ทำนายฝัน 'รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย'

ฝันเห็น ฝันว่า รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ฝันว่ามีรอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย คุณจะเจ็บป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย'

ฝันว่ามีรอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย คุณจะเจ็บป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ไปยังเมืองนรก กระแสน้ำ ประดิษฐ์ ล็อกประตู ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด กระโดดจากที่สูง ฆ่าหมี เซิ้ง เนกไท ประกันตัว จับหนอน น้ำมันก๊าด โอลิมปิก ดอกมะลิ เซิ้งบั้งไฟ เลี้ยงกุมารทอง จดหมาย ธนู ซื้อขาย งวงช้างรัดตัว ฆ่าหมัด เงินโบราณ ฟุตบอล ตัวเองตายไปแล้ว ตะกร้าหวาย ปลูกกล้วย ไส้เดือน เด็กทารก เพชรพลอย กำแพงโบราณ ฟักแฟง ฝ้าย สมอเรือ แผ่นดินไหว คนตกน้ำกำลังจะจม หมากัด นกกางเขน จระเข้ ขายไม้กระดาน ต่อสู้ เก็บเกี่ยวข้าวในนา หิมะตกในฤดูร้อน กัดลิ้น นุ่งผ้าสีแดง หินก้อนใหญ่ จุฬามณี ผ่าท้อง โซ่ ปู นุ่งชุดหลากหลายสีสัน คนกำลังจะตาย ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ชุดว่ายน้ำ ให้หวีคนอื่น สระผม อ้อย แสงสว่าง ตกต้นไม้ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ กุมารเทพ ขาเป๋ มรดก ผ้าโพกหัว กินปลาหมึก ถูกล็อตเตอรี่ ธนูหัก เรือจอด ดวงจันทร์ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ตกกระ ผ้าใบ เห็นประตูบ้านตัวเอง กะโหลก เครื่องเรือน ยักษ์ ตัดผมใหม่ ถูกโจรชิงทรัพย์ ปล่อยนก ยิงกา ผีตายโหง เหงื่อ ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว กำไลข้อเท้า หญิงแต่งชุดสีฟ้า เทวาลัย แบกเสา ศาลเจ้า ลาภ พานทอง สู้กับเสือ แล้วชนะ โยคี ฏีกา พิมพ์ การสร้างโบสถ์ มิตรสหาย เที่ยวซ่อง ที่นอน กงล้อ ย่างเนื้อ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM