือกัด ฝ่าเท้า สายนาฬิกาข้อมือขาด ขนกา ชามแตก ผักกาด แผล ตะขาบกัด อนุสาวรีย์ ผู้หญิงตบผู้ชาย หยก ถูกขัง กรวดทราย กระต่ายหลายตัววิ่ง โถแป้ง ร้องตะโกน บิลเลียด ได้ยินเสียงปืนใหญ่ กินเลี้ยง อ้อย สุกร เกือก วิดน้ำ แท่น ตัดหนวดตัวเอง ยิงธนู ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ต่อสู้กับคนร้าย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM