ทำนายฝัน 'รักเพื่อน'

ฝันเห็น ฝันว่า รักเพื่อน ฝันว่ารักเพื่อน จะได้รับข่าวการตายของเพื่อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รักเพื่อน'

ฝันว่ารักเพื่อน จะได้รับข่าวการตายของเพื่อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เป่าขลุ่ย กระดาษสี จักรพรรดิ โคไล่ขวิดคน หูแหว่ง ซาวข้าว มโหรี ซื้อกระดุม เด็กพิการ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง กินเป็ด นางฟ้า เดินชนผนัง เครื่องลายคราม ท่าเรือ ถูกแทง กินคอลลาเจน เรือน ถังน้ำ ถูกฉุด ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน เงินโบราณ กินลิ้น เดินละเมอ ซองจดหมายสีแดง กระจกแตก เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ฉากกั้น โกนหนวด ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง กินหัวสุกร โค่นต้นไม้แก่ หญิงชรา เด็กกำลังดูดนม โคมไฟหรือโคมตะเกียง เอทีเอ็ม กินเนื้อมนุษย์ หน้าต่างพัง เวที แทงตัวเอง พายเรือ เฒ่าแก่ จูบ ขวด หญิงเปลือยกาย ขวดแก้ว ขี่วัว ฟ้ายามเมฆครึ้ม ปลาหมึกหลายตัว ตกใจเพราะเห็นผี ประดาน้ำ เหรียญ รักคนต่างชาติ นางพยาบาล พระแก้วมรกต ถูกฆ่า พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ตำรวจตั้งด่าน กินโดนัท ตัดผม เตาไฟ ถีบจักรเย็บผ้า ช่างแกะสลัก เกาหัว ความรักระหว่างคน 3 คน นกอินทรี ศีรษะมีเหา ขนมปัง ภรรยามีลูก ตกหลังม้า เครื่องบิน หม้าย ลุยโคลน ชกมวย เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว หูขาด ประกาศข่าวการตาย ดวงตรา ศพ ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ทิวเขา อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ เก็บเงินได้ ขัง ขาหัก กระซิบ ไกด์ คนรับใช้ พญาอินทรี แจกัน ปลอบโยน กินถั่วต้ม ปะชุน ใบลาน ดื่มน้ำฝน ภาวนา ปลิง ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด กุ้งมังกร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM