ทำนายฝัน 'รับประทานอาหาร'

ฝันเห็น ฝันว่า รับประทานอาหาร ฝันถึงการรับประทานอาหาร คุณกำลังถูกหลอก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รับประทานอาหาร'

ฝันถึงการรับประทานอาหาร คุณกำลังถูกหลอก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อยากตาย โฆษก หลุม ม้านั่ง เข่า นักบิน กระถาง อุ้มลูกสุนัข รถเมล์ ครก เซิ้ง ทอผ้า กรรไกร ถูกมัดมือมัดเท้า ล้ม แล้ว ลุกขึ้น นอนเล่นกลางหาดทราย ชงชาถวายเจ้าที่ เลี้ยงกระต่าย ตบแต่ง แพทย์ ประดาน้ำ สวมแหวน ร่างกายตัวเอง ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ นั่งบนอาสนะสงฆ์ ถั่ว กบฎ เอสเอ็มเอส ( SMS ) เส้นด้าย พระแก้วมรกต ผจญภัย โฆษณา ฤดูฝน แทง ลาวาภูเขาไฟ ไมโครโฟน ก้อนหิน โกนผม ก้ามกุ้ง แว่นตาเลนส์สีดำ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ถาดดอกไม้ คนแฝดตัวติดกัน เห็นบ่อร้าง โซ่ หลงป่า มีฤทธิ์ จมูกของตัวเองยาวใหญ่ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ซุกซ่อนของมีค่า คิดถึง แสงนีออน ตู้หนังสือ สาหร่าย วิชา หวีเสนียด เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง หิมะตกอยู่เรื่อยๆ สุริยคราส ถั่วงอก ตารอบตัว เกาะ ดับกองไฟ จูบคนที่อายุมากกว่า ขนมปัง ฟัน ทุเรียน พระเจ้า กระเป๋าเงิน หญิงเปลือยกาย นอนอยู่บนแผ่นดิน ฝาเรือน งม จับปลาช่อน กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ซื้อปลาทอง รถเข็นศพ มังกร แสงบนท้องฟ้า อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ไถนา กาน้ำร้อน ล้างหวี คนตายในบ้าน กระสือ จับก้อนกรวด ก้อนทราย กระดานดำมีข้อความ เกาหัว รักใครบางคนมากๆ เมฆกลางแดด เงิน นกนางนวลโผบิน เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ฆ่าศัตรู นำอุจจาระกลับบ้าน งวง ทะเลาะกับภรรยา ชุดว่ายน้ำ ขนกา คนแปลกหน้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM