ทำนายฝัน 'รังดุม'

ฝันเห็น ฝันว่า รังดุม ฝันเห็นรังดุม หรือฝันว่าได้เย็บกระดุมรังดุม ทำนายว่าจะได้พบ เนื้อคู่ที่ถูกใจ หรือหากมีครอบครัวแล้วจะได้บุตรสมความตั้งใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รังดุม'

ฝันเห็นรังดุม หรือฝันว่าได้เย็บกระดุมรังดุม ทำนายว่าจะได้พบ เนื้อคู่ที่ถูกใจ หรือหากมีครอบครัวแล้วจะได้บุตรสมความตั้งใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไฟไหม้บ้าน ยันต์ ฟูก ลอยกระทง สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น น้ำตก ไข่มุก ลาภ เลือกผัก เอสเอ็มเอส ( SMS ) จับขโมย เด็ก ถนน ลา ( สัตว์ ) บ้านคนอื่น แมงป่อง ตกบ่อมีหนอน เสื้อครุย ตะไคร้ ไผ่ ลูกกระพรวน งูเผือก โขลงช้าง ชะลอม ล้างเท้าตัวเอง ตีแมลงวันตาย พูดกับกลุ่มชน ตาลปัตร ขอทาน ทั่ง นุ่งผ้าขาด นกนางนวลโผบิน กิ้งก่า ห้อง นกเกาะหลังงู ถูกขัง งมปู น้ำพุสวยงาม จันทรคราส กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) บุคคลที่มีชื่อเสียง ภาวนา ฟันล่างหัก บริโภคเนื่อสุกร ต้นไม้ อยากตาย ของที่ระลึก จับ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ฟักทอง ตลับแป้งทาหน้า เกลียดคนต่างชาติ เชิงตะกอน ผักที่ยังคงปลูกในดิน เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ซ่อมแซมรั้วบ้าน ตกจากที่สูง ฆ้อง เพชรนิลจินดา สารภาพต่อหน้าเพื่อน หูเจ็บ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีดแก่คนอื่น ขวานหัก กวางดำ กรวยกรอกน้ำ เสื้อผ้า มือตัวเอง จิ้งจก จอกใส่เหล้า หิ้วกระเป๋า ได้เป็นเจ้าบ่าว เณรหางนาค พังพอน ตัวเองแก่ ออกจากบ้าน คนแปลกหน้า โฆษก วิมาน กรอบรูป ปีนข้ามกำแพง เก็บดอกบัว ต้นโพธิ์ เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป กระเป๋า บาดเจ็บ มาเฟีย ทุบตีภรรยา ละลาย ขาเป๋ กินผัก ดาดฟ้า ลิ้นแข็ง แมลงสาบ ประเทียบ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน มีโชคลาภ กระดาษเช็ดมือ เกิดสงคราม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM