ทำนายฝัน 'รักภรรยาตัวเอง'

ฝันเห็น ฝันว่า รักภรรยาตัวเอง ฝันว่ารักภรรยาตัวเอง คุณจะพบกับปัญหาเดือดร้อนใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รักภรรยาตัวเอง'

ฝันว่ารักภรรยาตัวเอง คุณจะพบกับปัญหาเดือดร้อนใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถั่วปลูกอยู่ในไร่ มนต์ กาบินเข้ามาในบ้าน ทั่ง สุนัข ไวโอลิน ท่องเที่ยวในสวน ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ขวัญ ทาสี เห็นไม้กระดาน เพื่อนที่ตายไปแล้ว ความมั่งคั่ง ญาตินํ้าตาตก ถูกตี กระเป๋า จับก้อนกรวด ก้อนทราย นอนบนเสื่อ หม้อ วัด สนามกีฬา ฝนตั้งเค้า โลงศพ ฮองเฮา (ราชินี) พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ทำแท้ง สูบบุหรี่ ซุง ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ถูกขัง จับก้อนหิน ยกของหนัก เล่นน้ำฝน นายกรัฐมนตรี กลอง มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ แมวข่วน ถูกด่าทอ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำปีหรือจำปา ขุดดิน พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ขี่คอคน นักบิน ม้าเตะ คนในบ้านทุบตีกัน ขวดเหล้า หมากรุก ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ขนกา บูชา ถือไต้ หรือ คบไฟ โล่รางวัล งานพิธีต่างๆ ฮิปโปโปเตมัส อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ถ้วยชาม พูดสนทนา โฆษณา ดีใจ เห็นคนโดนแทง คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ธงสามเหลี่ยม ขุด ชนกระบือ ปีนป่ายภูเขา มหาสมุทร เมฆหมอก หัวนก ฟันปลอม ตั๊กแตน น้ำพุสวยงาม ปลูกต้นไม้ สุกร มดเต็มบ้านเมือง เงินปากผี หนีจากถ้ำ ทำนบ ทำนาไม่ได้ผลดี เสื่อขาด ลุยไฟ ผนังบ้าน ซุกซ่อนตัว ตะกวด พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น โล่ สาดน้ำ ตู้เซฟ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ตลับแป้งทาหน้า การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ บวชภิกสุนี นักบุญ คนมีเขา ถลกหนังสัตว์ ภูเขาไปกำลังระเบิด ลากสัตว์ หาบอุจจาระกลับบ้าน ขายของ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM