ทำนายฝัน 'รักชาติ'

ฝันเห็น ฝันว่า รักชาติ ฝันว่าเป็นคนรักชาติ คุณจะมีเงินทองใช้คล่องมือ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รักชาติ'

ฝันว่าเป็นคนรักชาติ คุณจะมีเงินทองใช้คล่องมือ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เขื่อน ศีล รัฐประหาร ดื่มยาพิษ หีบปิดอยู่ วงกต ปล่องเมรุ เล่นไพ่ กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี อาบน้ำฝน อดตาย ป่วย ครุฑ ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ อีเมล ( Email ) การทำผิดพลาด เสี้ยนตำเท้า รถจักรยาน ชะนี แบกหาม ฝีขึ้นตามร่างกาย ข่มขืนคนอื่น ผมร่วง มดกัด วัด ก่อกองทราย ฟองน้ำ เจดีย์ทรุดโทรม ได้ยินเสียงกลอง กินเนื้อหมู โถแป้ง ดื่มน้ำหวาน เครื่องดนตรี ปีศาจที่มีเขาและหาง เป็ดว่ายน้ำ จูบ หน่อไม้ กรวยใบตองใส่ดอกไม้ แล่นเรือผ่านเกาะ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ลูกข่าง โกรธ เงินหาย มหรสพ สีดำ ดาวตกที่หลังคาบ้าน คนตายมาหา ขี่ราชสีห์ มะพร้าว อยากมีเงิน จักรพรรดิ พูดกับกลุ่มชน วิดน้ำ กองกระดูก ขุดหาทรัพย์สมบัติ เลือกผัก จมน้ำ งานฉลอง สร้อยข้อมือ ถูกเปลื้องผ้า เมาเหล้า ดวงจันทร์ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด กะโหลก ปอ คนกำลังถ่ายรูป ครู จมูกแหว่ง นํ้าพุศักดิ์สิทธิ แต่งตัว สุนัขคาบหม้อ มดหรือแมลง เดินลุยกองไฟ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน นกเขา หัตถกรรม ม้าสีขาว จับปลาตะเพียน ปลูก นาก ศัสตราวุธ ปรบมือ มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา บ้านพัง แขนหัก ขนมอร่อย จับกระต่าย นำฟองน้ำมาล้างจาน เจ็บปวด สินบน เล่น pubg อรุณ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ฉ้อโกง พวงกุญแจ ผึ้งบินรอบรังของมัน เดินขึ้นที่สูง ลากเกวียน กระดาษข่อย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM