ทำนายฝัน 'รบกวน'

ฝันเห็น ฝันว่า รบกวน ฝันว่ารบกวนคนอื่น จะเก็บเงินทองได้ดี ฝันว่าญาติรบกวน ชีวิตรักจะไม่มีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รบกวน'

ฝันว่ารบกวนคนอื่น จะเก็บเงินทองได้ดี ฝันว่าญาติรบกวน ชีวิตรักจะไม่มีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แมลงภู่ หุ่นยนต์ สุกรกลายเป็นคน ท้องฟ้าสีแดง หมากฝรั่ง ดวงอาทิตย์ขึ้น สุนัข ประตู ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ สถานีขนส่ง ประเจียด ปลูก ผู้หญิงชักมีด เลือดออกเต็มตัว ฉาบแตก สุนัขหอน เฒ่าแก่ ฝุ่น องค์พระ ขนมชั้นหลากสี พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า บ้านตัวเองสวยงาม ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ดารา ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ กระดาษเปื้อนหมึก น้ำตา จานชาม จับปลาช่อน กก ปลาทองที่ตายแล้ว พระแก้วมรกต พ่อหม้าย เล่นน้ำฝน ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน สามีตาย วาฬ เซิ้ง ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ซี่โครงหัก กอดผู้หญิง เงื่อน กงล้อ ห้อง งูเหลือม มีคนนำเงินมาให้ นกแขกเต้า ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ตนเองทำความผิด ส่งจดหมายพร้อมเช็ค โต๊ะรับประทานอาหาร ลอยคอ กินสายบัว หายใจอึดอัด มองดูเหว แก่นจันทร์ หัวนก เดินเป็นวงกลม ผดุงครรภ์ เป็นโจทก์ในศาล กระต่ายหลายตัววิ่ง ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เด็กนอนบนเตียง ผัก ย้อมผม พูดคุยกับเจ้านาย สุนัขคาบหม้อ ธรณีสูบ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ช่างเงินทอง น้ำเต้า ผ้าห่ม ปะชุน ตรอมใจ ชลธาร ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง เงาะ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ร่มกางอยู่ กินผลไม้ มองนํ้าตกตามลำพัง พาน แชมพู ผิวหนัง เห็นผี ผ้าพันแผล ชะลอม รดน้ำ ลายมือ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน นั่งบนหลังนกกระเรียน พระอรหันต์ นุ่งชุดหลากหลายสีสัน องค์กฐิน ละลาย จรเข้กัด บันไดสูง ลูกเต๋า แมวข่วน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM