ทำนายฝัน 'ระบำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ระบำ ฝันเห็นการฟ้อนรำระบำเต้น คุณจะต้องโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน หากฝันว่าตัวเองฟ้อนรำ คุณจะได้รับเคราะห์จากมิตรสหาย หรือ ผู้ร่วมงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ระบำ'

ฝันเห็นการฟ้อนรำระบำเต้น คุณจะต้องโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน หากฝันว่าตัวเองฟ้อนรำ คุณจะได้รับเคราะห์จากมิตรสหาย หรือ ผู้ร่วมงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระโดดจากที่สูง ปล่อยออกจากคุก รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย กล่าวคำอำลาญาติ ลำน้ำ กระโปรงเก่า ข่าวดีจากลูก สู้กับเสือ แล้วชนะ นกกระจอก ซื้อไม้กระดาน คนแปลกหน้า ภาวนา ผ้าพันแผล ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า เก็บกวาดบ้าน ฟุตบอล ได้ยินเสียงปืนใหญ่ เสาตกน้ำมันในบ้าน งา น้ำตา มุดรั้วลวดหนาม ศาลเจ้า ตับไต ไล่จับผีเสื้อ ปลาเงินปลาทอง โฆษณา ถอนผมหงอก โอเอซิส ซ่อนหา กระโปรงใหม่ ฟันดาบ กระบอกสูบลม กงจักร ซื้อกระโปรง เกา ได้ลาภ เผาขยะ สัมผัสกรวดทราย มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา คราส โต๊ะทำงาน ถั่วงอก ฆ่ากระต่าย หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ไมโครโฟน คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง สูบ คนร้าย ได้เข้าร่วมในสงคราม ของหาย เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง เดือน เงิน วิ่ง จับลูกเสือ ฟัน หาบอุจจาระกลับบ้าน ปล่องเมรุ นอนบนกองฟาง กล่องดนตรี ท่อน้ำ ตกทะเล รอยเท้าของตัวเอง ขี้ ฝี มาลัย ขอนไม้ บอลลูนตก พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า จับนก ราชสีห์ เสียสติ ดราฟต์ ตนเองทำความผิด เดินถอยหลัง ฆ่าตัวตาย พายเรือตามลำพัง ไว้ทุกข์ พระแก้วมรกต ตำรวจตั้งด่าน นำอุจจาระกลับบ้าน ตักน้ำราดตนเอง ไก่ออกไข่ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระสือ ตัวเองมีปีก ฟันปลอม ฟองสบู่ กอดผู้ชาย ถ้ำมืด ไหล่เจ็บ ขาด้วน หมี เป่าขลุ่ย เข้าเฟสบุคไม่ได้ จีวร ขนมปังกรอบ ถาด ชกคนที่จมูก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM