ทำนายฝัน 'ระฆัง'

ฝันเห็น ฝันว่า ระฆัง ฝันเห็นระฆัง ได้ตีดังไกลและเสียงกังวาน ในฝันได้จับระฆัง ทำนายว่าจะมีชื่อเสียงดังไกล หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า การ เงินคล่องตัว มีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ระฆัง'

ฝันเห็นระฆัง ได้ตีดังไกลและเสียงกังวาน ในฝันได้จับระฆัง ทำนายว่าจะมีชื่อเสียงดังไกล หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า การ เงินคล่องตัว มีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ขี่นางโค กระท่อมริมทะเล ถูกมัดด้วยเชือก กะโหลก แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร กระสอบข้าวสาร ทราย เครื่องบูชา แจกัน เป่าขลุ่ย แคร่หาม ถ่ายอุจจาระ ประเจียด ขับรถ ประโคม ฝนหยุดตก มาเฟีย ได้กลิ่นเครื่องเทศ อุ้มลูกหมา น้ำผึ้ง วิ่งจนเหนื่อยหอบ ประดิษฐ์ ขบวนแห่ นั่งบนลังไม้ เขื่อน ท้องฟ้าสีแดง งานโกนจุก เจ้าเมือง ปะชุน กระจาด ลูกกระพรวน จุฬามณี ขนตา ไหว้เจ้า ลำคลอง ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ตีคนอื่นด้วยเชือก พิมพ์ ชายหนุ่ม ผู้หญิงชักมีด นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ขนนกสีขาว ผมถูกตัดให้สั้น ถูกฉ้อโกง ถูกฉุด ถูกวิ่งราวทรัพย์ ทหาร แฟนนอกใจ หูเจ็บ หวีไม้ มือ ข้าวในนา นั่งใต้ต้นไทร งานมงคล กระท่อมร้าง เดินรอดราวผ้า ฤกษ์ดี ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ผนัง ฆ่านกกระจิบ ประตูบ้าน เตาไฟ องค์กฐิน สัมผัสกรวดทราย ตัวเองตายไปแล้ว บดเมล็ดกาแฟ ตารอบตัว นำพัดมาโบกตามร่างกาย เรือแล่น เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก สินบน คนเกี่ยวข้าว ธารน้ำ ศัสตราวุธ กุหลาบ ฝุ่น สามง่ามสำหรับแทงปลา ฝนตกระหว่างเดินทาง ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ดับกองไฟ ตกเลือด ต้นโพธิ์ ล้างบ้าน สวรรค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ น้ำลาย กระท่อมในป่า ถูกกรรโชกทรัพย์ แมวดำ ฝาเรือน งานแต่งงาน ปลวกขึ้นบ้าน เพื่อนตาย ฝน เตียง ฆ่าวัว บ่อน้ำ นาฬิกาข้อมือ มดกัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น