ทำนายฝัน 'รับประทานอาหาร'

ฝันเห็น ฝันว่า รับประทานอาหาร ฝันถึงการรับประทานอาหาร คุณกำลังถูกหลอก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รับประทานอาหาร'

ฝันถึงการรับประทานอาหาร คุณกำลังถูกหลอก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สร้างบ้าน ซื้อปลาหมึก เดินอยู่ในความมืด หูเจ็บ ทหารเข้าบ้าน อุ้มลูกหมา มงคล ฆ่าหมัด หวีไม้ นอนบนกองฟาง ฝาหม้อ ต้นไม้แห้ง ตัวเองถูกธรณีสูบ งมปู ดราฟต์ วิวาท ผู้ชายผมยาว ตัวเองเป็นนักโทษ ตัวเองเป็นชู้ ไผ่ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ฉิ่งฉาบ ศรีนครินทราบรมราชชนนี มวย ถวายพระด้วยดอกบัว ฌาน ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ตาลปัตร อิฐ พระสังฆราช โบว์ดำผูกคอ ขนนกสีขาว ศพถูกมัดตราสัง คนป่วยอยู่บนรถ ภรรยามีลูก ของที่ระลึก เปิดผนึกซองจดหมาย บุคคลที่เป็นคนร้าย กกลูก กระซิบ วันเกิด ดมกลิ่นดอกไม้ ฆ่านกกระจิบ เหาะเหิน บิน (สูงขึ้น) รดน้ำต้นไม้ กวางดำ วาฬ เผาขยะ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง อยู่ในอาการเร่งรีบ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ พระ สัมผัสกรวดทราย ที่พึ่ง ทะเล กระท่อม สละราชสมบัติ ถูกต่อต่อย ก้อนหิน ฆ้อง รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย แก่นจันทร์ โซ่ ต้นไม้เขียวชอุ่ม แผ่นดิน ถูกประณาม ได้ยินเสียงกระซิบ ไลน์ ( LINE ) อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา จรวดไฟ ดับไฟ ภรรยาทิ้ง เห็นปีศาจกินคน นกอินทรี มีเขาบนหัว กัดคน มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ฮองเฮา (ราชินี) นั่งเรือข้ามแม่น้ำ นั่งบนอาสนะสงฆ์ ใช้ผ้าโพกศีรษะ แฉลบ กระต่าย นางฟ้า ปฏิมา สัตว์เลี้ยง แข่งม้า ลมพายุ ถ่านไฟ สถานี ไอ เขากวาง ญาติทำความผิด เดินขึ้นภูเขา เพชรนิลจินดา โครงกระดูก ถาดอาหาร ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM