ทำนายฝัน 'รังดุม'

ฝันเห็น ฝันว่า รังดุม ฝันเห็นรังดุม หรือฝันว่าได้เย็บกระดุมรังดุม ทำนายว่าจะได้พบ เนื้อคู่ที่ถูกใจ หรือหากมีครอบครัวแล้วจะได้บุตรสมความตั้งใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รังดุม'

ฝันเห็นรังดุม หรือฝันว่าได้เย็บกระดุมรังดุม ทำนายว่าจะได้พบ เนื้อคู่ที่ถูกใจ หรือหากมีครอบครัวแล้วจะได้บุตรสมความตั้งใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เช็ค ( Cheque ) ฉี่ ลูกจัน ปฏิมา รถไฟฟ้า การตายของเพื่อน วิ่ง นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ฉลาด กษัตริย์ กาน้ำ ยุง ถูกตีหู ฮก ลก ซิ่ว บัตรเครดิต หญิงชรา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทอดแห กระเป๋าเงิน ญาตินํ้าตาตก นั่งอยู่ในกองขี้ ลิง ผิงไฟ เจ้านาย กระติกน้ำร้อน กกลูก บุคคลที่เป็นคนร้าย ฝั่ง เต้านม แสง กอไผ่ ซองจดหมาย น้ำมันก๊าด ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำตาข่ายไปดักสัตว์ ปลาหมึก ตัดผม ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ นองเลือด จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ระเบิด ฉากกั้น เก็บมุ้ง เดินทางไกล เช็คเด้ง แกงการู บวชชี เงินหาย กำไลแตกหัก เห็นคนเปิดประตู ถูกเปลื้องผ้า ถูกทรมาน เงาะ ต้นไม้ ฉลาม ขนมเข่ง ใส่ต่างหู โพธิ์ ธุรกิจ มดหรือแมลง สวมเสื้อขาด หมาคาบหม้อ ดอกซ่อนกลิ่น จิ้งจก เขี้ยวสัตว์ เห็นคนโดนแทง เล่นไพ่ ตัวเองเจ็บป่วย แมลงวัน ปลิง ฮอกกี้ แต่งงาน ถูกตัดใบหู ศีล แผนผัง ถูกฟันคอขาด กินอาหาร ได้ลาภ ตกบ่อมีหนอน ขวัญ แจกันคู่ ตัวเองมีชื่อเสียง ชี ล้างเท้าตัวเอง กระถางหลุดมือแตก ชนไก่ อุ้มเด็กทารก รางรถไฟ เดินช้าๆ สัตว์เลี้ยงตาย โกหก ขี้เถ้าในเตาไฟ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตู้อาหาร มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน มีหลายหู ลม ฝาหม้อ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM