ทำนายฝัน 'รักตัวเอง'

ฝันเห็น ฝันว่า รักตัวเอง ฝันว่ารักตัวเอง คุณจะไม่มีแก่นสาร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รักตัวเอง'

ฝันว่ารักตัวเอง คุณจะไม่มีแก่นสาร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

วอ ฟันบนหัก หนังสือ แตร หนอนไต่ตามร่างกาย มรกต มุ้งหมอน สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตกจากดาดฟ้า ข้อมือหัก ออร์แกน สุนัข ถูกกักตัว เทศน์ ฝน ตลับแป้งทาหน้า ปีศาจ ริมฝีปาก เพื่อนที่ตายไปแล้ว ฮา เดินขึ้นที่สูง ล่องแพ ยิงธนู งมของในลำคลอง กุญแจ โบว์ดำผูกเสาบ้าน คนตายมาหา กระบอกไม้ไผ่ แมลง สีดำ ใบลาน ญาตินํ้าตาตก ตำรา ของหวาน ตัวเองเป็นชู้ บั้งไฟ เลื่อยไม้กระดาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดึงเชือก มวย ตัวเองมีปีก นาฬิกา เช็คเด้ง เลือกตั้ง รับประทานเครื่องเทศ ถูกคนเตะ จิ้งหรีด ขัดแย้ง ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น เมฆบังแสงอาทิตย์ ลอยกระทง ผ้าฝ้าย ข่าวดีจากลูก ถุงใส่เงิน ทูตชาวต่างชาติ กองดิน ดับตะเกียง ได้ยินเสียงปืน รวงข้าว น้ำตา ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ต้นไม้แห้ง บัวหลวง เที่ยวชมงานรื่นเริง ทอดทิ้งภริยา เซียมซี ฉากกั้น จิ้งจก ถอดเสื้อ ไส้เดือน ตบแต่ง กังวล ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ชายชู้ เครื่องศาสตราวุธ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา จับผีเสื้อ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) สิงโต ต่างหู ฝันเห็นนํ้าวน ละลาย เชิงเทียน ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง หม้อ ส่องกระจก กวาด ค้างคาว ทีปังกรรัศมีโชติ ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม หมอดูดูลายมือ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ตัวเองเป็นนักโทษ หักธนู เลือดไหล เจ้าเมือง บ้านไฟไหม้ ขนมชั้น คูคลอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM