ทำนายฝัน 'รังนก'

ฝันเห็น ฝันว่า รังนก ฝันเห็นรังนกที่มีทั้งแม่นก ลูกนก และไข่นก ทำนายว่าจะมีชื่อ เสียงโด่งดัง มีโชคลาภ และอาจได้รับข่าวดีจากญาติมิตรที่อยู่ห่างไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'รังนก'

ฝันเห็นรังนกที่มีทั้งแม่นก ลูกนก และไข่นก ทำนายว่าจะมีชื่อ เสียงโด่งดัง มีโชคลาภ และอาจได้รับข่าวดีจากญาติมิตรที่อยู่ห่างไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เด็กทารก ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง กระโปรง ตะกร้าหวาย เป็นคนปรุงอาหาร ฝาหม้อตกลงพื้น ปลูกกล้วย รถไฟ ราชา ผัก สีฟ้า เห็นบ่อร้าง สติ ฝา นกนางแอ่น ดวงตรา บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ประกาศการแต่งงานของตนเอง ช้อน ตกลงไปในบ่อ หัตถกรรม กรวดทราย กำนัน กินเนื้อมนุษย์ ปะชุน กำไลข้อเท้า ช้างเหยียบ ถูกพายุพัดพาไปไกล พลักก้อนหิน ซ่อนหา ตะขาบกัด ของกำนัล ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ดื่มกาแฟ ถูกหนูกัด ตัวเองเป็นกรรมกร ปฏิกูล ฉลองพระบาท หญ้า เกิดความรู้สึกผิด ขี้เถ้าในเตาไฟ ขี้เกียจ ยอดโดม ท้องฟ้าสดใส ฮิปโปโปเตมัส บอลลูน เอทีเอ็ม ซองจดหมายสีแดง สุรา วอ จักรยาน ภาษา ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน น้ำพุขนาดใหญ่ คนแปลกหน้า ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ศิลา เปลหามคนเจ็บ นักประพันธ์ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) โทษ หิมะตกในฤดูร้อน หมีทำร้าย เจ้าบ่าว กระจก นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง เห็นตากระจกสีขาว เหยียบอุจจาระ ญาติกำลังจะตาย กลืนดวงอาทิตย์ ที่พึ่ง ภรรยาสวมเสื้อแพร ฟ้าแลบ จุดไฟ ภรรยาออกจากบ้าน ยิงกา ฉลาม เซียมซี ราชสีห์ ดาวตกจากท้องฟ้า นำตาข่ายไปดักสัตว์ ของโบราณ ขี้เถ้า กินเฉาก๊วย ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ทำนาได้ผลผลิตดี ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง กลองโบราณ เดินละเมอ โสมสวลี โอเอซิส หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว กล้องยาสูบ ตาย ออร์แกน ฟุตบอล โบดำผูกเสาบ้าน อสนีบาต เครื่องแต่งกาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น