ทำนายฝัน 'รักใครบางคนมากๆ'

ฝันเห็น ฝันว่า รักใครบางคนมากๆ ฝันว่ารักใครบางคนมากๆ คุณจะมีโชคและมีความสนุกสนานในชีวิต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รักใครบางคนมากๆ'

ฝันว่ารักใครบางคนมากๆ คุณจะมีโชคและมีความสนุกสนานในชีวิต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ทะเลทราย ลอยคอ ปลูกพริก ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว พิมพ์ กุญแจหาย ปอ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ขวดยา พรวน หญิงแต่งชุดสีแดง จับผีเสื้อ ร่ม ทอดทิ้งลูกๆ ตัวเองมีชื่อเสียง ฝาด ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ชฎา ปราศจากอํานาจ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ทองคำก้อน ตัดหัว ให้มีดแก่คนอื่น มดรุมเป็นกลุ่มๆ ทูตชาวต่างชาติ ตาข่าย ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ฉี่รดที่นอน ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง อดตาย มองดูเหว น้ำมันก๊าด เดินตากแดด สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แข่งม้า ได้กลิ่นของบูดเน่า ถวายของแด่พระสงฆ์ นกอยู่ในรัง ทอดทิ้งคนรัก นักบวช พระสังฆราช กระจกหลากสี ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ จูบสัตว์เลี้ยง อุ้มเด็กทารก คดข้าวเย็นกิน ขอบฟ้า เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ถูก แตน-ต่อ ต่อย ไพ่ ตู้นิรภัย ญาติมิตร เณรหางนาค ไก่แจ้ พานเงิน ไทร น้ำเต้า ตัวเองแก่ ซักผ้า กุมารเทพ ถูกฉุด นุ่งผ้าขาว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก้ม ก้อนหินตก งอบ รักชาติ โต๊ะรับประทานอาหาร ปวดท้อง ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ นั่งอยู่ในกองขี้ ถ้วยกาแฟ รถศพ ซื้อของโบราณ โน๊ตบุ๊ก ตีผึ้ง เลือดออกทางทวาร กระทำรุนแรงต่อตัวเอง สวมเสื้อสีดำ ผ้าห่ม พายุ รังผึ้ง คนร้องไห้ ไม้ไผ่ ช้างเหยียบ ห่วงเหล็ก ล้างหน้าตัวเอง แมลงปอ ตัวเองถูกฉีดยา สวรรค์ กุมารทอง อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ลายนิ้วมือ ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ขัง ชัยชนะ เชิงเทียน เครื่องบินตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM