ทำนายฝัน 'รัศมี'

ฝันเห็น ฝันว่า รัศมี ฝันเห็นแสงรัศมีบนท้องฟ้า หรือแสงรัศมีจากพระพุทธรูป ทำนาย ว่าเป็นฝันดีที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จะทำสิ่งใดก็สำเร็จสมปรารถนา หรือ หวังสิ่งใดก็ได้สมหวัง และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รัศมี'

ฝันเห็นแสงรัศมีบนท้องฟ้า หรือแสงรัศมีจากพระพุทธรูป ทำนาย ว่าเป็นฝันดีที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จะทำสิ่งใดก็สำเร็จสมปรารถนา หรือ หวังสิ่งใดก็ได้สมหวัง และมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นคนเดินละเมอ แป้ง ป่า จับปลาช่อน หว่านข้าวในนา กล้วยเน่า เมาสุรา ไซเรน กอไผ่ จูบสัตว์เลี้ยง ก้างปลาติดคอ ภรรยาเปลือยกาย ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด สัตว์เลี้ยงตาย ออร์แกน ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ไม้ไผ่ คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ข่าวดีจากลูก กางเขน ตัดต้นไม้ หาบอุจจาระกลับบ้าน ลาวาภูเขาไฟ อุจจาระ กล่าวคำอำลากับใครบางคน ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ เครื่องศาสตราวุธ ผ้าห่ม ออกจากบ้าน ใช้ผ้าโพกศีรษะ ชักลาก ก้ามปู คราส หญ้า เมือง เก้าอี้ ดวงอาทิตย์ทรงกลด กล่องดนตรี เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ สามง่ามสำหรับแทงปลา หมอก ทูต ได้กลิ่นของบูดเน่า กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ตะไบเหล็ก ร้องไห้ กกไข่ หลงทาง โอลิมปิก ดอกกุหลาบ กษัตริย์เสด็จมาหา เนื้อหนัง นาฬิกา พระอรหันต์ น้ำลาย ต้นไม้แห้ง คลอดลูก หมีทำร้าย น้ำค้าง ฝังศพคนที่รู้จัก ครีบปลา กิ้งก่า นั่งเรือ ทอดแห คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ถอนฟัน ลายมือ นาเกลือ ข้อมือหัก เครา กางมุ้ง ดับตะเกียง หิมะตกถูกตัว งม มะลิ แคร่หาม แสตมป์ โจรสลัด มุดใต้ถุน บาดเจ็บ หัวนก สาดน้ำ จุฬามณี บุคคลที่มีชื่อเสียง นาฬิกาปลุก ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ยกโทษให้ใครบางคน นม พ่อตาย ขมิ้น นอนในมุ้ง บ้านคนอื่น ดวงอาทิตย์ดับ ตำรวจ ลับมีด เป็นแผลที่คอ กุ้งทะเล อยู่ในอาการผิดหวัง เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ถ้วยชาม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM