ทำนายฝัน 'รังดุม'

ฝันเห็น ฝันว่า รังดุม ฝันเห็นรังดุม หรือฝันว่าได้เย็บกระดุมรังดุม ทำนายว่าจะได้พบ เนื้อคู่ที่ถูกใจ หรือหากมีครอบครัวแล้วจะได้บุตรสมความตั้งใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รังดุม'

ฝันเห็นรังดุม หรือฝันว่าได้เย็บกระดุมรังดุม ทำนายว่าจะได้พบ เนื้อคู่ที่ถูกใจ หรือหากมีครอบครัวแล้วจะได้บุตรสมความตั้งใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูก แตน-ต่อ ต่อย ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ปลวกขึ้นบ้าน ทุ่งนา ตรอมใจ เสือ ช่วย โดนดึงผม ลา ( สัตว์ ) มีหางงอก เล่นฟองสบู่ ลำน้ำ นอนโรงพยาบาล พระอาทิตย์ ครีบปลา ขนมอร่อย เรือนแพ ปีนรั้ว หญิงแต่งชุดสีเขียว ไวโอลิน ปม ตั๊กแตน ข้อเท้าแพลง เด็ดพริกออกจากต้นพริก โยคี ไล่จับผีเสื้อ ชะลอม ถูกปีศาจไล่ ถุงเงิน-ถุงทอง เกณฑ์ทหาร มีคนนำเงินมาให้ ได้เป็นเจ้าบ่าว ตัวเลข มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ฆ่าตัวตาย ดื่มน้ำหวาน นางพยาบาล บัญชี ทะเบียนบ้าน นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ดมกลิ่นดอกไม้ กินก้างปลา พูดโทรศัพท์มือถือ คนรับใช้ ร้องตะโกน มดกัด ควันไฟ ตารอบตัว นกแร้ง ก้างปลาติดคอ เอทีเอ็ม บุคคล เมฆสีขาว แฮนด์บอล สุนัขคาบหม้อ ไอศกรีม การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ คนฆ่าสัตว์ บัว จำนอง ลูกแก้ว ศาล กินเนื้อไก่ ก้างปลา เที่ยวชมงานรื่นเริง แล่นเรือผ่านเกาะ ข้าวติดคอ ฟ้าผ่า เห็นคนเปิดประตู ข้อเท้าเจ็บ งานฉลอง แก้ว สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งูกินสัตว์ เวียนเทียน ตกกระ ประกาศการแต่งงานของตนเอง มงกุฎ คัมภีร์ นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง บั้งไฟ เถ้าแก่ น้ำเต้า ฆ่าหมี ปีศาจที่มีเขาและหาง ทิชชู ขึ้นศาล เตาไฟ กา หิ่งห้อย กินอาหารเจ รถเข็นศพ อากาศบริสุทธิ์ ราชสีห์ ทำนาไม่ได้ผลดี ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง กรรไกร ปล้น ดูละคร ขี่ควาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM