ทำนายฝัน 'รัศมี'

ฝันเห็น ฝันว่า รัศมี ฝันเห็นแสงรัศมีบนท้องฟ้า หรือแสงรัศมีจากพระพุทธรูป ทำนาย ว่าเป็นฝันดีที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จะทำสิ่งใดก็สำเร็จสมปรารถนา หรือ หวังสิ่งใดก็ได้สมหวัง และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'รัศมี'

ฝันเห็นแสงรัศมีบนท้องฟ้า หรือแสงรัศมีจากพระพุทธรูป ทำนาย ว่าเป็นฝันดีที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จะทำสิ่งใดก็สำเร็จสมปรารถนา หรือ หวังสิ่งใดก็ได้สมหวัง และมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ประกาศข่าวการเกิด กุ้งยักษ์ หญิงชรา อุ้มเด็กทารก ฤกษ์ดี ปลาฉลาม ไฟ กองไฟ ถูกโยนลงทะเล เผาศพ ปลาเงินปลาทอง อยู่ในถ้ำ กะเหรี่ยงคอยาว ผู้หญิงตบผู้ชาย ศีรษะมีเหา พวงกุญแจ ทุเรียน ขนคิ้ว สกปรก ดิน เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง อาวุธ บนบาน เสาเรือน ทรงกลด คดข้าวเย็นกิน อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น กำแพงเมือง สวรรค์ เด็ก ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ฏีกา ตกงาน แมงป่อง หมาก หัวหมู พี่น้องทุบตีกัน ตรอมใจ รวงข้าว ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ จับลูกเสือ ผนัง ตัวเองมีปีก ช่างปั้น ม้านั่ง มวย พูดกับกลุ่มชน คางคก ทูตชาวต่างชาติ เมาเหล้า โล่รางวัล กัลยาณิวัฒนา การตายของเพื่อน พูดสนทนา บ้านไฟไหม้ นางฟ้า มาลี ตับไต เกณฑ์ทหาร ผิวพรรณ ทรัพย์สมบัติ พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ต้นไม้ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า กาน้ำ กินเลี้ยง เดินทางไปทิศตะวันออก ก้างปลาติดคอ ไฟไหม้บ้าน ปล่อยนกกระเรียน นอนบนกองฟาง เจ้าบ่าว คิดถึง ถวายกุฏิ ลิง ขี่สุกร กิ่งก่าวิ่งไปมา เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ เปลือก งูจงอาง ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ซ่อนหา ดอกกุหลาบ เจ้าที่ แก้ผ้า ใช้ผ้าโพกศีรษะ ข้าวเปลือก ได้ยินเสียงปี่พาทย์ น้ำพุที่พุ่งสูง เสือกัดตัวเอง ลูกเต๋า นัยน์ตา พูดคุยกับเจ้านาย ดึงเชือก ได้เป็นเจ้าบ่าว ลูกประคำ นกต่อสู้กัน รองเท้า งาช้าง สิริภาจุกาภรณ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM