ทำนายฝัน 'รับประทานอาหาร'

ฝันเห็น ฝันว่า รับประทานอาหาร ฝันถึงการรับประทานอาหาร คุณกำลังถูกหลอก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'รับประทานอาหาร'

ฝันถึงการรับประทานอาหาร คุณกำลังถูกหลอก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนถูกฉีดยา ไวโอลิน เดินร่วมทางกับโจร โบสถ์ ย้อมผม ช้อนทอง นั่งบนหลังนกกระเรียน โฆษก ฟืน ญาติทำความผิด โต๊ะเขียนหนังสือ ปาก อยู่ในอาการผิดหวัง ฉางข้าว ขวดเหล้า ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ยกของหนัก ภาวนา แบกเสา หิมะตกในฤดูร้อน กินเฉาก๊วย รถจักรยาน ทาส วิวาท ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น พรวนดิน หุ่น มองนํ้าตกตามลำพัง ร่มกางอยู่ รักใครบางคนมากๆ ฤดูหนาว สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ยินเสียงกระซิบ รักกับนักบินหญิง วาฬ ปีก คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ตัวเองเป็นคนวิกลจริต เดินไปตามท้องถนน นาฬิกาข้อมือ คราส ดวงดาว ถูกฟันคอขาด บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น แฝด กริช ท้องฟ้าสดใส เกิดความรู้สึกผิด ตัวเองเจ็บป่วย มีดหาย รักภรรยาตัวเอง ลูกเต๋า ภูเขาไปกำลังระเบิด ฆ่าควาย งมปู กระหายน้ำ จับสายสิญจน์ เชิงเทียน ถุงเงิน ถุงทอง ประดิษฐ์ ถูกด่าทอ เป็นแผลที่คอ ถูกคนเตะ ชายชรา ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน กินถั่วต้ม กาน้ำ แทะกระดูก ฉี่รดที่นอน หักธนู กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน รังดุม ฟูก ลูกจัน ฟันบนตนเองหัก เกลือ จุดไฟ ธารน้ำ ร้องตะโกน ลูกแก้ว ขี่ควาย แล้ว ตกควาย จราจรที่สับสนวุ่นวาย เกาะ ม้านั่ง ธงชัย สุกรกลายเป็นคน งูกัด จีวร กล่าวคำอำลาญาติ นั่งบนเสื่อ สูบ ขี่ควาย ครอบครัว ท่าเรือ บิดามารดา ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ผ้าไตรจีวร เผาศพ ขายตู้ ขายโต๊ะ ขึ้นบันได ขึ้นเขา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM