ทำนายฝัน 'รอยเท้าของตัวเอง'

ฝันเห็น ฝันว่า รอยเท้าของตัวเอง ฝันเห็นรอยเท้าของตัวเอง จะโชคดีและมีความเจริญรุ่งเรือง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รอยเท้าของตัวเอง'

ฝันเห็นรอยเท้าของตัวเอง จะโชคดีและมีความเจริญรุ่งเรือง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตอไม้ ฝน ฉลาด งมหาของ ดื่มน้ำ กรงสัตว์ ป่วย ถั่วลิสง ดับเทียน ทอดทิ้งครอบครัว แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ช่างเงินทอง โบสีดำ สู้กับเหยี่ยว เงินโบราณ ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ผมถูกตัดให้สั้น ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ดับเทียนชัย พระธาตุ เหาะ ธุลี ทดน้ำ ดาว ดำน้ำ เพื่อนตาย ลวดหนาม ไข่ไก่ วาฬ บ้านไฟไหม้ ยานพาหนะ ฝาแฝด บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ประทัด กุ้งทะเล ทำผ้าเช็ดหน้าหาย องค์กฐิน ผิวพรรณ หมากฝรั่ง จับลูกเสือ ทำนาได้ผลผลิตดี ขนสัตว์ ช้อนทอง นั่งเรือข้ามแม่น้ำ เที่ยวบ่อนการพนัน โยงเรือ การผ่าตัด คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ทรัพย์สมบัติ ธุรกิจ หย่า ผู้ชายตบผู้หญิง เดินเรือ เมฆสีขาว หักธนู ยืนบนลังไม้ ตัวเลข เฒ่าหัวงู ฝาหม้อ ไม้กวาด ถูกหนูกัด นักสืบ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก น้ำผึ้ง ถูกสวมกุญแจมือ กวาด ตรอกซอกซอย แก้ม กินขนม รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ยกทรง กล้องถ่ายรูป นั่งเรือ กินเนื้อวัว ปริญญาบัตร นอนบนเสื่อ น้ำล้นเขื่อน นั่งราชรถ รางรถไฟ รบชนะ สละราชสมบัติ ข่าวดีจากลูก ไฟ ปฏิทิน กระจาด มีดเหน็บที่เอว ทำนาเกี่ยวข้าว หญิงแต่งชุดสีขาว ไต่ลวด ดวงแก้ว มดรุมเป็นกลุ่มๆ คงกระพันชาตรี เกวียน ซุกซ่อนตัว ลูกข่าง คดข้าวเย็นกิน ค้างคาว ทวิตเตอร์ เสาตกน้ำมันในบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM