ทำนายฝัน 'รับประทานอาหาร'

ฝันเห็น ฝันว่า รับประทานอาหาร ฝันถึงการรับประทานอาหาร คุณกำลังถูกหลอก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รับประทานอาหาร'

ฝันถึงการรับประทานอาหาร คุณกำลังถูกหลอก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เพื่อนที่ตายไปแล้ว ลำคลอง ชะนี ปรบมือ ตามทวงหนี้ เครื่องเรือน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ซื้อกระดุม ประกาศนียบัตร ทำผ้าเช็ดหน้าหาย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ตับไต นกนางนวลโผบิน เสื่อไม้ไผ่ ตู้เซฟ ถั่วฝักยาว กุ้งทะเล แร้งเกาะหลังคาบ้าน ทำกับข้าว เชือดคอสุกร เม่น เจ้าเมือง ช่างเหล็ก หนู ได้รับรางวัล ผึ้งบินรอบรังของมัน กอไผ่ ป่าช้า ผึ้ง โรคร้าย เลี้ยงกระต่าย ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ เมฆหมอก ใต้ถุน เป็ดไก่ ลากฉุด อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา งง ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า นองเลือด แฝด สงคราม อาบน้ำ ลาภ กระถางหลุดมือแตก ฝนตกระหว่างเดินทาง ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จุดเทียน เดินเรือ ร้องไห้ ศิลปิน เงาตัวเองในกระจก ตกกระ จูบคนรัก เพื่อนอยู่ห่างไกล รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ถ่อเรือ นก กระต๊อบ ถูกฉุด ปลิงหลายตัว ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน บอลลูนตก ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ภรรยามีลูก ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง นกแขกเต้า ความดีความชอบ กินเนื้อมะพร้าว เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ฆ่าหมี ดารา พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ก้ามปู เปิดผนึกซองจดหมาย ช่างตัดผม มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า เหาะเหิน ขันตักน้ำ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน คูคลอง ทำบุญ ผัก เชื้อเชิญ ลูกอินทร์ เล่าเรื่องตลก ปีนเขา เดินทางไปวัด นกยูง ช้างไล่กวด เข็มเย็บผ้า ขี่วัว แล้ว ตกวัว สาหร่าย ลูกจันทร์ นัยน์ตา มงคล นกอยู่ในรัง ตาข่าย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM