ทำนายฝัน 'รับประทานเครื่องเทศ'

ฝันเห็น ฝันว่า รับประทานเครื่องเทศ จะต้องเดินทางไกลไปจากบ้านเกิด
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'รับประทานเครื่องเทศ'

จะต้องเดินทางไกลไปจากบ้านเกิด

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พายุ กินอาหาร คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น บวช คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ปราสาทเล็กๆ เลื่อยไม้กระดาน ครู ตัวเองเจ็บป่วย บัตรเครดิต กระจก ซุง ธนู ผ้าเช็ดตัว ผู้หญิงหัวล้าน น้ำพุสวยงาม รังนก ทิวเขา โกนขนหน้าแข้ง ปราสาทเก่าแก่ กระโดดจากหน้าต่าง รังไก่ เดินอยู่ในสุสาน ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ฮองเฮา (ราชินี) ยมทูต จับปลา คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ผลไม้ เป็ด ตัวเองเป็นชู้ ท่องเที่ยวในสวน กุญแจ โค่นต้นไม้แก่ ดวงอาทิตย์ทรงกลด ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด การทำผิดพลาด กะเหรี่ยง อุจจาระ เครื่องลายคราม คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เครื่องปั้นดินเผา เป่าแตร ฟันปลอม ได้กลิ่นธูป กระโดดจากที่สูง ถุงน้ำร้อน น้ำเหลือง มหาสมุทรมีพายุ บิดามารดา ร่มกางอยู่ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) เสื้อเปื้อนเลือด สวะ ตามทวงหนี้ ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ โน๊ตบุ๊ก ดอกไม้ ท่าเรือ ฟันล่างหัก ก้น คัมภีร์ ช่างเงินทอง เครื่องบินตก อดอยาก ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ บัวหลวง ถีบจักรยาน แขนขาด โรคร้าย ธารน้ำตก ค้าขายต่างเมือง ควันไฟ เครื่องศาสตราวุธ องค์กฐิน กินอุจจาระ กระดาษสี เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ผิงไฟ คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง คนหามวอผ่านหน้า เสาเรือน กินยา แผนผัง มิตรสหาย เผาศพ นกกางเขน ขวดแก้ว เขี้ยวสัตว์ ขวดยา ทำนาไม่ได้ผลดี สีบรอนซ์ ฆ่าเป็ด ตกต้นไม้ ฟาง กำนัน ของหวาน เงื่อน เกาหัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น