ทำนายฝัน 'รังไก่'

ฝันเห็น ฝันว่า รังไก่ ฝันเห็นรังไก่ในเล้าไก่ ซึ่งในรังไก่นั้นมีทั้งไข่ไก่และลูกเจี๊ยบ ธุรกิจการค้าช่วงนี้หมาะกับการขยายกิจการ ค้าขายเจริญดีมีกำไรแต่ถ้าเป็นบุคคลที่ไม่ได้ทำการค้า ช่วงนี้จะได้โชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รังไก่'

ฝันเห็นรังไก่ในเล้าไก่ ซึ่งในรังไก่นั้นมีทั้งไข่ไก่และลูกเจี๊ยบ ธุรกิจการค้าช่วงนี้หมาะกับการขยายกิจการ ค้าขายเจริญดีมีกำไรแต่ถ้าเป็นบุคคลที่ไม่ได้ทำการค้า ช่วงนี้จะได้โชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ประเทียบ กินไก่ ป่า เชิงเทียน หิมะตกถูกตัว จำปีหรือจำปา วิวาท ปลวก ฆ่าควาย กระบอกสูบลม อีเมล ( Email ) อาวุธ ฝังทั้งเป็น ศัตรู ตำรวจตั้งด่าน แสงบนท้องฟ้า กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ถูกคนเตะ วิ่ง แก้ผ้า ทะเลาะกับเพื่อน นอนกลับหัว หน้าต่าง ภาชนะ จีวร หมาเลียขา คนตกน้ำกำลังจะจม ปอกเปลือกผลไม้ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เขียนหนังสือ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง กระดาษเช็ดมือ กำแพงโบราณ สัมผัสกรวดทราย เครื่องชั่ง คนตายมาหา รักเพื่อน สงคราม ตาชั่ง ยกทรง ธนูหัก อยากตาย กางเขน (นก) ปากเหม็น กระจก ฤาษี ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง กินเนื้อวัว เพชรพลอย ขโมยอาหาร กล้วยเน่า จูบคนที่อายุมากกว่า เล่นฟองสบู่ กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ถูกโจรชิงทรัพย์ สุริยคราส ราวตากผ้า เชื้อเชิญ ขนทรายเข้าวัด จุดไฟแล้วดับ หยก กระถางหลุดมือแตก ถูกยิงด้วยธนู จูบสัตว์เลี้ยง ดวงอาทิตย์ดับ ทะเลทราย เปิดร้านค้าขายสินค้า เซิ้งบั้งไฟ เครื่องศาสตราวุธ สร้อยคอ ชนะ คนร้าย ปฏิทิน เรือแล่น ขนมอร่อย ให้ความกรุณา เดือน ขนมเข่ง ฤดูหนาว มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ตรอมใจ ถอดเสื้อ ร้องไห้ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ฮา เท้าขาด สำลี แส้ โอลิมปิก ปลูกบ้านต้นไม้ ลากเกวียน น้ำพุที่พุ่งสูง นักบุญ โยงเรือ ไข่มุก เล่นไพ่ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ไฮโล ผม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM