ทำนายฝัน 'รักสามีตัวเอง'

ฝันเห็น ฝันว่า รักสามีตัวเอง ฝันว่ารักสามีตัวเอง พยายามหลีกเลี่ยงศัตรู
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'รักสามีตัวเอง'

ฝันว่ารักสามีตัวเอง พยายามหลีกเลี่ยงศัตรู

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชงชาถวายเจ้าที่ พระ เมือง ตัวเองเป็นนักโทษ น้ำพุสวยงาม ฝาหม้อตกลงพื้น กระทะ ฟันโยก ตกเลือด ได้รับของมีค่า ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ตัวเองแก่ ฟันบนหัก งูเลื้อย เหยียบขี้ มดกัด พระธาตุ ถูกประณาม ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ กาน้ำ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ เจ็บปวด ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ความร่าเริง ขโมยขึ้นบ้าน ได้ใบสั่งจากตำรวจ คนกำลังถ่ายรูป หอยที่มีเนื้อเต็ม สามเณร เครื่องปั้นดินเผา เซิ้งบั้งไฟ แดด เปิดร้านค้าขายสินค้า วอ เพชรพลอย เถาวัลย์ ศีรษะมีเหา กระหายน้ำ อาเจียนเอาลำไส้ออกมา แก่นจันทร์ เล่นน้ำฝน กุลี ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ที่นอน ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ นกกระจิบ กระจาบ ทุบตีภรรยา คนตายในบ้าน ทุ่งโล่ง แมวสีขาว ระเบิด น้ำพุ ผ้าสีดำ ควาย ดอกซ่อนกลิ่น นักบวช กระดาษทิชชู ก้อนหินตก ตู้หนังสือ ปืนใหญ่ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น เปรต เก็บผลมะม่วง ช้อนเปื้อน ฝุ่น ฉิ่งฉาบ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ เจ้านาย กุหลาบ ไต่ลวด ลากฉุด ตกบ่อมีหนอน แจกันคู่ อาคันตุกะ ภาพยนตร์ ตะเพียน ภรรยาหนี ลูกๆ ทำความผิด แขนถูกตัด เผาขยะ กวนอิม ปล่อยเต่า ขัง รดน้ำ กังวล กระสุนปืน ผ้าขี้ริ้ว กล่าวหา ซองจดหมาย โคลน ช่วยคน นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ครัว งานศพ กระต๊อบ ไว้ทุกข์ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ต้นไม้ยืนต้นตาย ว่าว ไพ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น