ทำนายฝัน 'ระย้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ระย้า ฝันเห็นโคมฟห้อยเป็นระย้า มีแสงสว่างสดใส คุณจะมีโชคลาภ หรือ ได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ อาจมีผู้นำข่าวดีมาบอก มีการงานใดให้เร่งทำ อย่าละทิ้งกลางคัน เพราะความสำเร็จ กำลังรออยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ระย้า'

ฝันเห็นโคมฟห้อยเป็นระย้า มีแสงสว่างสดใส คุณจะมีโชคลาภ หรือ ได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ อาจมีผู้นำข่าวดีมาบอก มีการงานใดให้เร่งทำ อย่าละทิ้งกลางคัน เพราะความสำเร็จ กำลังรออยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เครื่องเรือน เด็ก เนื้อหนัง กินเป็ด ดื่มนม เต่า แมงป่อง ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ฟันดาบ จิ้งจก เบี้ย การสร้างโบสถ์ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ตกช้าง นํ้าพุขนาดใหญ่ ท่อนซุง หนอนไต่ตามร่างกาย กินผัก สินบน กินไก่ ร้องเพลง แมวดำ ทำโรตี เงาตัวเองในกระจก กระจกหลากสี โพธิ์ งานศพ เสื่อไม้ไผ่ โรงแรม ชาวประมง ยากจน บุตร สามีตาย นกนางนวลโผบิน เล่นไพ่ มหาสมุทร ฟักแฟง ย้อมผม โจรสลัด เห็นคนโดนแทง พระธาตุ ญาติทำความผิด น้ำแข็ง นุ่งผ้าสีชมพู คอกหมู ตำหนัก กินเนื้อมะพร้าว สิงโต ถูกขัง เรือ จักรพรรดิ แสงนีออน อยู่ห่างไกลจากครอบครัว อยู่ในอาการผิดหวัง ธรณีสูบ ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ชี คนตกนรก หมา วัง หาบขี้กลับบ้าน ปะชุน นม ทุเรียน ปากเน่า ทะเบียนบ้าน รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ทิชชู ปลาหลีฮื้อ เข้าไปในโรงพยาบาล อุจจาระ นํ้าพุที่พุ่งสูง บันไดเลื่อน ทวิตเตอร์ โซ่ตรวน ดวงอาทิตย์ขึ้น ถูกโจรชิงทรัพย์ สร้อยข้อมือ พานทอง ต้นไม้ เดินตากแดด จับปลาช่อน บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ทาเล็บ ทะเลาะกับเพื่อน ปัดกวาดฝุ่น กุญแจ เงินกู้ กระดาษสีขาว ผิวหนัง เกาะ ยกของ กระโดดจากที่สูง เด็ดพริกออกจากต้นพริก กินข้าว ผลไม้ ปีนเขา เมฆสีขาว ไพ่ ประตูบ้านคนอื่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM