ทำนายฝัน 'รักชาติ'

ฝันเห็น ฝันว่า รักชาติ ฝันว่าเป็นคนรักชาติ คุณจะมีเงินทองใช้คล่องมือ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รักชาติ'

ฝันว่าเป็นคนรักชาติ คุณจะมีเงินทองใช้คล่องมือ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้ใบสั่งจากตำรวจ มาลี ถ่ายอุจจาระ ทัพพี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตีคนอื่นด้วยเชือก ดับตะเกียง ถอนผมหงอก แข่งม้า เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป นุ่งโจงกระเบน นั่งจับเจ่า เงื่อน ปั่นด้าย จอมปลวก งานบวช ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน กินดิน ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ล้างบ้าน จลาจล ชนะ ไข่มุก มงคล การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ขวดเหล้า กินเนื้อวัว ช่างตัดผม โกรธ กินเลี้ยง มะลิ ยารักษาโรค ทองคำก้อน เดินชนผนัง ปลวก กระจาด เหยียบอุจจาระ เหาะ ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า เส้นด้าย เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผม ใช้ยาเสพติด อาบน้ำในอ่าง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ กรวยกรอกน้ำมัน คิ้วตัวเองดกดำ กระท่อมร้าง ดาดฟ้า ถ่อเรือ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น กางเกง ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ขุดหาทรัพย์สมบัติ ธุรกิจ จมูกแหว่ง พระ กินเลือด บุคคลที่มีชื่อเสียง ไส้ไหลจากท้อง เห็นถนนที่ขรุขระ ปอกเปลือกไข่ กล่าวคำอำลาญาติ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ธนูหัก ตู้ไปรษณีย์ ทาเล็บ มีเขาบนหัว โครงกระดูก กิ้งก่า ยักษ์ เวทีมวย หญิงโสเภณี ได้เป็นเจ้าบ่าว จับเงิน ฤกษ์ไม่ดี อินทรี ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ถังน้ำ กล่องดนตรี ยกยอ ม้าเตะ เลิกกับแฟน ภาพวาด ได้เสื่อใหม่ พ่อหม้าย ภาวนา ห้อง ต่างหู ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี มาลัยดอกไม้ ร้องรำทำเพลง เครื่องร่อน ดอกซ่อนกลิ่น กินข้าวบนใบบัว ตะกวด กังหัน กินองุ่น อุ้มเด็กทารก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM