ทำนายฝัน 'รับประทานอาหาร'

ฝันเห็น ฝันว่า รับประทานอาหาร ฝันถึงการรับประทานอาหาร คุณกำลังถูกหลอก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รับประทานอาหาร'

ฝันถึงการรับประทานอาหาร คุณกำลังถูกหลอก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยานพาหนะ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม นอนอยู่บนแผ่นดิน ฮวงซุ้ย เอทีเอ็ม เศร้าโศก ขี่นางโค ฆ่าเต่า ประหาร ซื้อกระดุม มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ต้องโทษ ได้สวมแว่นตาดำ เล่น pubg กอดผู้ชาย นักเรียน ของขวัญ อยากมีเงิน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กรง กินหอยนางรม นกแขกเต้า ไม้พลอง กินผลไม้แฝด ชักลาก ขี่วัว ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ช่วยคน ของเน่าเสีย ผ้าแพร ปัดกวาดฝุ่น พวงมาลัยดอกไม้แห้ง เลี้ยงกระต่าย แมวข่วน มรกต ไพ่ กระท่อมในป่า นกอินทรี ฝี ญาณ วงล้อกำลังหมุน เหี้ย ถั่ว ชลธาร เจดีย์ ดื่มน้ำจากแก้ว เรือน เตาไฟ ไม้เท้า ได้ยินเสียงกบ เครื่องบินบังคับ พวงกุญแจ ปรบมือ ตารอบตัว จอบหรือเสียม กำแพง ไถนา นอนบนเสื่อ เมฆสีขาว เชิงเทียน ฆ่าหมี แชมพู กินยา โกศ กอดผู้หญิง กระดาษสีขาว ตัวเองเป็นชู้ พวงมาลา ขี่วัว แล้ว ตกวัว โคลน เศรษฐี ปราศจากอํานาจ สร้อยคอ ถูกเปลื้องผ้า ซ่อมแซมรั้วบ้าน นรก ทะเลาะกับเพื่อน แสง ฆ่าไก่ ขันตักน้ำ ทารกแรกเกิด ฌาปนกิจ นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ภาพ รางรถไฟ ปอกเปลือกผลไม้ ถูกตัดมือ กระเป๋าเงิน ปล่อยนก บ้านตัวเองสวยงาม ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก น้ำท่วม ขนนกสีดำ ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น แผ่นดิน บ้านเก่า กลืนดวงอาทิตย์ ดื่มน้ำมะพร้าว เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น เห็นคนโดนแทง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM